Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
20-069 Lublin, ul. St. Leszczyńskiego 7
https://up.lublin.pl/agrobio/wydzial/struktura-i-pracownicy/gleba/
Akademicka 15
26
1029
19