Porównanie parametrów biochemicznych krwi kozłów i kóz (Capreolus capreolus) pozyskanych podczas polowania z podchodu (Comparison of biochemical parameters of the blood of males and females (Capreolus capreolus) harvested during stalking hunts)

Abstrakt

Autorzy

inne publikacje
Referat zjazdowy konferencji krajowej
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Hodowla i chów zwierząt w Polsce – od tradycji do nowoczesności – 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Kraków, 21–23 września 2022. Redakcja merytoryczna/ Joanna Makulska
Polski
978-83-7607-374-3
2022
Kraków 2022
s. 68
0
0
0
0