2024

1. The potential impact of climate change on European renewable energy droughts
artykuł [AUT.] Jacek Kapica, [AUT.] Jurasz Jakub , [AUT.] Fausto A. Canales , [AUT.] Hannah Bloomfield , [AUT.] Mohammed Guezgouz , [AUT.] Matteo De Felice , [AUT. KOR.] Zbigniew Kobus. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 2024 T. 189 Nr 3 s. 114011, DOI: 10.1016/j.rser.2023.114011
3. Physicochemical, antioxidant, antimicrobial, and sensory characteristics of selected kinds of edible oils
artykuł [AUT.] Eva Ivanišová , [AUT.] Veronika Juricová , [AUT.] Július Árvay , [AUT.] Miroslava Kačániová , [AUT.] Matej Cech , [AUT. KOR.] Zbigniew Kobus, [AUT.] Monika Krzywicka, [AUT.] Wojciech Cichocki , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz. Applied Sciences-Basel 2024 T. 14 Nr 9 s. 3630, DOI: 10.3390/app14093630
4. Green synthesis of Iron nanoparticles using an aqueous extract of strawberry (Fragaria × ananassa Duchesne) leaf waste
artykuł [AUT.] Małgorzata Góral-Kowalczyk, [AUT.] Elżbieta Grządka , [AUT.] Jolanta Orzeł , [AUT. KOR.] Dariusz Góral, [AUT.] Tomasz Skrzypek, [AUT. KOR.] Zbigniew Kobus, [AUT.] Agnieszka Nawrocka . Materials 2024 T. 17 Nr 11 s. 2515, DOI: 10.3390/ma17112515

2023

7. Effects of ultrasound treatment on the physical and chemical properties of ice cream with a strawberry seed oil oleogel
artykuł [AUT. KOR.] Sybilla Nazarewicz, [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT.] Bożena Gładyszewska, [AUT.] Klaudia Rząd , [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk, [AUT. KOR.] Zbigniew Kobus, [AUT.] Eva Ivanišová , [AUT.] Lubos Harangozo , [AUT.] Tomasz Skrzypek. Sustainability 2023 T. 15 Nr 11 s. 8975, DOI: 10.3390/su15118975
10. Examining the influence of ultrasounds and the addition of arrowroot on the physicochemical properties of ice cream
artykuł [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT. KOR.] Marta Krajewska, [AUT. KOR.] Sybilla Nazarewicz, [AUT.] Grzegorz Gładyszewski , [AUT.] Dariusz Chocyk , [AUT.] Michał Świeca, [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT. KOR.] Zbigniew Kobus, [AUT.] Stanisław Parafiniuk, [AUT.] Artur Przywara, [AUT.] Magdalena Kachel-Górecka. Applied Sciences-Basel 2023 T. 13 Nr 17 s. 9816, DOI: 10.3390/app13179816
13. Właściwości fizyczne i przeciwutleniające innowacyjnego pieczywa bezglutenowego z dodatkiem kwiatostanu konopi
inne publikacje [AUT.] Anna Pecyna, [AUT.] Agnieszka Buczaj, [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT. KOR.] Zbigniew Kobus. W: XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa-"Postęp w Inżynierii Produkcji - Doniesienia Naukowe": Zamość 2023, Zamość 2023 2023, s. 21-21
14. Wpływ obróbki zimną plazmą atmosferyczną na jakość świeżego soku tłoczonego z marchwi
artykuł [AUT. KOR.] Agnieszka Starek , [AUT.] Elżbieta Grządka , [AUT.] Agnieszka Sagan, [AUT.] Piotr Terebun , [AUT.] Michał Kwiatkowski , [AUT.] Dawid Zarzeczny , [AUT. KOR.] Zbigniew Kobus, [AUT.] Barbara Chudzik , [AUT.] Dariusz Andrejko, [AUT.] Joanna Pawłat . Zywnosc. Nauka. Technologia. Jakosc/Food. Science Technology. Quality 2023 T. 30 Nr 3 s. 181-197
15. The Influence of water extraction parameters in subcritical conditions and the shape of the reactor on the quality of extracts obtained from norway maple (Acer platanoides L.)
artykuł [AUT.] Piotr Kamiński , [AUT.] Marcin Gruba , [AUT.] Zygmunt Fekner , [AUT.] Katarzyna Tyśkiewicz , [AUT. KOR.] Zbigniew Kobus. Processes 2023 T. 11 Nr 12 s. 3395, DOI: 10.3390/pr11123395

2022

20. The use of ultrasound in shaping the properties of ice cream with oleogel based on oil extracted from tomato seeds
artykuł [AUT. KOR.] Sybilla Nazarewicz, [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT. KOR.] Zbigniew Kobus, [AUT.] Bożena Gładyszewska, [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk, [AUT.] Lidia Ślusarczyk , [AUT.] Tomasz Skrzypek, [AUT.] Monika Sujka, [AUT.] Natalia Kozłowicz . Applied Sciences-Basel 2022 T. 12 Nr 18 s. 9165, DOI: 10.3390/app12189165
21. The influence of subcritical water extraction parameters on the chemical composition and antioxidant activity of Walnut (Juglans regia L.) bark extracts
artykuł [AUT.] Piotr Kamiński , [AUT.] Katarzyna Tyśkiewicz , [AUT.] Zygmunt Fekner , [AUT.] Marcin Gruba , [AUT. KOR.] Zbigniew Kobus. Applied Sciences-Basel 2022 T. 12 Nr 23 s. 12490, DOI: 10.3390/app122312490
22. Assessment of the suitability of apple pomace for food purposes in the context of sustainable agriculture
rozdział z monografii [AUT.] Rafał Nadulski, [AUT.] Paweł Sobczak, [AUT.] Kazimierz Zawiślak, [AUT. KOR.] Zbigniew Kobus. W: Book: Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture ,XI International Scientific Symposium: Bari, Italy 13-15 June 2022 pod redakcją : Simone Pascuzzi i Francesco Santoro, Bari 2022 2022, Springer s. 365-372, 978-3-031-13089-2

2021

23. Influence of ultrasound on selected microorganisms, chemical and structural changes in fresh tomato juice
artykuł [AUT. KOR.] Agnieszka Starek , [AUT. KOR.] Zbigniew Kobus, [AUT.] Agnieszka Sagan, [AUT.] Barbara Chudzik , [AUT.] Joanna Pawłat , [AUT.] Michał Kwiatkowski , [AUT.] Piotr Terebun , [AUT.] Dariusz Andrejko. Scientific Reports 2021 T. 11 s. 3488, DOI: 10.1038/s41598-021-83073-8
24. Impact of various vacuum impregnation methods on viability of cereal grains
artykuł [AUT. KOR.] Zbigniew Kobus, [AUT. KOR.] Leszek Rydzak, [AUT.] Tomasz Guz, [AUT.] Marek Domin, [AUT.] Rafał Nadulski, [AUT.] Emilia Osmólska. Processes 2021 T. 9 Nr 8 s. 1368, DOI: 10.3390/pr9081368
26. Wymagania sanitarno-higieniczne w gabinetach kosmetycznych
rozdział z monografii [AUT.] Anna Pecyna, [AUT.] Agnieszka Buczaj, [AUT. KOR.] Zbigniew Kobus. W: Wybrane aspekty biokosmetologii. Pod redakcją Mirosławy Chwil i Bożeny Denisow, Lublin 2021 2021, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 258-269, 978-83-7259-354-2
27. Wykorzystanie prądu w aparaturze gabinetu kosmetycznego
rozdział z monografii [AUT.] Agnieszka Buczaj, [AUT.] Anna Pecyna, [AUT. KOR.] Zbigniew Kobus. W: Wybrane aspekty biokosmetologii. Pod redakcją Mirosławy Chwil i Bożeny Denisow, Lublin 2021 2021, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 270-284, 978-83-7259-354-2

2020

28. Ocena wpływu niekonwencjonalnych procesów utrwalania na determinanty jakości soku jabłkowego
inne publikacje [AUT. KOR.] Agnieszka Starek , [AUT.] Agnieszka Sagan, [AUT.] Dariusz Andrejko, [AUT. KOR.] Zbigniew Kobus, [AUT.] Joanna Pawłat . W: XIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEMS 2020 ,MIKOŁAJKI – STARE SADY 8-11 WRZEŚNIA, [b.w], Stare Sady 2020 2020, s. 59-59
29. Wpływ zamrażania i rozmrażania miazgi z buraków ćwikłowych na przebieg tłoczenia i jakość otrzymanego soku
inne publikacje [AUT.] Rafał Nadulski, [AUT. KOR.] Zbigniew Kobus. W: XIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEMS 2020 ,MIKOŁAJKI – STARE SADY 8-11 WRZEŚNIA, [b.w], Stare Sady 2020 2020, s. 39-40
30. Wpływ sonikacji na efektywność ekstrakcji polifenoli z wytłoków jabłkowych
inne publikacje [AUT. KOR.] Zbigniew Kobus, [AUT.] Rafał Nadulski. W: XIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEMS 2020 ,MIKOŁAJKI – STARE SADY 8-11 WRZEŚNIA, [b.w], Stare Sady 2020 2020, s. 31-31
Elementów na stronie: