2024

1. Analysis of physical parameters and chemical composition of offal from Puławska fattening pigs raised in deep litter and slatted floor housing systems
artykuł [AUT.] K. Kropiwiec-Domańska , [AUT.] M. Babicz , [AUT.] Magdalena Szyndler-Nędza , [AUT.] Mirosław Tyra , [AUT.] Ewa Skrzypczak . Annals of Animal Science 2024 T. 24 Nr 1 s. 269, DOI: 10.2478/aoas-2023-0070
2. Ostropest plamisty jako przykład wykorzystania ziół w żywieniu świń
artykuł [AUT.] M. Babicz , [AUT.] Magdalena Moczulska , [AUT.] K. Kropiwiec-Domańska . Hodowca Trzody Chlewnej 2024 T. 28 Nr 3-4 s. 32-35

2023

3. Jakość podrobów pozyskanych z tuczników ras krajowych
inne publikacje [AUT.] K. Kropiwiec-Domańska , [AUT.] M. Babicz . W: Materiały Konferencyjne Międzynarodowego Kongresu: Szanse nauk o zwierzętach. 70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach I Biogospodarki. Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Lublin, 2023., Lublin 2023 2023
10. Analysis of polymorphism and development of a molecular-genetic system for genotyping by the telomerase reverse transcriptase (TERT) gene
artykuł [AUT.] A. Saienko , [AUT.] M. Peka , [AUT.] O. M. Tsereniuk , [AUT.] M. Babicz , [AUT.] K. Kropiwiec-Domańska , [AUT.] A. Onyshchenko , [AUT.] P. Vashchenko , [AUT.] V. Balatsky . Biosystems Diversity 2023 T. 31 Nr 4 s. 436-443, DOI: 10.15421/012352
11. Produkcja wędlin wieprzowych w ramach rolniczego handlu detalicznego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa żywności
rozdział z monografii [AUT.] Krzysztof Skalski , [AUT.] Daria Adamczyk , [AUT.] Michał Kumor , [AUT.] Marianna Wacko , [AUT.] M. Babicz , [AUT.] K. Kropiwiec-Domańska . , Lublin 2023 2023, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie T. 4 s. 93-99
12. Zaburzenia rozrodu loszek i loch
rozdział z monografii [AUT.] Marianna Wacko , [AUT.] Patrycja Rekiel , [AUT.] Jan Wojciechowski , [AUT.] Magdalena Moczulska , [AUT.] M. Babicz , [AUT.] K. Kropiwiec-Domańska , [AUT.] Krzysztof Skalski , [AUT.] Daria Adamczyk . , Lublin 2023 2023, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie T. 4 s. 126-132
13. Zastosowanie ziół w profilaktyce trzody chlewnej
rozdział z monografii [AUT.] Daria Adamczyk , [AUT.] Michał Kumor , [AUT.] Krzysztof Skalski , [AUT.] Jan Wojciechowski , [AUT.] M. Babicz , [AUT.] K. Kropiwiec-Domańska . , Lublin 2023 2023, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie T. 4 s. 8-14

