2021

2020

7. Characterisation of biologically active hydrolysates and peptide fractions of vacuum packaging string bean (Phaseolus vulgaris L.)
artykuł [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Monika Karaś, [AUT.] Piotr Stanikowski, [AUT.] Beata Rutkowska , [AUT.] Magdalena Dziedzic , [AUT.] Ewelina Zielińska , [AUT.] Konrad. A. Szychowski , [AUT.] Urszula E. Binduga , [AUT. KOR.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Barbara Baraniak. Foods 2020 T. 9 Nr 7 s. 842, DOI: 10.3390/foods9070842

2019

10. Wpływ modyfikacji peroksydazą chrzanu nawłaściwości filmów jadalnych otrzymanych z białek grochu
rozdział z monografii [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek, [AUT. KOR.] Dariusz Kowalczyk, [AUT.] Justyna Bochniak , [AUT.] Barbara Baraniak. W: Biomedycyna i zagadnienia pokrewne. Tom 1 / red. Alicja DanielewskaBarbara Wrzyszcz, Lublin 2019 2019, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o. T. 1 s. 196-205, 978-83-65932-69-3
11. Białka żywności jako źródło fizjologicznie czynnych peptydów
inne publikacje [AUT.] Barbara Baraniak. W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nutricib : Żywność i żywienie - przegląd badania. Abstrakty / Red. Alicja Danielewska, Monika Maciąg, Lublin 2019 2019, s. 11, 978-83-66261-34-1

2018

12. Ascorbic acid- and sodium ascorbate-loaded oxidized potato starch films: Comparative evaluation of physicochemical and antioxidant properties
artykuł [AUT. KOR.] Dariusz Kowalczyk, [AUT.] Waldemar Kazimierczak , [AUT.] Emil Zięba , [AUT.] Monika Mężyńska , [AUT.] Monika Basiura-Cembala , [AUT.] Sławomir Lisiecki , [AUT.] Monika Karaś, [AUT.] Barbara Baraniak. CARBOHYDRATE POLYMERS 2018 T. 181 s. 317-326, DOI: 10.1016/j.carbpol.2017.10.063
13. Comparison of functional properties of edible insects and protein preparations thereof
artykuł [AUT.] Ewelina Zielińska , [AUT.] Monika Karaś, [AUT.] Barbara Baraniak. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 2018 T. 91 s. 168-174, DOI: 10.1016/j.lwt.2018.01.058
18. Edible insects as source of proteins
rozdział z monografii [AUT.] Ewelina Zielińska , [AUT.] Monika Karaś, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Damian Zieliński, [AUT.] Barbara Baraniak. , Cham 2018 2018, Springer s. 1-53, DOI: 10.1007/978-3-319-54528-8_67-1
19. Peptydowe inhibitory lipazy trzustkowej otrzymane z fermentowanych nasion bobu (Vicia faba L.)
inne publikacje [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Monika Karaś, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Urszula Złotek, [AUT.] Barbara Baraniak. W: Żywność a składniki bioaktywne. XIII Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku, Kraków, 24-25 września 2018 r. : komunikaty / Iwona Drożdż,Tomasz Tarko, Emilia Bernaś, Marta Liszka-Skoczylas, Jacek Słupski (redaktorzy) ; Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział Małopolski, Wydział Technologii Żywności. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków 2018 2018, s. 108
20. Wpływ modyfikacji peroksydazą chrzanu na właściwości filmów jadalnych otrzymanych z białek grochu
inne publikacje [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek, [AUT. KOR.] Dariusz Kowalczyk, [AUT.] Barbara Baraniak. W: IV Konferencja Naukowa ENZYMOS. Enzymy w nauce i przemyśle : Abstrakty / red.: Barbara Wrzyszcz, Kamil Maciąg, Lublin 2018 2018, s. 39-40, 978-83-65272-92-8

2017

2016

29. Microstructure and functional properties of sorbitol-plasticized pea protein isolate emulsion films: Effect of lipid type and concentration
artykuł [AUT. KOR.] Dariusz Kowalczyk, [AUT.] Waldemar Gustaw, [AUT.] Emil Zięba , [AUT.] Sławomir Lisiecki , [AUT.] Joanna Stadnik, [AUT.] Barbara Baraniak. FOOD HYDROCOLLOIDS 2016 T. 60 s. 353-363, DOI: 10.1016/j.foodhyd.2016.04.006
Elementów na stronie: