2024

1. Biomateriały nadzieją przyszłości. Tom I / pod red. J. Wessely-Szponder, D. Osmęckiej, A. Domańskiej
monografia [RED.] Joanna Wessely-Szponder, [RED.] Dominika Osmęcka , [RED.] Aleksandra Domańska . Lublin 2024 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 978-83-7259-422-8
2. Przyszłość produktów krwiopochodnych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów
rozdział z monografii [RED.] Joanna Wessely-Szponder. W: Biomateriały nadzieją przyszłości. Tom I / pod red. J. Wessely-Szponder, D. Osmęckiej, A. Domańskiej, Lublin 2024 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 7-17, 978-83-7259-422-8
3. Biomateriały stosowane w regeneracji nerwów obwodowych
rozdział z monografii [AUT.] Natalia Gosiewska , [AUT.] Paulina Gajewska . W: Biomateriały nadzieją przyszłości. Tom I / pod red. J. Wessely-Szponder, D. Osmęckiej, A. Domańskiej, Lublin 2024 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 40-45, 978-83-7259-422-8
4. The future of orthopedics in the hands of biomaterial
rozdział z monografii [AUT.] Julia Matczyszyn . W: Biomateriały nadzieją przyszłości. Tom I / pod red. J. Wessely-Szponder, D. Osmęckiej, A. Domańskiej, Lublin 2024 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 68-71, 978-83-7259-422-8
5. Wpływ hydroksyapatytu na aktywność neutrofili izolowanych z krwi ludzkiej
rozdział z monografii [AUT.] Beata Drzewiecka , [RED.] Dominika Osmęcka , [RED.] Joanna Wessely-Szponder, [AUT.] Tomasz Szponder, [AUT.] Dominika Nguyen Ngoc . W: Biomateriały nadzieją przyszłości. Tom I / pod red. J. Wessely-Szponder, D. Osmęckiej, A. Domańskiej, Lublin 2024 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 18-22, 978-83-7259-422-8
6. Wpływ produktów krwiopochodnych na odpowiedź makrofagów na implant z powłoką Si-DLC na modelu owczym
rozdział z monografii [AUT.] B. Szymczak , [AUT.] Dominika Nguyen Ngoc , [RED.] Joanna Wessely-Szponder, [AUT.] Tomasz Szponder, [AUT.] Beata Drzewiecka . W: Biomateriały nadzieją przyszłości. Tom I / pod red. J. Wessely-Szponder, D. Osmęckiej, A. Domańskiej, Lublin 2024 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 23-28, 978-83-7259-422-8
7. Biomateriały stosowane w leczeniu zwyrodnieniowej choroby stawów
rozdział z monografii [RED.] Aleksandra Domańska , [AUT.] Agata Bukała , [RED.] Joanna Wessely-Szponder, [AUT.] Tomasz Szponder, [AUT.] Dominika Nguyen Ngoc , [AUT.] Beata Drzewiecka , [AUT.] Aleksandra Kozera , [AUT.] Katarzyna Krać . W: Biomateriały nadzieją przyszłości. Tom I / pod red. J. Wessely-Szponder, D. Osmęckiej, A. Domańskiej, Lublin 2024 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 29-34, 978-83-7259-422-8
8. Korozja biomateriałów metalicznych
rozdział z monografii [AUT.] Sandra Podwysocka , [AUT.] Wiktoria Rudczyk , [RED.] Joanna Wessely-Szponder, [AUT.] Tomasz Szponder, [AUT.] Dominika Nguyen Ngoc , [AUT.] Beata Drzewiecka . W: Biomateriały nadzieją przyszłości. Tom I / pod red. J. Wessely-Szponder, D. Osmęckiej, A. Domańskiej, Lublin 2024 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 35-39, 978-83-7259-422-8
9. Zastosowanie hydrożeli w farmacji i medycynie
rozdział z monografii [AUT.] Karolina Pniaczek , [AUT.] Małgorzata Kowalczyk , [RED.] Joanna Wessely-Szponder, [AUT.] Tomasz Szponder, [AUT.] Beata Drzewiecka , [AUT.] Dominika Nguyen Ngoc . W: Biomateriały nadzieją przyszłości. Tom I / pod red. J. Wessely-Szponder, D. Osmęckiej, A. Domańskiej, Lublin 2024 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 46-49, 978-83-7259-422-8