2022

14. Analiza wybranych czynników wpływających na długość użytkowania loch rasy puławskiej
artykuł [AUT.] M. Babicz , [AUT.] K. Kropiwiec-Domańska , [AUT.] Jagoda Truszkowska , [AUT.] Bartłomiej Woliński , [AUT.] Krzysztof Skalski , [AUT.] Marianna Wacko . Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy 2022 T. 38 Nr 1 s. 5-15, DOI: 10.24326/jasbb.2022.1.1
15. Effect of milk thistle (Silybum marianum) supplementation on pork offal quality
artykuł [AUT.] K. Kropiwiec-Domańska , [AUT.] M. Babicz , [AUT.] Monika Kędzierska-Matysek, [AUT.] Magdalena Szyndler-Nędza , [AUT.] Ewa Skrzypczak , [AUT.] Bartłomiej Woliński . Animals 2022 T. 12 Nr 12 s. 1526, DOI: 10.3390/ani12121526
21. Aktualne zagrożenia w hodowli i chowie krajowych ras trzody chlewnej i możliwości przeciwdziałania im
rozdział z monografii [AUT.] Monika Szymczuk , [AUT.] Jan Wojciechowski , [AUT.] Patrycja Rekiel , [AUT.] Daria Adamczyk , [AUT.] M. Babicz , [AUT.] K. Kropiwiec-Domańska . , Lublin 2022 2022, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o. s. 26-36
22. Stres jako czynnik wpływający na zdrowie i wartość użytkową świń
rozdział z monografii [AUT.] Daria Adamczyk , [AUT.] Marianna Wacko , [AUT.] Krzysztof Skalski , [AUT.] M. Babicz , [AUT.] K. Kropiwiec-Domańska . , Lublin 2022 2022, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o. s. 59-68
23. Cechy mateczne u loch
artykuł [AUT.] M. Babicz , [AUT.] K. Kropiwiec-Domańska , [AUT.] Magdalena Moczulska . Hodowca Trzody Chlewnej 2022 T. 26 Nr 5-6
24. Analiza asocjacji pomiędzy polimorfizmem genu hormonu wzrostu (GH/HaeII) a cechami jakości tuszy wieprzowej i mięsa
artykuł [AUT.] M. Babicz , [AUT.] Piotr Witkowski , [AUT.] K. Kropiwiec-Domańska , [AUT.] Damian Zarajczyk , [AUT.] Krzysztof Skalski , [AUT.] Marianna Wacko . Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy 2022 T. 38 Nr 2 s. 5-13, DOI: 10.24326/jasbb.2022.2.1
25. Bezpieczeństwo i higiena pracy w postępowaniu okołoubojowym świń
rozdział z monografii [AUT.] Monika Szymczuk , [AUT.] Patrycja Rekiel , [AUT.] M. Babicz , [AUT.] K. Kropiwiec-Domańska . , Lublin 2022 2022, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 1667-174
26. Wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego w żywieniu tuczników rasy puławskie
rozdział z monografii [AUT.] Damian Zarajczyk , [AUT.] Magdalena Moczulska , [AUT.] Bartłomiej Woliński , [AUT.] M. Babicz , [AUT.] K. Kropiwiec-Domańska . , Lublin 2022 2022, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie T. 3 s. 260-268
27. Wpływ zrównoważonej produkcji świń na środowisko przyrodnicze na przykładzie gospodarstwa rodzinnego
rozdział z monografii [AUT.] Bartłomiej Woliński , [AUT.] Damian Zarajczyk , [AUT.] Krzysztof Skalski , [AUT.] Marianna Wacko , [AUT.] M. Babicz , [AUT.] K. Kropiwiec-Domańska . , Lublin 2022 2022, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 184-192

2021

29. Analysis of genetic parameters of reproductive traits in conserved breed sows raised in Poland
artykuł [AUT.] Robert Eckert , [AUT.] Magdalena Szyndler-Nędza , [AUT.] Karolina Szulc , [AUT.] Ewa Skrzypczak , [AUT.] M. Babicz , [AUT.] K. Kropiwiec-Domańska , [AUT.] Anna Hammermeister . Annals of Animal Science 2021 T. 21 Nr 3 s. 843-852, DOI: 10.2478/aoas-2021-0013
30. Analysis of genetic parameters of reproductive traits in conserved breed sows raised in Poland
artykuł [AUT.] Robert Eckert , [AUT.] Magdalena Szyndler-Nędza , [AUT.] Karolina Szulc , [AUT.] Ewa Skrzypczak , [AUT.] M. Babicz , [AUT.] K. Kropiwiec-Domańska , [AUT.] Anna Hammermeister . Annals of Animal Science 2021 T. 21 Nr 3 s. 843, DOI: 10.2478/aoas-2021-0013
Elementów na stronie: