Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
https://up.lublin.pl/agrobio/wydzial/struktura-i-pracownicy/katedra-mikrobiologii-srodowiskowej/
Leszczyńskiego 7
8
350
0