2023

2. The content of selected phenolic compounds in pasta with the addition of Enoki, Maitake, Lion’s Mane, Reishi dried mushrooms
inne publikacje [AUT.] Magdalena Szydłowska-Tutaj, [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Urszula Złotek. W: 2nd International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT, 19 April 2023, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2023 2023, s. 052
5. Wpływ elicytacji oraz metod suszenia na skład i aktywność antyoksydacyjną olejku eterycznego z lubczyku (Levisticum officinale Koch.)
inne publikacje [AUT.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk. W: Żywność jako wyzwanie dla współczesnej nauki i przemysłu: XV Konferencja Naukowa z cyklu: Żywność XXI wieku. Kraków, 21–22 września 2023 r. Materiały konferencyjne. Opracowanie redakcyjne / Dorota Gałkowska, Emilia Bernaś, Kraków 2023 2023, s. 62, 978-83-962880-3-5

2022

7. St. John’s wort as a source of health-promoting properties against metabolic syndrome development - in vitro approach
inne publikacje [AUT.] Kaja Kiersnowska, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Begümhan Ömeroğlu , [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Urszula Złotek. W: 1st International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2022 2022, s. 013, DOI: 10.24326/ICDSUPL1.T013
8. Effect of the addition of dried Lion’s Mane, Maitake, Reishi and Enoki mushrooms on the culinary and sensory evaluation of pasta
inne publikacje [AUT.] Magdalena Szydłowska-Tutaj, [AUT.] Urszula Złotek, [AUT.] Piotr Lewko. W: 1st International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2022 2022, s. 036, DOI: 10.24326/ICDSUPL1.T036

2021

17. Wpływ elicytacji kwasem jasmonowym oraz metod suszenia na jakość lubczyku (Levisticum officinale Koch.)
inne publikacje [AUT.] Urszula Złotek, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Anna Jakubczyk. W: Żywność w strategii Zielonego Ładu : XLV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, 1-2 lipca 2021 Gdańsk, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny : Materiały konferencyjne, [b.m.] [2021] 2021, s. 37
18. Ocena właściwości przeciw mikrobiologicznych olejków eterycznych z liści lubczyku (Levisticum officinale Koch.) elicytowanych kwasem jasmonowym i ekstraktem drożdżowym
inne publikacje [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Urszula Szymanowska. W: Żywność w strategii Zielonego Ładu : XLV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, 1-2 lipca 2021 Gdańsk, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny : Materiały konferencyjne, [b.m.] [2021] 2021
19. Wpływ wodnych ekstraktów z otrębów pszennych na właściwości prozdrowotne oraz sensoryczne rozdrobnionej przechowywanej sałaty lodowej
inne publikacje [AUT.] Małgorzata Sikora , [AUT.] Urszula Złotek, [AUT.] Michał Świeca. W: Żywność w strategii Zielonego Ładu : XLV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, 1-2 lipca 2021 Gdańsk, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny : Materiały konferencyjne, [b.m.] [2021] 2021, s. 52
20. Wpływ ekstraktów z wybranych ziół na hamowanie brązowienia enzymatycznego i wzrostu endogennej mikrobioty w przechowywanych kiełkach fasoli mung
inne publikacje [AUT.] Małgorzata Sikora , [AUT.] Michał Świeca, [AUT.] Urszula Złotek, [AUT.] Monika Kordowska-Wiater. W: Konferencja Naukowa pn. "Ograniczanie strat i marnotrawstwa żywności - wyzywaniem najbliższych lat", 17 czerwca 2021 r., Warszawa, Warszawa 2021 2021, 978-83-60312-94-0
22. Wpływ różnych metod suszenia lubczyku elicytowanego kwasem jasmonowym na aktywność enzymów zaangażowanych w indukcję stanu zapalnego
inne publikacje [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk. W: "Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta" Materiały konferencyjne, Kraków, 16-17 września 2021 r., Kraków 2021 2021, s. 84, 978-83-946796-9-9
23. Wpływ potencjalnie biodostępnej frakcji polifenoli z suszonego lubczyku elicytowanego kwasem jasmonowym na aktywność inhibitorową wobec amylazy i glukozydazy
inne publikacje [AUT.] Urszula Złotek, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk. W: "Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta" Materiały konferencyjne, Kraków, 16-17 września 2021 r., Kraków 2021 2021, s. 89, 978-83-946796-9-9

2020

24. Safeness of diets based on gluten-free buckwheat bread enriched with seeds and nuts - Effect on oxidative and biochemical parameters in rat serum
artykuł [AUT.] Michał Świeca, [AUT. KOR.] Julita Reguła , [AUT.] Joanna Suliburska , [AUT.] Urszula Złotek, [AUT.] Urszula Gawlik-Dziki , [AUT.] Isabel L. P. M.V. O. Ferreira . Nutrients 2020 T. 12 Nr 1 s. 41, DOI: 10.3390/nu12010041
28. Ocena wybranych parametrów fizykochemicznych i reologicznych komponowanych mieszanek semoliny do produkcji makaronu z udziałem suszu z płomiennicą zimową (Flammulina Velutipes)
inne publikacje [AUT.] Magdalena Szydłowska-Tutaj, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Urszula Złotek, [AUT.] Piotr Lewko. W: Innowacje w praktyce : konferencja - warsztaty, wystawa, spotkanie panelowe, Lublin 20.10.2020 r., Lublin 2020 2020, s. 88, 978-83-943796-6-7
Elementów na stronie: