2023

1. Natural compounds with antimicrobial properties in cosmetics
artykuł [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Anna Grenda , [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Kaja Kiersnowska, [AUT. KOR.] Marta Bik-Małodzińska. Pathogens 2023 T. 12 Nr 2 s. 320, DOI: 10.3390/pathogens12020320

2022

2. Antioxidant in food safety and sustainability: editorial
artykuł [AUT. KOR.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Urszula Gawlik-Dziki. Foods 2022 T. 11 Nr 3 s. 433, DOI: 10.3390/foods11030433
3. St. John’s wort as a source of health-promoting properties against metabolic syndrome development - in vitro approach
inne publikacje [AUT.] Kaja Kiersnowska, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Begümhan Ömeroğlu , [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT. KOR.] Urszula Złotek. W: 1st International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2022 2022, s. 013, DOI: 10.24326/ICDSUPL1.T013

2021

6. The impact of polystyrene consumption by edible insects Tenebrio molitor and Zophobas morio on their nutritional value, cytotoxicity, and oxidative stress parameters
artykuł [AUT.] Ewelina Zielińska , [AUT.] Damian Zieliński, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Monika Karaś, [AUT.] Urszula Pankiewicz, [AUT.] Barbara Flasz , [AUT.] Marta Dziewięcka , [AUT.] Sławomir Lewicki . FOOD CHEMISTRY 2021 T. 345 s. 128846, DOI: 10.1016/j.foodchem.2020.128846
8. Effects of drying methods on antioxidant, anti-inflammatory, and anticancer potentials of phenolic acids in lovage elicitedby jasmonic acid and yeast extract
artykuł [AUT. KOR.] Urszula Złotek, [AUT.] Sławomir Lewicki , [AUT.] Anna Markiewicz , [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Anna Jakubczyk. Antioxidants 2021 T. 10 s. 622, DOI: 10.3390/antiox10050662
13. Wpływ elicytacji kwasem jasmonowym oraz metod suszenia na jakość lubczyku (Levisticum officinale Koch.)
inne publikacje [AUT. KOR.] Urszula Złotek, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Anna Jakubczyk. W: Żywność w strategii Zielonego Ładu : XLV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, 1-2 lipca 2021 Gdańsk, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny : Materiały konferencyjne, [b.m.] [2021] 2021, s. 37
14. Ocena właściwości przeciw mikrobiologicznych olejków eterycznych z liści lubczyku (Levisticum officinale Koch.) elicytowanych kwasem jasmonowym i ekstraktem drożdżowym
inne publikacje [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT. KOR.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Urszula Szymanowska. W: Żywność w strategii Zielonego Ładu : XLV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, 1-2 lipca 2021 Gdańsk, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny : Materiały konferencyjne, [b.m.] [2021] 2021
16. Wpływ różnych metod suszenia lubczyku elicytowanego kwasem jasmonowym na aktywność enzymów zaangażowanych w indukcję stanu zapalnego
inne publikacje [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT. KOR.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk. W: "Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta" Materiały konferencyjne, Kraków, 16-17 września 2021 r., Kraków 2021 2021, s. 84, 978-83-946796-9-9
17. Wpływ potencjalnie biodostępnej frakcji polifenoli z suszonego lubczyku elicytowanego kwasem jasmonowym na aktywność inhibitorową wobec amylazy i glukozydazy
inne publikacje [AUT. KOR.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk. W: "Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta" Materiały konferencyjne, Kraków, 16-17 września 2021 r., Kraków 2021 2021, s. 89, 978-83-946796-9-9

2020

23. Characterisation of biologically active hydrolysates and peptide fractions of vacuum packaging string bean (Phaseolus vulgaris L.)
artykuł [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Monika Karaś, [AUT.] Piotr Stanikowski, [AUT.] Beata Rutkowska , [AUT.] Magdalena Dziedzic , [AUT.] Ewelina Zielińska , [AUT.] Konrad. A. Szychowski , [AUT.] Urszula E. Binduga , [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Barbara Baraniak. Foods 2020 T. 9 Nr 7 s. 842, DOI: 10.3390/foods9070842
24. Current trends of bioactive peptides - new sources and therapeutic effect
artykuł [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Monika Karaś, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Ewelina Zielińska , [AUT.] Damian Zieliński. Foods 2020 T. 9 Nr 7 s. 846, DOI: 10.3390/foods9070846
26. Exploration of consumer acceptance of insects as food in Poland
artykuł [AUT.] Ewelina Zielińska , [AUT.] Damian Zieliński, [AUT.] Monika Karaś, [AUT.] Anna Jakubczyk. Journal of Insects as Food and Feed 2020 T. 6 Nr 4 s. 383-392, DOI: 10.3920/JIFF2019.0055

2019

28. Nutritional quality of fresh and stored legumes sprouts - Effect of Lactobacillus plantarum 299v enrichment
artykuł [AUT. KOR.] Michał Świeca, [AUT.] Urszula Gawlik-Dziki, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Justyna Bochnak , [AUT.] Małgorzata Sikora , [AUT.] Joanna Suliburska . FOOD CHEMISTRY 2019 T. 288 s. 325-332, DOI: 10.1016/j.foodchem.2019.02.135
29. Kiełki soczewicy wzbogacone probiotykiem - potencjalna bioaktywność in vitro i in vivo
inne publikacje [AUT. KOR.] Michał Świeca, [AUT.] Małgorzata Sikora , [AUT. KOR.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk. W: Nauka, technologia i innowacje w żywności i żywieniu : Komunikaty, XLIV Konferencja Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN Łódź, 3-4 lipca 2019 / (red.) Joanna Oracz, Joanna Grzelczyk, Robert Klewicki, Dorota Żyżelewicz, Łódź 2019 2019, 978-83-66287-13-6
30. Wpływ elicytacji kwasem jasmonowym i ekstraktem z drożdzy na zawartośc mkro- i makroelementóww lisciach lubczyku (Levisticum officinale Koch.)
inne publikacje [AUT. KOR.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Joanna Cichocka, [AUT.] Małgorzata Sikora . W: Pierwiastki - od środowiska do medycyny : XXII Naukowa Konferencja Magnezologiczna połączona z Panelem Studenckim. Lublin, 25 maja 2019 r., [Lublin 2019] 2019, s. 3
Elementów na stronie: