Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi
20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
https://up.lublin.pl/wip/wydzial/struktura-i-pracownicy/kemiz/
16
847
15