2023

2. Nitrogen fertilization and solvents as factors modifying the antioxidant and anticancer potential of Arnica montana L. flower head extracts
artykuł [AUT.] Danuta Sugier, [AUT. KOR.] Piotr Sugier , [AUT.] Joanna Jakubowicz-Gil , [AUT.] Urszula Gawlik, [AUT.] Adrian Zając , [AUT.] Beata Król, [AUT.] Stanisław Chmiel , [AUT.] Magdalena Kończak , [AUT.] Mateusz Pięt , [AUT.] Roman Paduch . Plants-Basel 2023 T. 12 Nr 1 s. 142, DOI: 10.3390/plants12010142
3. Structure and texture characteristics of novel snacks expanded by various methods
artykuł [AUT.] Katarzyna Lisiecka, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT. KOR.] Katarzyna Samborska , [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Piotr Lewko, [AUT.] Drozd Kamila Kasprzak , [AUT.] Anna Oniszczuk. Materials 2023 T. 16 Nr 4 s. 1541, DOI: 10.3390/ma16041541
4. Natural compounds with antimicrobial properties in cosmetics
artykuł [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Anna Grenda , [AUT. KOR.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Kaja Kiersnowska, [AUT.] Marta Bik-Małodzińska. Pathogens 2023 T. 12 Nr 2 s. 320, DOI: 10.3390/pathogens12020320
6. Testing the intensity of erosive wear of selected steels depending on the angle of incidence of the abrasive stream
rozdział z monografii [AUT.] Wojciech Tarasiuk , [AUT.] Tomasz Węgrzyn , [AUT.] Bożena Szczucka-Lasota , [AUT. KOR.] Dariusz Dziki, [AUT.] Urszula Gawlik, [AUT.] Mariusz Liszewski . , East Sarajevo, 2023 2023, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), DOI: 10.1109/INFOTEH57020.2023
7. Natural bacterial and fungal peptides as a promising treatment to defeat lung cancer cells
artykuł [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Anna Grenda , [AUT. KOR.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Paweł Krawczyk . MOLECULES 2023 T. 28 s. 4381, DOI: 10.3390/molecules28114381
9. Wheat bread enriched with black chokeberry (Aronia melanocarpa L.) Pomace: physicochemical properties and sensory evaluation
artykuł [AUT.] Grażyna Cacak-Pietrzak , [AUT. KOR.] Dariusz Dziki, [AUT.] Urszula Gawlik, [AUT.] Natalia Parol-Nadłonek , [AUT. KOR.] Stanisław Kalisz , [AUT.] Anna Krajewska , [AUT.] Sylwia Stępniewska . Applied Sciences-Basel 2023 T. 13 Nr 12 s. 6936, DOI: 10.3390/app13126936
10. Sour cherry juice concentrate powdered by high and low temperature spray drying with pea protein as a carrier - physical properties, antioxidant activity and in vitro bioaccessibility
artykuł [AUT. KOR.] Alicja Barańska , [AUT.] Michał Świeca, [AUT. KOR.] Katarzyna Samborska . DRYING TECHNOLOGY 2023 T. 41 Nr 3 s. 444-459, DOI: 10.1080/07373937.2022.2096060
11. Antioxidant polysaccharide/gelatin blend films loaded with curcumin - a comparative study
artykuł [AUT. KOR.] Katarzyna Niedźwiadek, [AUT. KOR.] Dariusz Kowalczyk, [AUT.] Magdalena Lis , [AUT.] Monika Basiura-Cembala . INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 2023 T. 236 s. 123945, DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2023.123945
13. Health benefits of legume seeds
artykuł [AUT.] Paula Grdeń, [AUT. KOR.] Anna Jakubczyk. JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE 2023 T. 103 Nr 11 s. 5213-5220, DOI: 10.1002/jsfa.12585
14. Innovative high-fiber wheat bread fortified with micronized oat and Plantago ovata husks: Spectroscopic and physicochemical characteristics
artykuł [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Regine Schönlechner , [AUT.] Eleonora Charlotte Pichler , [AUT. KOR.] Dariusz Dziki, [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Michał Świeca. FOOD CHEMISTRY 2023 T. 428 s. 136782, DOI: 10.1016/j.foodchem.2023.136782
15. The content of selected phenolic compounds in pasta with the addition of Enoki, Maitake, Lion’s Mane, Reishi dried mushrooms
inne publikacje [AUT.] Magdalena Szydłowska-Tutaj, [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Urszula Złotek. W: 2nd International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT, 19 April 2023, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2023 2023, s. 052
20. Examining the influence of ultrasounds and the addition of arrowroot on the physicochemical properties of ice cream
artykuł [AUT. KOR.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT. KOR.] Marta Krajewska, [AUT.] Sybilla Nazarewicz, [AUT.] Grzegorz Gładyszewski , [AUT.] Dariusz Chocyk , [AUT.] Michał Świeca, [AUT. KOR.] Dariusz Dziki, [AUT.] Zbigniew Kobus, [AUT.] Stanisław Parafiniuk, [AUT.] Artur Przywara, [AUT.] Magdalena Kachel-Górecka. Applied Sciences-Basel 2023 T. 13 Nr 17 s. 9816, DOI: 10.3390/app13179816
21. Chemical and sensory properties of waffles supplemented with almond skins
artykuł [AUT.] Ivo Oliveira , [AUT.] Beatriz Marinho , [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Monika Karaś, [AUT. KOR.] Alice Vilela . MOLECULES 2023 T. 28 Nr 15 s. 5674, DOI: 10.3390/molecules28155674
23. Potencjał prozdrowotny wafli wzbogaconych skórką z migdałów
inne publikacje [AUT.] Monika Karaś, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Ivo Oliveira . W: Żywność jako wyzwanie dla współczesnej nauki i przemysłu: XV Konferencja Naukowa z cyklu: Żywność XXI wieku. Kraków, 21–22 września 2023 r. Materiały konferencyjne. Opracowanie redakcyjne / Dorota Gałkowska, Emilia Bernaś, Kraków 2023 2023, s. 28, 978-83-962880-3-5
24. Otrzymywanie i charakterystyka sproszkowanych wytłoków gruszkowych
inne publikacje [AUT.] Anna Krajewska , [AUT. KOR.] Dariusz Dziki, [AUT.] Urszula Gawlik, [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Andrzej Krzykowski. W: XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa-"Postęp w Inżynierii Produkcji - Doniesienia Naukowe": Zamość 2023, Zamość 2023 2023, s. 16-16
25. Common wheat pasta enriched with ultrafine ground oat husk: physicochemical and sensory properties
artykuł [AUT.] Beata Biernacka, [AUT. KOR.] Dariusz Dziki, [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Urszula Gawlik, [AUT.] Renata Nowak , [AUT.] Wioleta Pietrzak . MOLECULES 2023 T. 28 Nr 20 s. 7197, DOI: 10.3390/molecules28207197
26. Potencjał prozdrowotny wafli wzbogaconych skórką z migdałów
inne publikacje [AUT.] Monika Karaś, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Ivo Oliveira . W: Żywność jako wyzwanie dla współczesnej nauki i przemysłu: XV Konferencja Naukowa z cyklu: Żywność XXI wieku. Kraków, 21–22 września 2023 r. Materiały konferencyjne. Opracowanie redakcyjne / Dorota Gałkowska, Emilia Bernaś, Kraków 2023 2023, s. 28, 978-83-962880-3-5
27. Wpływ elicytacji oraz metod suszenia na skład i aktywność antyoksydacyjną olejku eterycznego z lubczyku (Levisticum officinale Koch.)
inne publikacje [AUT.] Urszula Złotek, [AUT. KOR.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk. W: Żywność jako wyzwanie dla współczesnej nauki i przemysłu: XV Konferencja Naukowa z cyklu: Żywność XXI wieku. Kraków, 21–22 września 2023 r. Materiały konferencyjne. Opracowanie redakcyjne / Dorota Gałkowska, Emilia Bernaś, Kraków 2023 2023, s. 62, 978-83-962880-3-5
28. Hamowanie aktywności oksydazy ksantynowej i lipooksygenazy przez ekstrakty otrzymane z wybranych grzybów nadrzewnych
inne publikacje [AUT.] Michał Świeca, [AUT.] Agata Michalska , [AUT.] Przemysław Różycki , [AUT.] Aleksandra Kuryło . W: Żywność jako wyzwanie dla współczesnej nauki i przemysłu: XV Konferencja Naukowa z cyklu: Żywność XXI wieku. Kraków, 21–22 września 2023 r. Materiały konferencyjne. Opracowanie redakcyjne / Dorota Gałkowska, Emilia Bernaś, Kraków 2023 2023, s. 111, 978-83-962880-3-5
29. Influence of thermal and hydrothermal treatment on selected rheological properties of wheat bread flour fortified with baking enzymes
inne publikacje [AUT.] Piotr Lewko, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Magdalena Szydłowska-Tutaj. W: 14th International Conference on Agrophysics, 11-13 September 2023, Lublin, Poland. Book of Abstracts., Polska Akademia Nauk, Lublin 2023 2023, s. 184, 978-83-89969-82-8
30. Herbicide resistance status impacts the profile of non-anthocyanin polyphenolics and some phytomedical properties of edible cornflower (Centaurea cyanus L.) flowers
artykuł [AUT.] Urszula Gawlik, [AUT.] Barbara Wrzesińska-Krupa , [AUT.] Renata Nowak , [AUT. KOR.] Aleksandra Obrępalska-Stęplowska , [AUT.] Wioleta Pietrzak , [AUT.] Joanna Zyprych-Walczak . Scientific Reports 2023 T. 13 s. 11538, DOI: 10.1038/s41598-023-38520-z
Elementów na stronie: