2023

2. Natural compounds with antimicrobial properties in cosmetics
artykuł [AUT. KOR.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Anna Grenda , [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Kaja Kiersnowska, [AUT. KOR.] Marta Bik-Małodzińska. Pathogens 2023 T. 12 Nr 2 s. 320, DOI: 10.3390/pathogens12020320
3. Natural bacterial and fungal peptides as a promising treatment to defeat lung cancer cells
artykuł [AUT. KOR.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Anna Grenda , [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Paweł Krawczyk . MOLECULES 2023 T. 28 s. 4381, DOI: 10.3390/molecules28114381
5. Toxicity of bisphenol A (BPA) and its derivatives in divers biological models with the assessment of molecular mechanisms of toxicity
artykuł [AUT. KOR.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Bartosz Skóra , [AUT.] Konrad. A. Szychowski . ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 2023 T. 30 s. 75126-75140, DOI: 10.1007/s11356-023-27747-y
6. Sea buckthorn extracts as potential food additives, assessment of their antibacterial and antioxidant properties
inne publikacje [AUT. KOR.] Chilczuk Barbara , [AUT. KOR.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Justyna Bohacz, [AUT.] Materska Małgorzata , [AUT.] Pabich Marzena , [AUT.] Staszowska-Karkut Monika . W: International Conference "Food Science and Nutrition Research" 11-13 September, Valencia, Spain., Valencia 2023 2023, s. 23
7. Wpływ elicytacji oraz metod suszenia na skład i aktywność antyoksydacyjną olejku eterycznego z lubczyku (Levisticum officinale Koch.)
inne publikacje [AUT.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT. KOR.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk. W: Żywność jako wyzwanie dla współczesnej nauki i przemysłu: XV Konferencja Naukowa z cyklu: Żywność XXI wieku. Kraków, 21–22 września 2023 r. Materiały konferencyjne. Opracowanie redakcyjne / Dorota Gałkowska, Emilia Bernaś, Kraków 2023 2023, s. 62, 978-83-962880-3-5
8. Zastosowanie częściowo oczyszczonej i immobilizowanej peroksydazy uniwersalnej syntetyzowanej przez szczep Bjerkandera adusta ccbas 930 (VP/Ba) do usuwania doksorubicyny
inne publikacje [AUT. KOR.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk. W: 55 Jubileuszowa Konferencja Mikrobiologiczna „Mikrobiologia w badaniach środowiskowych – rys historyczny i perspektywy na przyszłość”. Puławy, 14-15 września 2023 roku, s. 65, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy 2023 2023, s. 92, 978-83-7562-400-7

2022

9. St. John’s wort as a source of health-promoting properties against metabolic syndrome development - in vitro approach
inne publikacje [AUT.] Kaja Kiersnowska, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Begümhan Ömeroğlu , [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT. KOR.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Urszula Złotek. W: 1st International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2022 2022, s. 013, DOI: 10.24326/ICDSUPL1.T013
14. Wykorzystanie usieciowanych agregatów enzymów (CLEAs) w usuwaniu ksenobiotyków
rozdział z monografii [AUT.] Piotr Ostrowski , [AUT.] Gabriela Michta , [AUT.] Jakub Chalimonoiuk , [AUT. KOR.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk. , Lublin 2022 2022, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 125-131
15. Usuwanie barwników przemysłowych z zastosowaniem usieciowanego kompleksu enzymatycznego (CLEA-KO-BsIII33/5) szczepu Trichoderma harzianum BsIII33/5
inne publikacje [AUT.] Gabriela Michta , [AUT.] Piotr Ostrowski , [AUT.] Jakub Chalimoniuk , [AUT. KOR.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk. W: III Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych. Streszczenia., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2022 2022, s. 17-17, DOI: 10.24326/mon.2022.2
16. Wykorzystanie usieciowanych agregatów enzymów (CLEAs) w usuwaniu ksenobiotyków
inne publikacje [AUT.] Piotr Ostrowski , [AUT.] Gabriela Michta , [AUT.] Jakub Chalimoniuk , [AUT. KOR.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk. W: III Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych. Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt. Streszczenia., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2022 2022, s. 20

2021

21. Induction of Cyp450 enzymes by 4-thiazolidinone-based derivatives in 3T3-L1 cells in vitro
artykuł [AUT.] Konrad. A. Szychowski , [AUT.] Bartosz Skóra , [AUT.] Anna Kryshchyshyn-Dylevych , [AUT.] Danylo Kaminskyy , [AUT. KOR.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Roman Lesyk , [AUT.] Jan Gmiński . NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY 2021 T. 394 Nr 5 s. 915-927, DOI: 10.1007/s00210-020-02025-7
22. Assessment of the influence of anthropogenic pollution on water quality of the Ciemięga river
artykuł [AUT. KOR.] Krzysztof Jóźwiakowski, [AUT.] Agnieszka Listosz, [AUT.] Agnieszka Micek, [AUT.] Michał Marzec, [AUT.] Magdalena Gizińska-Górna, [AUT. KOR.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Justyna Bohacz, [AUT.] Mateusz Wójcik , [AUT.] Natalia Brodowska . Journal of Ecological Engineering 2021 T. 22 Nr 5 s. 143-155, DOI: 10.12911/22998993/135776
24. Wpływ elicytacji kwasem jasmonowym oraz metod suszenia na jakość lubczyku (Levisticum officinale Koch.)
inne publikacje [AUT.] Urszula Złotek, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT. KOR.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Anna Jakubczyk. W: Żywność w strategii Zielonego Ładu : XLV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, 1-2 lipca 2021 Gdańsk, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny : Materiały konferencyjne, [b.m.] [2021] 2021, s. 37
25. Ocena właściwości przeciw mikrobiologicznych olejków eterycznych z liści lubczyku (Levisticum officinale Koch.) elicytowanych kwasem jasmonowym i ekstraktem drożdżowym
inne publikacje [AUT. KOR.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Urszula Szymanowska. W: Żywność w strategii Zielonego Ładu : XLV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, 1-2 lipca 2021 Gdańsk, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny : Materiały konferencyjne, [b.m.] [2021] 2021
28. Wpływ różnych metod suszenia lubczyku elicytowanego kwasem jasmonowym na aktywność enzymów zaangażowanych w indukcję stanu zapalnego
inne publikacje [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT. KOR.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk. W: "Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta" Materiały konferencyjne, Kraków, 16-17 września 2021 r., Kraków 2021 2021, s. 84, 978-83-946796-9-9
29. Wpływ potencjalnie biodostępnej frakcji polifenoli z suszonego lubczyku elicytowanego kwasem jasmonowym na aktywność inhibitorową wobec amylazy i glukozydazy
inne publikacje [AUT.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT. KOR.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk. W: "Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta" Materiały konferencyjne, Kraków, 16-17 września 2021 r., Kraków 2021 2021, s. 89, 978-83-946796-9-9
30. Substancje pochodzenia mikrobiologicznego wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym
rozdział z monografii [AUT.] Patrycja Cieplińska , [AUT.] Weronika Fac , [AUT. KOR.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk. , Lublin 2021 2021, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 21-29
Elementów na stronie: