Malwina Michalik-Śnieżek

dr inż.

adiunkt posiadający st. nauk. dr w Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu
Malwina Michalik-Śnieżek
malwina.sniezek@up.lublin.pl

Ekspert - słowa kluczowe

Brak danych
orcid

Malwina Michalik-Śnieżek

adiunkt posiadający st. nauk. dr
W badaniach zajmuję się zagadnieniami związanymi z planowaniem przestrzennym na obszarach chronionych, ochroną i kształtowaniem krajobrazu, usługami ekosystemów i krajobrazów, wykorzystaniem danych teledetekcyjnych i narzędzi GIS do badań krajobrazowych, zastosowaniem rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) dla potrzeb adaptacji miast i terenów podmiejskich do zmian klimatu, modelowaniem 3D
31
0
993