Katedra Biochemii i Chemii Żywności
20-704 Lublin, ul. Skromna 8
https://up.lublin.pl/foodscience/wydzial/struktura-i-pracownicy/biochemia/
21
702
2