2023

1. Application of extrusion-cooking for processing of white and red bean to create specific functional properties
artykuł [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Abdallah Bouasla , [AUT.] Sławomir Kocira, [AUT.] Ewa Czerwińska , [AUT.] Agnieszka Szparaga . Applied Sciences-Basel 2023 T. 13 Nr 3 s. 1671, DOI: 10.3390/app13031671
2. Structure and texture characteristics of novel snacks expanded by various methods
artykuł [AUT.] Katarzyna Lisiecka, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT. KOR.] Katarzyna Samborska , [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Piotr Lewko, [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT.] Anna Oniszczuk. Materials 2023 T. 16 Nr 4 s. 1541, DOI: 10.3390/ma16041541
3. Fresh Broccoli in fortified snack pellets: extrusion-cooking aspects and physical characteristics
artykuł [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Marek Milanowski, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Jakub Soja, [AUT. KOR.] Renata Różyło. Applied Sciences-Basel 2023 T. 13 Nr 14 s. 8138, DOI: 10.3390/app13148138
4. Analysis of the extrusion-cooking process and selected physical properties of snack pellets with the addition of fresh kale
artykuł [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Mateusz Stasiak , [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd . International Agrophysics 2023 T. 37 Nr 3 s. 353-364, DOI: 10.31545/intagr/168434
6. Possibility of water saving in processing of snack pellets by the application of fresh lucerne sprouts: selected aspects and nutritional characteristics
artykuł [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Jakub Soja, [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT.] Anna Oniszczuk. Journal of Ecological Engineering 2023 T. 24 Nr 12 s. 130-142, DOI: 10.12911/22998993/173009

2022

8. The influence of fresh highbush blueberry addition on the extrusion process of snack pellets
inne publikacje [AUT.] Marcin Mitrus. W: 9th International Conference on Food Pathogen and Food Safety. June 20-21, 2022, Paris, France, [b.w], Paris 2022 2022, s. 23-23

2021

9. Physical properties, spectroscopic, microscopic, X-ray, and chemometric analysis of starch films enriched with selected functional additives
artykuł [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Marek Milanowski, [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Iwona Budziak-Wieczorek, [AUT.] Dariusz Karcz , [AUT.] Daniel Kamiński, [AUT.] Sławomir Kulesza , [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Iwona Kowalska , [AUT.] Lidia Ślusarczyk , [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk. Materials 2021 T. 14 Nr 10 s. 2673, DOI: 10.3390/ma14102673

2020

11. Effect of extrusion-cooking conditions on the pasting properties of extruded white and red bean seeds
artykuł [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Sławomir Kocira, [AUT.] Agnieszka Kasprzycka , [AUT.] Agnieszka Szparaga , [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk. International Agrophysics 2020 T. 1 Nr 34 s. 25-32, DOI: 10.31545/intagr/116388
12. Chemical composition and selected quality characteristics of new types of precooked wheat and spelt pasta products
artykuł [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Anna Oniszczuk, [AUT.] Kamila Kasprzak , [AUT.] Marta Olech , [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Tomasz Oniszczuk. FOOD CHEMISTRY 2020 T. 309, DOI: 10.1016/j.foodchem.2019.125673
13. Potato starch utilization in ecological loose-fill packaging materials—sustainability and characterization
artykuł [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Dariusz Karcz , [AUT.] Jarosław Szponar , [AUT.] Agnieszka Niemczynowicz , [AUT.] Dariusz Bober , [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Mateusz Stasiak , [AUT.] Bohdan Dobrzański , [AUT.] Anna Oniszczuk. Materials 2020 T. 13 Nr 6, DOI: 10.3390/ma13061390
14. Wybrane aspekty procesu ekstruzji fasoli
inne publikacje [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Katarzyna Lisiecka, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Abdallah Bouasla . W: XIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEMS 2020 ,MIKOŁAJKI – STARE SADY 8-11 WRZEŚNIA, [b.w], Stare Sady 2020 2020, s. 37-37
16. Ekstrudowane makarony błyskawiczne - wybrane zagadnienia techniczne i technologiczne
inne publikacje [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Abdallah Bouasla , [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Katarzyna Lisiecka, [AUT.] Marek Milanowski, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Piotr Lewko. W: XIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEMS 2020 ,MIKOŁAJKI – STARE SADY 8-11 WRZEŚNIA, [b.w], Stare Sady 2020 2020, s. 68-68
17. Możliwości wykorzystania otrąb zbożowych w produkcji biotworzyw
inne publikacje [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Marek Milanowski. W: XIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEMS 2020 ,MIKOŁAJKI – STARE SADY 8-11 WRZEŚNIA, [b.w], Stare Sady 2020 2020, s. 20-20
18. Produkcja materiałów biodegradowalnych z wykorzystaniem procesu ekstruzji
inne publikacje [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Anna Oniszczuk, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Marek Milanowski, [AUT.] Piotr Lewko. W: XIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEMS 2020 ,MIKOŁAJKI – STARE SADY 8-11 WRZEŚNIA, [b.w], Stare Sady 2020 2020, s. 44-44

2019

19. Effect of starch type and screw speed on mechanical properties of extrusion-cooked starch-based foams
artykuł [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk, [AUT.] Paulina Pawelczyk , [AUT.] Leszek Mościcki. International Agrophysics 2019 T. 33 Nr 2 s. 233-240, DOI: 10.31545/intagr/109517
21. Physical properties and texture of gluten-free snacks supplemented with selected fruit additions
artykuł [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Katarzyna Lisiecka, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Gabriela Nowak, [AUT.] Martyna Golian , [AUT.] Anna Oniszczuk, [AUT.] Kamila Kasprzak , [AUT.] Gabriela Widelska , [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński. International Agrophysics 2019 T. 33 Nr 4 s. 407-416, DOI: 10.31545/intagr/112563
22. The effect of the foaming additive on the porousstructure of starch based foam materials.
rozdział z monografii [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Magdalena Szydłowska-Tutaj. W: Farm machinery and processes management in sustainable agriculture : X International Scientific Symposium FMPMSA 2019 Lublin, Poland [20-22 November] 2019 / edited by Edmund Lorencowicz, Jacek Uziak, Bruno Huyghebaert, Lublin 2019 2019, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium s. 247-252, 978-83-66017-74-0
23. Application of herbal additives to develop new types of natural snacks: processing aspects
rozdział z monografii [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Katarzyna Lisiecka, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Abdallah Bouasla , [AUT.] Kamila Kasprzak , [AUT.] Anna Oniszczuk. W: Farm machinery and processes management in sustainable agriculture : X International Scientific Symposium FMPMSA 2019 Lublin, Poland [20-22 November] 2019 / edited by Edmund Lorencowicz, Jacek Uziak, Bruno Huyghebaert, Lublin 2019 2019, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium s. 311-316, 978-83-66017-74-0

2018

25. Selected properties of the potato snacks expanded in the microwave radiation
artykuł [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Martyna Golian , [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Arkadiusz Matysiak . BIO Web of Conferences 2018 T. 10 s. 02021, DOI: 10.1051/bioconf/20181002021
26. Możliwości zastosowania środka spieniającego plastronfoam PDE w produkcji biopolimerowych wypełniaczy skrobiowych
inne publikacje [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Arkadiusz Matysiak , [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Katarzyna Lisiecka, [AUT.] Maciej Kuboń , [AUT.] Jakub Mazurkiewicz, [AUT.] Marcin Mitrus. W: Konferencja naukowa : Współczesne problemy inżynierii produkcji : Przemysł Rolno-Spożywczy - Transport - Energia i Środowisko / Streszczenia referatów, 16-18 maja 2018, Gawrych-Ruda, [b.m.] 2018 2018
27. Selected properties of corn straw processed with the extrusion-cooking as modified raw material to biogas plant
inne publikacje [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk, [AUT.] Janczak Damian , [AUT.] Maciej Kuboń , [AUT.] Anna Oniszczuk. W: The first international scientific conference : Ecological and environmantal engineering 26-29 June 2018 Kraków, Poland, Lublin [2018] 2018, 978-836357-99-4
28. Physical properties and texture of gluten-free snacks supplemented with selected fruits addition
inne publikacje [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Gabriela Nowak, [AUT.] Martyna Golian , [AUT.] Katarzyna Lisiecka. W: ICA 2018, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant&Climate, Book of Abstracts, 17-19 September, 2018 Lublin, Lublin 2018 2018, s. 60, 978-83-89969-59-0
29. Effect of starch type and processing conditions on mechanical properties of starch-based foams
inne publikacje [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk, [AUT.] Paulina Pawelczyk , [AUT.] Leszek Mościcki. W: ICA 2018, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant&Climate, Book of Abstracts, 17-19 September, 2018 Lublin, Lublin 2018 2018, s. 138, 978-83-89969-59-0
30. Effect of extrusion-cooking conditions on pasting properties of extruded white and red bean seeds
inne publikacje [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Sławomir Kocira, [AUT.] Agnieszka Kasprzycka , [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk. W: ICA 2018, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant&Climate, Book of Abstracts, 17-19 September, 2018 Lublin, Lublin 2018 2018, s. 169, 978-83-89969-59-0
Elementów na stronie: