Katedra Biochemii i Toksykologii

Badania prowadzone w Katedrze Biochemii i Toksykologii koncentrują się głównie na ustaleniu mechanizmów oraz regulacyjnego oddziaływania różnych czynników (wiek, płeć, stres, dieta, choroby, ksenobiotyki) na przemiany biochemiczne, syntezę hormonów, zmiany hematologiczne oraz na reakcje immunologiczne i oksydoredukcyjne zachodzące w komórkach. Wykorzystywany do badań materiał biologiczny (krew i inne płyny ustrojowe, narządy: układu pokarmowego, oddechowego, płciowego, limfatycznego, tkanka kotna, tkanka skórna, wytwory rogowe) pochodzi od zwierząt laboratoryjnych (głównie szczury Wistar), jak również od zwierząt gospodarskich.

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
https://up.lublin.pl/biologia/wydzial/struktura-i-pracownicy/biochemia/
22
809
0