10. Badanie biozgodności biomateriałów
rozdział z monografii [AUT.] Wiktoria Pochwała , [RED.] Joanna Wessely-Szponder, [AUT.] Tomasz Szponder, [AUT.] Dominika Nguyen Ngoc , [AUT.] Beata Drzewiecka . W: Biomateriały nadzieją przyszłości. Tom I / pod red. J. Wessely-Szponder, D. Osmęckiej, A. Domańskiej, Lublin 2024 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 50-55, 978-83-7259-422-8
11. Aktywność neutrofili izolowanych z krwi świń po stymulacji hydroksyapatytem oraz ekstraktem neutrofilowym
rozdział z monografii [AUT.] Aleksandra Kozera , [AUT.] Katarzyna Krać , [RED.] Joanna Wessely-Szponder, [AUT.] Tomasz Szponder, [AUT.] Beata Drzewiecka , [AUT.] Dominika Nguyen Ngoc . W: Biomateriały nadzieją przyszłości. Tom I / pod red. J. Wessely-Szponder, D. Osmęckiej, A. Domańskiej, Lublin 2024 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 64-67, 978-83-7259-422-8
12. Zagrożenia dla organizmu wywołane biofilmem bakteryjnym na biomateriałach
rozdział z monografii [AUT.] Antonina Krawczyk , [AUT.] Dominika Nguyen Ngoc . W: Biomateriały nadzieją przyszłości. Tom I / pod red. J. Wessely-Szponder, D. Osmęckiej, A. Domańskiej, Lublin 2024 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 56-63, 978-83-7259-422-8
13. Biokompozyt FlexiOss® przyszłością medycyny regeneracyjnej kości
rozdział z monografii [AUT.] Wiktoria Muszak , [AUT.] Aleksandra Pyzerska , [AUT.] Dominika Nguyen Ngoc , [RED.] Joanna Wessely-Szponder, [AUT.] Beata Drzewiecka , [AUT.] B. Szymczak . W: Biomateriały nadzieją przyszłości. Tom I / pod red. J. Wessely-Szponder, D. Osmęckiej, A. Domańskiej, Lublin 2024 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 72-76, 978-83-7259-422-8
14. Porcine neutrophil cathelicidins: promising molecules against bacterial resistance
rozdział z monografii [AUT.] Fernández-De La Cruz Eric , [RED.] Joanna Wessely-Szponder, [AUT.] Paula Espinal , [AUT.] Ester Fusté , [AUT.] Miguel Viñas . W: Biomateriały nadzieją przyszłości. Tom I / pod red. J. Wessely-Szponder, D. Osmęckiej, A. Domańskiej, Lublin 2024 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 77-81, 978-83-7259-422-8
17. Does the personality of laying hens determine performance traits?
inne publikacje [AUT. KOR.] Kamila Janicka, [AUT.] Iwona Rozempolska-Rucińska. W: 3rd International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT, 24 April 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2024 2024, s. A013, DOI: 10.24326/ICDSUPL3.A013
18. Analysis of the effect of stocking density on hatching efficiency of greenleg partridge hens
inne publikacje [AUT. KOR.] Karolina Wengerska, [AUT. KOR.] Kamila Janicka, [AUT.] Anastasiya Ramankevich , [AUT.] Roman Kluger , [AUT.] Kamil Drabik. W: 3rd International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT, 24 April 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2024 2024, s. A028, DOI: 10.24326/ICDSUPL3.A028
19. Biochemical characteristics of hemp (Cannabis sativa L. var. sativa) in the perspective of their phytochemical use
inne publikacje [AUT.] Weronika Kursa, [AUT.] Agnieszka Jamiołkowska. W: 3rd International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT, 24 April 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2024 2024, s. 008, DOI: 10.24326/ICDSUPL3.P008
