Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
https://up.lublin.pl/agrobio/wydzial/struktura-i-pracownicy/katedra-roslin-przemyslowych-i-leczniczych/
Akademicka 15
17
631
0