Poziom kortyzolu i wybranych parametrów biochemicznych jeleni szlachetnych pozyskanych podczas polowań z podchodu

Abstrakt

Autorzy

inne publikacje
Poster
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Materiały Konferencyjne Międzynarodowego Kongresu: Szanse nauk o zwierzętach. 70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach I Biogospodarki. Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Lublin, 2023.
Polski
2023
Lublin 2023
0
0
0
0