2023

1. Antioxidant polysaccharide/gelatin blend films loaded with curcumin - a comparative study
artykuł [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek, [AUT. KOR.] Dariusz Kowalczyk, [AUT.] Magdalena Lis , [AUT.] Monika Basiura-Cembala . INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 2023 T. 236 s. 123945, DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2023.123945

2022

2. Controlled release of water-soluble astaxanthin from carboxymethyl cellulose/gelatin and octenyl succinic anhydride starch/gelatin blend films
artykuł [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek, [AUT. KOR.] Dariusz Kowalczyk, [AUT.] Magdalena Lis , [AUT.] Aneta Raszkowska-Kaczor , [AUT.] Emilia Drozłowska . FOOD HYDROCOLLOIDS 2022 T. 123 s. 107179, DOI: 10.1016/j.foodhyd.2021.107179
3. A comprehensive study on gelatin‑ and whey protein isolate‑based edible films as carriers of fireweed (Epilobium angustifolium L.) extract
artykuł [AUT. KOR.] Dariusz Kowalczyk, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Tomasz Skrzypek, [AUT.] Monika Basiura-Cembala , [AUT.] Artur Bartkowiak , [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek. Food and Bioprocess Technology 2022 T. 15 Nr 11 s. 2547-2561, DOI: 10.1007/s11947-022-02898-x
4. Functional properties and storage stability of astaxanthin-loaded polysaccharide/gelatin blend films - a comparative study
artykuł [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek, [AUT. KOR.] Dariusz Kowalczyk, [AUT.] Waldemar Kazimierczak . Polymers 2022 T. 14 Nr 19 s. 4001, DOI: 10.3390/polym14194001

2021

5. Edible films based on gelatin, carboxymethyl cellulose, and their blends as carriers of potassium salts of iso-α-acids: Structural, physicochemical and antioxidant properties
artykuł [AUT. KOR.] Dariusz Kowalczyk, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Tomasz Skrzypek , [AUT.] Monika Basiura-Cembala , [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek, [AUT.] Martin Biendl . FOOD HYDROCOLLOIDS 2021 T. 115 s. 106574, DOI: 10.1016/j.foodhyd.2020.106574

2020

11. The effect of potassium sorbate on the physicochemical properties of edible films based on pullulan, gelatin and their blends
artykuł [AUT. KOR.] Dariusz Kowalczyk, [AUT.] Tomasz Skrzypek, [AUT.] Monika Basiura-Cembala , [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek, [AUT.] Monika Mężyńska . FOOD HYDROCOLLOIDS 2020 T. 105 s. 105837, DOI: 10.1016/j.foodhyd.2020.105837
12. Polysaccharide/gelatin blend films as carriers of ascorbyl palmitate - A comparative study
artykuł [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek, [AUT. KOR.] Dariusz Kowalczyk, [AUT.] Emilia Drozłowska . FOOD CHEMISTRY 2020 T. 333 s. 127465, DOI: 10.1016/j.foodchem.2020.127465
15. Porównanie zawartości likopenu i właściwości przeciwutleniających koncentratów i przecierów pomidorowych
inne publikacje [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek. W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2020. Materiały konferencyjne- wiosna. Część III. Redakcja naukowa dr. Jędrzej Nyćkowiak i dr. hab Jacek Leśny, Młodzi Naukowcy, Poznań 2020 2020, s. 60, 978-83-66392-65-6
16. The effect of sodium ascorbate on the mechanical and optical properties of gelatin films
inne publikacje [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek, [AUT. KOR.] Dariusz Kowalczyk. W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2020. Materiały konferencyjne- wiosna. Część III. Redakcja naukowa dr. Jędrzej Nyćkowiak i dr. hab Jacek Leśny, Młodzi Naukowcy, Poznań 2020 2020, s. 60, 978-83-66392-65-6
17. Porównanie zawartości likopenu i właściwościprzeciwrodnikowych koncentratów i przecierów pomidorowych
rozdział z monografii [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek. W: Żywność i żywienie / Redakcja naukowa Marcin Baran, Jędrzej Nyćkowiak, Poznań 2020 2020, Młodzi Naukowcy T. 10 s. 87-93, 978-83-66392-59-5
18. Innowacje na rynku żywności - Napoje sproszkowane na bazie warzyw i owoców jako spożywcze produkty funkcjonalne
rozdział z monografii [AUT.] Justyna Bochnak-Niedźwiecka, [AUT.] Katarzyna Banach, [AUT.] Jedut Paulina , [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek, [AUT.] Michał Świeca. W: Żywność i żywienie / Redakcja naukowa Marcin Baran, Jędrzej Nyćkowiak, Poznań 2020 2020, Młodzi Naukowcy T. 10 s. 7-11, 978-83-66392-59-5
19. Wpływ askorbinianu sodu na właściwości mechaniczne i optyczne filmów żelatynowych
rozdział z monografii [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek, [AUT. KOR.] Dariusz Kowalczyk. W: Żywność i żywienie / Redakcja naukowa Marcin Baran, Jędrzej Nyćkowiak, Poznań 2020 2020, Młodzi Naukowcy T. 10 s. 81-86, 978-83-66392-59-5

2019

21. Edible films made from blends of gelatin and polysaccharide-based emulsifiers - A comparative study
artykuł [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek, [AUT. KOR.] Dariusz Kowalczyk, [AUT.] Emil Zięba , [AUT.] Waldemar Kazimierczak , [AUT.] Monika Mężyńska , [AUT.] Monika Basiura-Cembala , [AUT.] Agnieszka Wiącek . FOOD HYDROCOLLOIDS 2019 T. 96 s. 555-567, DOI: 10.1016/j.foodhyd.2019.05.053
22. Zawartość likopenu i właściwości przeciwutleniające wybranych soków pomidorowych
inne publikacje [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek. W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2019. Materiały konferencyjne - wiosna. Część pierwsza - Lublin / Red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Młodzi Naukowcy, Poznań 2019, s. 83, 978-83-66139-83-1
23. Nutritional and pro-health quality of honey
inne publikacje [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek. W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2019. Materiały konferencyjne - wiosna. Część pierwsza - Lublin / Red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Młodzi Naukowcy, Poznań 2019, s. 83, 978-83-66139-83-1
24. Wykorzystanie filmów biopolimerowych jako nośników kofeiny
inne publikacje [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek. W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2019 : materiały konferencyjne - jesień. Część 3 - Lublin / Redakcja naukowa Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Młodzi Naukowcy, Poznań 2019 2019, s. 48, 978-83-66392-58-8
25. Pro-healthy properties and possibilities of application astaxanthin
inne publikacje [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek. W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2019 : materiały konferencyjne - jesień. Część 3 - Lublin / Redakcja naukowa Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Młodzi Naukowcy, Poznań 2019 2019, s. 49, 978-83-66392-58-8
26. Zawartość likopenu i właściwości przeciwutleniające wybranych soków pomidorowych
rozdział z monografii [AUT. KOR.] Dariusz Kowalczyk, [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek. W: Nauki przyrodnicze. Część III - Żywienie i żywność, Poznań 2019 2019, Młodzi Naukowcy s. 75-80, 978-83-66392-35-9
27. Wpływ modyfikacji peroksydazą chrzanu nawłaściwości filmów jadalnych otrzymanych z białek grochu
rozdział z monografii [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek, [AUT. KOR.] Dariusz Kowalczyk, [AUT.] Justyna Bochniak , [AUT.] Barbara Baraniak. W: Biomedycyna i zagadnienia pokrewne. Tom 1 / red. Alicja DanielewskaBarbara Wrzyszcz, Lublin 2019 2019, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o. T. 1 s. 196-205, 978-83-65932-69-3

2018

28. Wpływ modyfikacji peroksydazą chrzanu na właściwości filmów jadalnych otrzymanych z białek grochu
inne publikacje [AUT.] Katarzyna Niedźwiadek, [AUT. KOR.] Dariusz Kowalczyk, [AUT.] Barbara Baraniak. W: IV Konferencja Naukowa ENZYMOS. Enzymy w nauce i przemyśle : Abstrakty / red.: Barbara Wrzyszcz, Kamil Maciąg, Lublin 2018 2018, s. 39-40, 978-83-65272-92-8
Elementów na stronie: