2023

2022

3. Ditlenek węgla jako nośnik energii geotermalnej
artykuł [AUT.] Renata Polak, [RED.] Dariusz Dziki, [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Beata Biernacka. PRZEMYSL CHEMICZNY 2022 T. 101 Nr 9 s. 646-652, DOI: 10.15199/62.2022.9.3

2021

5. Properties and strength prediction modeling of green mortar with brick powder subjected to a short-term thermal shock at elevated temperatures
artykuł [AUT.] Maciej Szeląg , [AUT. KOR.] Joanna Styczeń , [AUT.] Roman Fediuk , [AUT.] Renata Polak. Materials 2021 T. 14 Nr 21 s. 6331, DOI: 10.3390/ma14216331

2019

6. Changes in pasta properties during cooking and short-time storage
artykuł [AUT.] Beata Biernacka, [RED.] Dariusz Dziki, [AUT.] Antoni Miś , [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Renata Różyło. International Agrophysics 2019 T. 33 Nr 3 s. 323-330, DOI: 10.31545/intagr/110806
8. Wpływ rodzaju ekstrahenta na aktywność antyoksydacyjną suchych ekstraktów z owoców rokitnika zwyczajnego
artykuł [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Renata Polak, [RED.] Dariusz Dziki, [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Norbert Leszczyński, [AUT.] Mariusz Rudy . PRZEMYSL CHEMICZNY 2019 T. 98 Nr 10 s. 1597-1601, DOI: 10.15199/62.2019.10.13

2018

10. Phenolic acid content and antioxidant properties of extruded corn snacks enriched with Kale
artykuł [AUT.] Kamila Kasprzak , [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Monika Waksmundzka-Hajnos , [AUT.] Marta Olech , [AUT.] Renata Nowak , [AUT.] Renata Polak, [AUT. KOR.] Anna Oniszczuk. Journal of Analytical Methods in Chemistry 2018 T. 2018 s. 1-7, DOI: 10.1155/2018/7830546
13. The changes of the properties of pasta during cooking and short-time storage
inne publikacje [AUT.] Beata Biernacka, [RED.] Dariusz Dziki, [AUT.] W. H. Hassoon , [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Andrzej Krzykowski. W: ICA 2018, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant&Climate, Book of Abstracts, 17-19 September, 2018 Lublin, Lublin 2018 2018, s. 142, 978-83-89969-59-0
14. Drying kinetics and physicochemical properties of hot-air and freze-dried haskap berries
inne publikacje [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] W. H. Hassoon , [RED.] Dariusz Dziki, [AUT.] Urszula Gawlik-Dziki , [AUT.] Beata Biernacka. W: ICA 2018, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant&Climate, Book of Abstracts, 17-19 September, 2018 Lublin, Lublin 2018 2018, s. 145, 978-83-89969-59-0
15. Analiza sposobu i parametrów suszenia owoców rokitnika (Hippophae rhamnoides L.) w aspekcie kinetyki procesu i wybranych cech jakościowych suszu
inne publikacje [AUT.] Andrzej Krzykowski, [RED.] Dariusz Dziki, [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Beata Biernacka. W: VI Sympozjum Inżynierii Żywności, Warszawa, 26-27 czerwca, [Warszawa] 2018 2018

2017

2016

19. Influence of pulping and freeze-drying temperature on the process kinetics and selected physicochemical properties of kale
inne publikacje [RED.] Dariusz Dziki, [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Urszula Gawlik-Dziki , [AUT.] Renata Różyło. W: ICA 2016, 11th International Conference on Agrophysics : Soil, Plant & Climate : Book of abstracts, Lublin 2016, s. 95, 978-83-89969-43-9

2015

2014

23. Technika cieplna : wybrane zagadnienia / pod red. Dariusza Dzikiego ; autorzy: Helena Lis
monografia [RED.] Dariusz Dziki, [AUT.] Helena Lis , [AUT.] Tadeusz Lis, [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Renata Polak. Lublin 2014, 978-83-7259-225-5
24. Wpływ zabiegów wstępnych i temperatury sublimacyjnego suszenia żurawiny na przebieg procesu i właściwości suszu
inne publikacje [AUT.] Stanisław Rudy, [RED.] Dariusz Dziki, [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Urszula Gawlik-Dziki , [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Renata Różyło. W: IV Sympozjum Inżynierii Żywności, Warszawa 1-2 lipca 2014, Warszawa 2014, s. 139, 978-83-7583-568-7
29. Biomasa i biogaz jako źródło energii w hybrydowych siłowniach geotermalnych
artykuł [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Andrzej Krzykowski, [RED.] Dariusz Dziki, [AUT.] Stanisław Rudy. PRZEMYSL CHEMICZNY 2014 T. 93 Nr 10 s. 1773-1776, DOI: 10.12916/przemchem.2014.1773
30. Wpływ obróbki wstępnej i temperatury sublimacyjnego suszenia na kinetykę procesu i cechy jakościowe jarmużu
inne publikacje [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Stanisław Rudy, [RED.] Dariusz Dziki, [AUT.] Paweł Kozak. W: Budowa i eksploatacja maszyn spożywczych BEMS 2014 : XVI Konferencja Naukowo-Techniczna, Lublin, 9-12 września 2014 / Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego "Spomasz", Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydział Inżynierii Produkcji. Katedra Inżynerii i Maszyn Spożywczych, Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz. Komitet Techniki Rolniczej PAN, Lublin 2014, s. 82, 978-83-63761-40-0
Elementów na stronie: