2023

3. Chemical and sensory properties of waffles supplemented with almond skins
artykuł [AUT.] Ivo Oliveira , [AUT.] Beatriz Marinho , [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Monika Karaś, [AUT. KOR.] Alice Vilela . MOLECULES 2023 T. 28 Nr 15 s. 5674, DOI: 10.3390/molecules28155674
5. Potencjał prozdrowotny wafli wzbogaconych skórką z migdałów
inne publikacje [AUT.] Monika Karaś, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Ivo Oliveira . W: Żywność jako wyzwanie dla współczesnej nauki i przemysłu: XV Konferencja Naukowa z cyklu: Żywność XXI wieku. Kraków, 21–22 września 2023 r. Materiały konferencyjne. Opracowanie redakcyjne / Dorota Gałkowska, Emilia Bernaś, Kraków 2023 2023, s. 28, 978-83-962880-3-5
6. Potencjał prozdrowotny wafli wzbogaconych skórką z migdałów
inne publikacje [AUT.] Monika Karaś, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Ivo Oliveira . W: Żywność jako wyzwanie dla współczesnej nauki i przemysłu: XV Konferencja Naukowa z cyklu: Żywność XXI wieku. Kraków, 21–22 września 2023 r. Materiały konferencyjne. Opracowanie redakcyjne / Dorota Gałkowska, Emilia Bernaś, Kraków 2023 2023, s. 28, 978-83-962880-3-5
7. Wpływ elicytacji oraz metod suszenia na skład i aktywność antyoksydacyjną olejku eterycznego z lubczyku (Levisticum officinale Koch.)
inne publikacje [AUT. KOR.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk. W: Żywność jako wyzwanie dla współczesnej nauki i przemysłu: XV Konferencja Naukowa z cyklu: Żywność XXI wieku. Kraków, 21–22 września 2023 r. Materiały konferencyjne. Opracowanie redakcyjne / Dorota Gałkowska, Emilia Bernaś, Kraków 2023 2023, s. 62, 978-83-962880-3-5

2022

8. Antioxidant content and antioxidant capacity of the protein-rich powdered beverages enriched with flax seeds gum
artykuł [AUT.] Justyna Bochnak-Niedźwiecka, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Ireneusz Kapusta , [AUT. KOR.] Michał Świeca. Antioxidants 2022 T. 11 Nr 3 s. 582, DOI: 10.3390/antiox11030582
10. A comprehensive study on gelatin‑ and whey protein isolate‑based edible films as carriers of fireweed (Epilobium angustifolium L.) extract
artykuł [AUT.] Dariusz Kowalczyk, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Tomasz Skrzypek, [AUT.] Monika Basiura-Cembala , [AUT.] Artur Bartkowiak , [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek. Food and Bioprocess Technology 2022 T. 15 Nr 11 s. 2547-2561, DOI: 10.1007/s11947-022-02898-x
12. Effect of potassium salts of iso- α -acids on physicochemical, antioxidant, and antibacterial properties of edible films based on gelatin, carboxymethyl cellulose and their blends
inne publikacje [AUT.] Monika Pytka, [AUT.] Dariusz Kowalczyk, [AUT.] Urszula Szymanowska. W: Book of abstracts / Agriculture & Food 10th International Conference / 16-19 August 2022 Burgas, Bulgaria, [b. wyd.], Burgas 2022 2022, s. 32-33
13. Polysaccharide/chitosan lactate edible films as carries oj nisin: comparison of physicochemical, release, and antimicrobial, properties
inne publikacje [AUT.] Dariusz Kowalczyk, [AUT.] Monika Karaś, [AUT.] Monika Kordowska-Wiater, [AUT.] Urszula Szymanowska. W: Book of abstracts / Agriculture & Food 10th International Conference / 16-19 August 2022 Burgas, Bulgaria, [b. wyd.], Burgas 2022 2022

2021

14. Edible films based on gelatin, carboxymethyl cellulose, and their blends as carriers of potassium salts of iso-α-acids: Structural, physicochemical and antioxidant properties
artykuł [AUT.] Dariusz Kowalczyk, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Tomasz Skrzypek , [AUT.] Monika Basiura-Cembala , [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek, [AUT.] Martin Biendl . FOOD HYDROCOLLOIDS 2021 T. 115 s. 106574, DOI: 10.1016/j.foodhyd.2020.106574
16. Effects of drying methods on antioxidant, anti-inflammatory, and anticancer potentials of phenolic acids in lovage elicitedby jasmonic acid and yeast extract
artykuł [AUT. KOR.] Urszula Złotek, [AUT.] Sławomir Lewicki , [AUT.] Anna Markiewicz , [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Anna Jakubczyk. Antioxidants 2021 T. 10 s. 622, DOI: 10.3390/antiox10050662
21. Wpływ elicytacji kwasem jasmonowym oraz metod suszenia na jakość lubczyku (Levisticum officinale Koch.)
inne publikacje [AUT. KOR.] Urszula Złotek, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Anna Jakubczyk. W: Żywność w strategii Zielonego Ładu : XLV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, 1-2 lipca 2021 Gdańsk, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny : Materiały konferencyjne, [b.m.] [2021] 2021, s. 37
22. Ocena właściwości przeciw mikrobiologicznych olejków eterycznych z liści lubczyku (Levisticum officinale Koch.) elicytowanych kwasem jasmonowym i ekstraktem drożdżowym
inne publikacje [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT. KOR.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Urszula Szymanowska. W: Żywność w strategii Zielonego Ładu : XLV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, 1-2 lipca 2021 Gdańsk, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny : Materiały konferencyjne, [b.m.] [2021] 2021
24. Wpływ różnych metod suszenia lubczyku elicytowanego kwasem jasmonowym na aktywność enzymów zaangażowanych w indukcję stanu zapalnego
inne publikacje [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT. KOR.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk. W: "Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta" Materiały konferencyjne, Kraków, 16-17 września 2021 r., Kraków 2021 2021, s. 84, 978-83-946796-9-9
25. Wpływ potencjalnie biodostępnej frakcji polifenoli z suszonego lubczyku elicytowanego kwasem jasmonowym na aktywność inhibitorową wobec amylazy i glukozydazy
inne publikacje [AUT. KOR.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk. W: "Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta" Materiały konferencyjne, Kraków, 16-17 września 2021 r., Kraków 2021 2021, s. 89, 978-83-946796-9-9

2020

Elementów na stronie: