2023

3. Fizykochemia rehydrowanych rozdrobnionych liofilizatów jabłek
artykuł [AUT.] Marek Domin, [AUT.] Marek Szmigielski, [AUT.] Stanisław Rudy. PRZEMYSL CHEMICZNY 2023 T. 102 Nr 7 s. 695-699, DOI: 10.15199/62.2023.7.8

2022

4. Impact of inorganic metal (Ag, Cu) nanoparticles on the quality of seeds and dried rapeseed sprouts
artykuł [AUT.] Magdalena Kachel-Górecka, [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Marta Krajewska, [AUT.] Mariusz Rudy . Agriculture-Basel 2022 T. 12 Nr 1 s. 106, DOI: 10.3390/agriculture12010106
6. Ditlenek węgla jako nośnik energii geotermalnej
artykuł [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Beata Biernacka. PRZEMYSL CHEMICZNY 2022 T. 101 Nr 9 s. 646-652, DOI: 10.15199/62.2022.9.3

2021

7. Conventional versus ritual slaughter-ethical aspects and meat quality
artykuł [AUT.] Jagoda Żurek , [AUT.] Mariusz Rudy , [AUT.] Magdalena Kachel-Górecka, [AUT.] Stanisław Rudy. Processes 2021 T. 9 Nr 8 s. 1381, DOI: 10.3390/pr9081381

2020

9. The effect of Citric Acid, NaCl, and CaCl2 on qualitative changes of horse meat in cold storage
artykuł [AUT.] Renata Stanisławczyk , [AUT.] Mariusz Rudy , [AUT.] Marian Gil , [AUT.] Paulina Duma-Kocan , [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Stanisław Rudy. Processes 2020 T. 8 Nr 9 s. 1-10, DOI: 10.3390/pr8091099
10. Wild strawberry Fragaria vesca L.: kinetics of fruit drying and quality characteristics of the dried fruits
artykuł [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Urszula Gawlik-Dziki , [AUT.] Emilia Janiszewska-Turak , [AUT.] Beata Biernacka. Processes 2020 T. 8 Nr 10 s. 1-13, DOI: 10.3390/pr8101265

2019

11. Changes in pasta properties during cooking and short-time storage
artykuł [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Antoni Miś , [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Renata Różyło. International Agrophysics 2019 T. 33 Nr 3 s. 323-330, DOI: 10.31545/intagr/110806
12. Analysis of the impact of determinants of kosherness on the content of macro‐ and microelements in beef
artykuł [AUT.] Mariusz Rudy , [AUT.] Jagoda Żurek , [AUT.] Renata Stanisławczyk , [AUT.] Marian Gil , [AUT.] Paulina Duma-Kocan , [AUT.] Grzegorz Zaguła , [AUT.] Stanisław Rudy. Food Science & Nutrition 2019 T. 7 Nr 11 s. 3463-3470, DOI: 10.1002/fsn3.1192
14. Wpływ rodzaju ekstrahenta na aktywność antyoksydacyjną suchych ekstraktów z owoców rokitnika zwyczajnego
artykuł [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Norbert Leszczyński, [AUT.] Mariusz Rudy . PRZEMYSL CHEMICZNY 2019 T. 98 Nr 10 s. 1597-1601, DOI: 10.15199/62.2019.10.13

2018

18. The changes of the properties of pasta during cooking and short-time storage
inne publikacje [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] W. H. Hassoon , [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Andrzej Krzykowski. W: ICA 2018, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant&Climate, Book of Abstracts, 17-19 September, 2018 Lublin, Lublin 2018 2018, s. 142, 978-83-89969-59-0
19. Drying kinetics and physicochemical properties of hot-air and freze-dried haskap berries
inne publikacje [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] W. H. Hassoon , [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Urszula Gawlik-Dziki , [AUT.] Beata Biernacka. W: ICA 2018, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant&Climate, Book of Abstracts, 17-19 September, 2018 Lublin, Lublin 2018 2018, s. 145, 978-83-89969-59-0
20. Analiza sposobu i parametrów suszenia owoców rokitnika (Hippophae rhamnoides L.) w aspekcie kinetyki procesu i wybranych cech jakościowych suszu
inne publikacje [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Beata Biernacka. W: VI Sympozjum Inżynierii Żywności, Warszawa, 26-27 czerwca, [Warszawa] 2018 2018

2017

25. Zmienność masy i wytrzymałości na ściskanie granul nawozów wapniowych
artykuł [AUT.] Adam Węgrzyn, [AUT.] Norbert Leszczyński, [AUT.] Stanisław Rudy. PRZEMYSL CHEMICZNY 2017 T. 96 Nr 11 s. 2296-2230, DOI: 10.15199/62.2017.11.16

2016

26. Influence of pulping and freeze-drying temperature on the process kinetics and selected physicochemical properties of kale
inne publikacje [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Urszula Gawlik-Dziki , [AUT.] Renata Różyło. W: ICA 2016, 11th International Conference on Agrophysics : Soil, Plant & Climate : Book of abstracts, Lublin 2016, s. 95, 978-83-89969-43-9

2015

29. Ground green coffee beans as a functional food supplement - Preliminary study
artykuł [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Urszula Gawlik-Dziki , [AUT.] Łukasz Pecio , [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Michał Świeca, [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Stanisław Rudy. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 2015 T. 63 Nr 1 s. 691-699, DOI: 10.1016/j.lwt.2015.03.076
Elementów na stronie: