Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka
20-704 Lublin, ul. Skromna 8
https://up.lublin.pl/foodscience/wydzial/struktura-i-pracownicy/biotechnologia/
47
449
38