20. Wstępna ocena jakości mikrobiologicznej mleka krowiego i koziego dostępnego na rynku krajowym.
inne publikacje [AUT. KOR.] Natalia Dołężka , [AUT.] Paulina Wac , [AUT.] Zuzanna Bąk , [AUT.] Justyna Bohacz. W: V Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych. Środowisko - Roślina - Zwierzę - Produkt. Streszczenia, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2024 2024, s. 162
21. Effects of operation of a hybrid constructed wetland wastewater treatment plant in the Polesie National Park (Poland) during the start-up period
inne publikacje [AUT. KOR.] Anna Myka-Raduj, [AUT.] Justyna Bohacz, [AUT.] Agnieszka Listosz, [AUT.] Waldemar Raduj , [AUT.] Krzysztof Jóźwiakowski. W: 3rd International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT, 24 April 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2024 2024, s. 011, DOI: 10.24326/ICDSUPL3.E011
22. Mannheimia haemolytica - a recurrent problem in lamb breeding - case report
inne publikacje [AUT. KOR.] Artur Ciszewski, [AUT.] Łukasz Jarosz, [AUT.] Anna Śmiech, [AUT.] Aneta Nowakiewicz, [AUT.] Zbigniew Grądzki. W: 3rd International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT, 24 April 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2024 2024, s. A006, DOI: 10.24326/ICDSUPL3.A006
23. Analysis of the phenotypic diversity of the Enterobacterales microflora of the digestive system as a physiological biomarker of land snails of the genus Cepaea from Polesie
inne publikacje [AUT.] Aleksandra Garbacz, [AUT.] Grzegorz Grzywaczewski. W: 3rd International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT, 24 April 2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2024 2024, s. 008, DOI: 10.24326/ICDSUPL3.E008
24. Analiza możliwości rozwoju wschodniej Lubelszczyzny z zachowaniem równowagi ekologicznej
inne publikacje [AUT.] Anna Kozarska , [AUT.] Joanna Siodłowska , [AUT. KOR.] Emilia Osmólska. W: V Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych. Środowisko - Roślina - Zwierzę - Produkt. Streszczenia, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2024 2024, s. 69
25. Proteomika - nowoczesna analiza białek
inne publikacje [AUT. KOR.] Aleksandra Kamińska , [AUT.] Aleksandra Garbacz, [AUT.] Jan Sadurski . W: V Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych. Środowisko - Roślina - Zwierzę - Produkt. Streszczenia, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2024 2024, s. 169

2023

26. Content of non-starch polysaccharides (NSP) and arabinoxylans in wheat varieties
inne publikacje [AUT. KOR.] Piotr Lewko, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz. W: 2nd International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT, 19 April 2023, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2023 2023, s. 035, DOI: 10.24326/ICDSUPL2.T035
27. Hemorrhagic enterotoxemia of lambs - still a valid problem in sheep breeding
inne publikacje [AUT. KOR.] Artur Ciszewski, [AUT.] Maciej Batorski , [AUT.] Łukasz Jarosz, [AUT.] Wojciech Łopuszyński, [AUT.] Zbigniew Grądzki. W: 2nd International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT, 19 April 2023, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2023 2023, s. 003, DOI: 10.24326/ICDSUPL2.A003
28. Soil moisture impact on manuring induced soil respiration and organic matter decomposition.
inne publikacje [AUT.] Sebastian Kuśmierz, [AUT.] Katarzyna Kuśmierz, [AUT.] Monika Skowrońska. W: 2nd International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT, 19 April 2023, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2023 2023, s. 018, DOI: 10.24326/ICDSUPL2.E018
29. Aktywność biologiczna gleby po wprowadzeniu biopreparatu dostępnego na rynku krajowym
inne publikacje [AUT.] Nikola Pietruszka , [AUT.] Zuzanna Bąk , [AUT.] Paulina Wac , [AUT.] Martyna Krak , [AUT.] Justyna Bohacz, [AUT.] Michał tomasz Możejko. W: IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych. Streszczenia., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2023 2023, s. 24
30. Wpływ biopreparatu na kiełkowanie i wczesny wzrost roślin testowych
inne publikacje [AUT.] Mateusz Piejak , [AUT.] Justyna Bohacz, [AUT.] Michał tomasz Możejko. W: IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych. Środowisko - Roślina - Zwierzę - Produkt. Streszczenia, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2023 2023, s. 22
Elementów na stronie: