2023

1. Dandelion flowers as an additive to wheat bread: physical properties of dough and bread quality
artykuł [AUT.] Grażyna Cacak-Pietrzak , [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Urszula Gawlik-Dziki , [AUT.] Alicja Sułek , [AUT.] Monika Siastała , [AUT.] Anna Krajewska . Applied Sciences-Basel 2023 T. 13 Nr 1 s. 477, DOI: 10.3390/app13010477
3. Parametry tarcia mydeł z dodatkiem rozdrobnionych łupin orzechów laskowych
inne publikacje [AUT.] Jacek Mazur, [AUT.] Monika Siastała , [AUT.] Marian Panasiewicz, [AUT.] Paweł Sobczak, [AUT.] Patrycja Łusiak, [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Kazimierz Zawiślak. W: XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa-"Postęp w Inżynierii Produkcji - Doniesienia Naukowe": Zamość 2023, Zamość 2023 2023, s. 12-12
4. Impact of watermelon seed four on the physical, chemical, and sensory properties of low-carbohydrate, high-protein bread
artykuł [AUT.] Monika Siastała , [AUT.] Agata Bieńczak , [AUT.] Paweł Woźniak , [AUT. KOR.] Renata Różyło. Processes 2023 T. 11 Nr 12 s. 3282, DOI: 10.3390/pr11123282

2022

2021

7. Examination of the Peleg and Normand equation during relaxation of wheat: The effect of holding time
artykuł [AUT.] Grzegorz Łysiak, [AUT.] Jawad Kadhim Al Aridhee , [AUT. KOR.] Ryszard Kulig, [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Monika Siastała . JOURNAL OF TEXTURE STUDIES 2021 T. 52 Nr 2 s. 157-168, DOI: 10.1111/jtxs.12579
9. Black Cumin pressing waste material as a functional additive for starch bread
artykuł [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Jolanta Piekut , [AUT.] Monika Siastała , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT.] Marzena Smolewska , [AUT.] Marta Krajewska, [AUT.] Marek Szmigielski, [AUT.] Hayat Bourekoua . Materials 2021 T. 14 Nr 16 s. 4560, DOI: 10.3390/ma14164560
10. Physico-chemical properties of an innovative gluten-free, low-carbohydrate and high protein-bread enriched with pea protein powder
artykuł [AUT.] Monika Siastała , [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Regine Schönlechner , [AUT.] Mary Violet Berger . Scientific Reports 2021 T. 11 s. 14498, DOI: 10.1038/s41598-021-93834-0
12. Właściwości fizykochemiczne innowacyjnego bezglutenowego, niskowęglowodanowego oraz wysokobiałkowego chleba wzbogaconego białkiem grochowym
inne publikacje [AUT.] Monika Siastała , [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Regine Schönlechner . W: Rola Inżynierii Rolniczej i Inżynierii Środowiska w Rozwoju Rolnictwa Zrównoważonego. 50 lecie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1970-2020., Lublin 2021 2021, s. 67-67
13. Identyfikacja różnic ziarna odmian pszenicy przy wykorzystaniu testu relaksacji wpływ czasu relaksacji
inne publikacje [AUT.] Jawad Kadhim Al Aridhee , [AUT.] Grzegorz Łysiak, [AUT. KOR.] Ryszard Kulig, [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Monika Siastała . W: Rola Inżynierii Rolniczej i Inżynierii Środowiska w Rozwoju Rolnictwa Zrównoważonego. 50 lecie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1970-2020., Lublin 2021 2021, s. 27-27

2020

14. Wpływ czasu relaksacji ziarniaków pszenicy na parametry modelu pelega i normanda
inne publikacje [AUT.] Jawad Kadhim Al Aridhee , [AUT.] Grzegorz Łysiak, [AUT. KOR.] Ryszard Kulig, [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Monika Siastała . W: XIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEMS 2020 ,MIKOŁAJKI – STARE SADY 8-11 WRZEŚNIA, [b.w], Stare Sady 2020 2020, s. 12-13
15. Właściwości fizyczne chleba bezglutenowego z dodatkiem liofilizowanych jagód acai
inne publikacje [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Monika Siastała , [AUT.] Patryk Sobaszek , [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Dariusz Dziki. W: XIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEMS 2020 ,MIKOŁAJKI – STARE SADY 8-11 WRZEŚNIA, [b.w], Stare Sady 2020 2020, s. 56-57
16. Wpływ dodatku wywaru z owoców głogu na właściwości fizyczne pieczywa pszennego
inne publikacje [AUT.] Monika Siastała , [AUT. KOR.] Renata Różyło. W: XIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEMS 2020 ,MIKOŁAJKI – STARE SADY 8-11 WRZEŚNIA, [b.w], Stare Sady 2020 2020, s. 66-67

2019

18. Freeze-dried elderberry and chokeberry as natural colorants for gluten-free wafer sheets
artykuł [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Monika Siastała , [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Grażyna Cacak-Pietrzak , [AUT.] Sławomir Gawłowski, [AUT.] Adam Zdybel. International Agrophysics 2019 T. 33 Nr 2 s. 217-225, DOI: 10.31545/intagr/109422
19. Gluten-free crispbread with freeze-dried blackberry: quality and mineral composition
artykuł [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Monika Siastała , [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Dariusz Dziki. CyTA-Journal of Food 2019 T. 17 Nr 1 s. 841-849, DOI: 10.1080/19476337.2019.1660725
21. Impact of pressure on the parameters of pea straw compaction
artykuł [AUT. KOR.] Ryszard Kulig, [AUT.] Grzegorz Łysiak, [AUT.] Zbigniew Krzysiak, [AUT.] Monika Siastała , [AUT. KOR.] Renata Różyło. Agricultural Engineering 2019 T. 23 Nr 3 s. 79-89, DOI: 10.1515/agriceng-2019-0028

2018

24. Relationship between the properties of raw and cooked spaghetti - new indices for pasta quality evaluation
artykuł [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Monika Siastała , [AUT.] Antoni Miś , [AUT.] Daria Romankiewicz , [AUT.] Zbigniew Krzysiak. International Agrophysics 2018 T. 32 Nr 2 s. 217-223, DOI: 10.1515/intag-2017-0012
26. Freeze-dried elderberry and chokeberry as natural colourants for gluten-free wafer sheets
inne publikacje [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Monika Siastała , [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Sławomir Gawłowski, [AUT.] Adam Zdybel. W: ICA 2018, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant&Climate, Book of Abstracts, 17-19 September, 2018 Lublin, Lublin 2018 2018, s. 143, 978-83-89969-59-0

2017

28. Study on the physical and antioxidant properties of gluten-free bread with brown algae
artykuł [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Waleed Hameed Hassoon , [AUT.] Urszula Gawlik-Dziki , [AUT.] Monika Siastała , [AUT.] Dariusz Dziki. CyTA-Journal of Food 2017 T. 15 Nr 2 s. 196-203, DOI: 10.1080/19476337.2016.1236839
Elementów na stronie: