2023

1. Natural compounds with antimicrobial properties in cosmetics
artykuł [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Anna Grenda , [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Kaja Kiersnowska, [AUT. KOR.] Marta Bik-Małodzińska. Pathogens 2023 T. 12 Nr 2 s. 320, DOI: 10.3390/pathogens12020320
2. Natural bacterial and fungal peptides as a promising treatment to defeat lung cancer cells
artykuł [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Anna Grenda , [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Paweł Krawczyk . MOLECULES 2023 T. 28 s. 4381, DOI: 10.3390/molecules28114381
5. Health benefits of legume seeds
artykuł [AUT.] Paula Ćwiek , [AUT.] Anna Jakubczyk. JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE 2023 T. 103 Nr 11 s. 5213-5220, DOI: 10.1002/jsfa.12585
6. Wpływ elicytacji oraz metod suszenia na skład i aktywność antyoksydacyjną olejku eterycznego z lubczyku (Levisticum officinale Koch.)
inne publikacje [AUT. KOR.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk. W: Żywność jako wyzwanie dla współczesnej nauki i przemysłu: XV Konferencja Naukowa z cyklu: Żywność XXI wieku. Kraków, 21–22 września 2023 r. Materiały konferencyjne. Opracowanie redakcyjne / Dorota Gałkowska, Emilia Bernaś, Kraków 2023 2023, s. 62, 978-83-962880-3-5

2022

8. St. John’s wort as a source of health-promoting properties against metabolic syndrome development - in vitro approach
inne publikacje [AUT.] Kaja Kiersnowska, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Begümhan Ömeroğlu , [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT. KOR.] Urszula Złotek. W: 1st International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2022 2022, s. 013, DOI: 10.24326/ICDSUPL1.T013

2021

11. The impact of polystyrene consumption by edible insects Tenebrio molitor and Zophobas morio on their nutritional value, cytotoxicity, and oxidative stress parameters
artykuł [AUT.] Ewelina Zielińska , [AUT.] Damian Zieliński, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT. KOR.] Monika Karaś, [AUT.] Urszula Pankiewicz, [AUT.] Barbara Flasz , [AUT.] Marta Dziewięcka , [AUT.] Sławomir Lewicki . FOOD CHEMISTRY 2021 T. 345 s. 128846, DOI: 10.1016/j.foodchem.2020.128846
13. Effects of drying methods on antioxidant, anti-inflammatory, and anticancer potentials of phenolic acids in lovage elicitedby jasmonic acid and yeast extract
artykuł [AUT. KOR.] Urszula Złotek, [AUT.] Sławomir Lewicki , [AUT.] Anna Markiewicz , [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Anna Jakubczyk. Antioxidants 2021 T. 10 s. 622, DOI: 10.3390/antiox10050662
18. Wpływ elicytacji kwasem jasmonowym oraz metod suszenia na jakość lubczyku (Levisticum officinale Koch.)
inne publikacje [AUT. KOR.] Urszula Złotek, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Anna Jakubczyk. W: Żywność w strategii Zielonego Ładu : XLV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, 1-2 lipca 2021 Gdańsk, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny : Materiały konferencyjne, [b.m.] [2021] 2021, s. 37
19. Ocena właściwości przeciw mikrobiologicznych olejków eterycznych z liści lubczyku (Levisticum officinale Koch.) elicytowanych kwasem jasmonowym i ekstraktem drożdżowym
inne publikacje [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT. KOR.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Urszula Szymanowska. W: Żywność w strategii Zielonego Ładu : XLV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, 1-2 lipca 2021 Gdańsk, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny : Materiały konferencyjne, [b.m.] [2021] 2021
21. Wpływ różnych metod suszenia lubczyku elicytowanego kwasem jasmonowym na aktywność enzymów zaangażowanych w indukcję stanu zapalnego
inne publikacje [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT. KOR.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk. W: "Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta" Materiały konferencyjne, Kraków, 16-17 września 2021 r., Kraków 2021 2021, s. 84, 978-83-946796-9-9
22. Wpływ potencjalnie biodostępnej frakcji polifenoli z suszonego lubczyku elicytowanego kwasem jasmonowym na aktywność inhibitorową wobec amylazy i glukozydazy
inne publikacje [AUT. KOR.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk. W: "Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta" Materiały konferencyjne, Kraków, 16-17 września 2021 r., Kraków 2021 2021, s. 89, 978-83-946796-9-9

2020

28. Characterisation of biologically active hydrolysates and peptide fractions of vacuum packaging string bean (Phaseolus vulgaris L.)
artykuł [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT. KOR.] Monika Karaś, [AUT.] Piotr Stanikowski, [AUT.] Beata Rutkowska , [AUT.] Magdalena Dziedzic , [AUT.] Ewelina Zielińska , [AUT.] Konrad. A. Szychowski , [AUT.] Urszula E. Binduga , [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Barbara Baraniak. Foods 2020 T. 9 Nr 7 s. 842, DOI: 10.3390/foods9070842
29. Current trends of bioactive peptides - new sources and therapeutic effect
artykuł [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT. KOR.] Monika Karaś, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Ewelina Zielińska , [AUT.] Damian Zieliński. Foods 2020 T. 9 Nr 7 s. 846, DOI: 10.3390/foods9070846
Elementów na stronie: