Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz
20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
https://up.lublin.pl/wip/wydzial/struktura-i-pracownicy/katedra-biologicznych-podstaw-technologii-zywnosci-i-pasz/
16
524
9