2024

3. The levels of cortisol and selected biochemical parameters in red deer harvested during stalking hunts
artykuł [AUT.] Katarzyna Dziki-Michalska, [AUT.] Katarzyna Tajchman, [AUT.] Sylwester Kowalik, [AUT.] Maciej Wójcik . Animals 2024 T. 14 Nr 7 s. 1108, DOI: 10.3390/ani14071108

2023

5. The impact of rotational pasture management for farm-bred fallow deer (Dama dama) on fodder quality in the context of animal welfare
artykuł [AUT.] Mariusz Kulik, [AUT.] Katarzyna Tajchman, [AUT.] Antoni Lipiec, [AUT.] Maciej Bąkowski, [AUT.] Aleksandra Ukalska-Jaruga , [AUT.] Francisco Ceacero , [AUT.] Monika Pecio , [AUT.] Żaneta Steiner-Bogdaszewska . Agronomy-Basel 2023 T. 13 Nr 4 s. 1155, DOI: 10.3390/agronomy13041155
6. The screening method for use of wild pheasant feathers in the monitoring of environmental pollution with heavy metals
artykuł [AUT.] Katarzyna Tajchman, [AUT.] Kamil Drabik, [AUT.] Aleksandra Ukalska-Jaruga , [AUT.] Paweł Janiszewski , [AUT.] Damian Spustek , [AUT.] Karolina Wengerska. Scientific Reports 2023 T. 13 s. 6540, DOI: 10.1038/s41598-023-33649-3
7. Poziom kortyzolu i wybranych parametrów biochemicznych jeleni szlachetnych pozyskanych podczas polowań z podchodu
inne publikacje [AUT.] Katarzyna Dziki-Michalska, [AUT.] Katarzyna Tajchman, [AUT.] Sylwester Kowalik. W: Materiały Konferencyjne Międzynarodowego Kongresu: Szanse nauk o zwierzętach. 70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach I Biogospodarki. Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Lublin, 2023., Lublin 2023 2023
8. Concentration of toxic elements in farmed fallow deer antlers depending of diet and age
inne publikacje [AUT.] Katarzyna Tajchman, [AUT.] Aleksandra Ukalska-Jaruga , [AUT.] Francisco Ceacero , [AUT.] Paweł Janiszewski . W: 36th Congress of International Union of Game Biologists: Quo vadis wildlife management? The future of wildlife management in the evolving social and environmental realities. Warsaw, 28 – 31. 08. 2023., Warszawa 2023 2023, s. 119-120
9. Methodology of verification/ creation of hunting divisions on the example of the Regional Directorate of State Forests in Lublin
inne publikacje [AUT.] Maciej Wójcik , [AUT.] Katarzyna Tajchman, [AUT.] Malwina Michalik-Śnieżek, [AUT.] Leszek Drozd. W: 36th Congress of International Union of Game Biologists: Quo vadis wildlife management? The future of wildlife management in the evolving social and environmental realities. Warsaw, 28 – 31. 08. 2023., Warszawa 2023 2023, s. 120-121
10. Management of the deer population in the area of the regional Directorate of State Forests in Lublin in the seasons 2012/2013-2022/2023
inne publikacje [AUT.] Maciej Wójcik , [AUT.] Mirosław Waniewski , [AUT.] Paweł Piekarczyk , [AUT.] Katarzyna Tajchman. W: 36th Congress of International Union of Game Biologists: Quo vadis wildlife management? The future of wildlife management in the evolving social and environmental realities. Warsaw, 28 – 31. 08. 2023., Warszawa 2023 2023, s. 122-123
12. Concentration of potentially toxic elements in farmed fallow deer antlers depending on diet and age
artykuł [AUT.] Katarzyna Tajchman, [AUT.] Aleksandra Ukalska-Jaruga , [AUT.] Francisco Ceacero , [AUT.] Paweł Janiszewski , [AUT.] Monika Pecio . Animals 2023 T. 13 Nr 22 s. 3468, DOI: 10.3390/ani13223468
15. Characteristics of the moose population in central-eastern Poland
artykuł [AUT.] Katarzyna Dziki-Michalska, [AUT.] Maciej Wójcik , [AUT.] Katarzyna Tajchman, [AUT. KOR.] Justyna Batkowska. ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO 2023 T. 19 Nr 4 s. 69-79, DOI: 10.5604/01.3001.0054.3016
16. Podstawowe parametry morfologiczne i biochemiczne krwi fermowych jeleni szlachetnych i danieli zwyczajnych
artykuł [AUT.] Katarzyna Tajchman, [AUT.] Sylwester Kowalik, [AUT.] Paweł Janiszewski , [AUT.] Katarzyna Licznerska , [AUT.] Paweł Bogdaszewski . Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice 2023 T. 79 Nr 6 s. 286-290, DOI: 10.21521/mw.6775

2022

18. Adopcja u danieli
artykuł [AUT.] Katarzyna Tajchman. Brać Łowiecka 2022 Nr 8 s. 54
19. Znaczenie rykowiska
artykuł [AUT.] Katarzyna Tajchman. Brać Łowiecka 2022 Nr 10 s. 50-51
20. The mineral composition of bone marrow, plasma, bones and the first antlers of farmed fallow deer
artykuł [AUT.] Żaneta Steiner-Bogdaszewska , [AUT.] Katarzyna Tajchman, [AUT.] Aleksandra Ukalska-Jaruga , [AUT.] Mariusz Florek, [AUT.] Monika Pecio . Animals 2022 T. 12 Nr 20 s. 2764, DOI: 10.3390/ani12202764
21. Concentration of macroelements and trace elements in farmed fallow deer antlers depending on age
artykuł [AUT.] Katarzyna Tajchman, [AUT.] Aleksandra Ukalska-Jaruga , [AUT.] Francisco Ceacero , [AUT.] Monika Pecio , [AUT.] Żaneta Steiner-Bogdaszewska . Animals 2022 T. 12 Nr 23 s. 3409, DOI: 10.3390/ani12233409
23. Crop damage by wild boar (Sus scrofa) depending on the crop composition in central-eastern Poland
inne publikacje [AUT.] Katarzyna Tajchman, [AUT.] Paweł Piekarczyk , [AUT.] Olgirda Belova , [AUT.] Katarzyna Dziki-Michalska. W: 13th International Symposium on Wild Board and Other Suids, 6th-9th September 2022, Seva, Barcelona, Spain. Book of abstracts, [Barcelona 2022] 2022, s. 116-117
24. Intensywność inwazji przywr Stichorchis subtriquetrus u bobrów w Nadleśnictwie Lubartów
inne publikacje [AUT.] Remigiusz Bagrowski , [AUT.] Natalia Witczak , [AUT.] Daria Antoniuk , [AUT.] Angelika Ziejka , [AUT.] Katarzyna Tajchman, [AUT.] Monika Roczeń-Karczmarz, [AUT.] Marta Demkowska-Kutrzepa. W: I Ogólnopolska Studencka Konferencja Weterynaryjna "Dzika Weterynaria". Konkurs studenckich prac naukowych. Streszczenia pod red. / Zbigniewa Bełkota, Pauliny Koby, Aleksandry Wróbel, 26-27.02.2022 Lublin, Lublin 2022 2022, s. 16-17
25. Antioxidant properties and proximate composition of different tissues of European beaver
artykuł [AUT.] Mariusz Florek, [AUT.] Piotr Domaradzki, [AUT. KOR.] Piotr Skałecki, [AUT.] Małgorzata Stryjecka , [AUT.] Katarzyna Tajchman, [AUT.] Agnieszka Kaliniak-Dziura, [AUT.] Anna Teter, [AUT.] Monika Kędzierska-Matysek. MOLECULES 2022 T. 27 Nr 24 s. 8973, DOI: 10.3390/molecules27248973
26. Analiza szkód wyrządzonych przez jeleniowate na terenie Nadleśnictwa Sieniawa w latach 2010-2020
inne publikacje [AUT.] Paweł Piekarczyk , [AUT.] Katarzyna Tajchman, [AUT.] Klaudia Cichoń .
29. Wpływ utrzymywania byków danieli w pomieszczeniu z czasowym dostępem do wybiegu na zachowanie ich dobrostanu
inne publikacje [AUT.] Marek Bogdaszewski , [AUT.] Paweł Janiszewski , [AUT.] Żaneta Steiner-Bogdaszewska , [AUT.] Katarzyna Tajchman, [AUT.] Paweł Bogdaszewski .
Elementów na stronie: