Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
https://up.lublin.pl/biologia/wydzial/struktura-i-pracownicy/etologia-zwierzat/
21
453
5