2023

1. Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych
monografia [RED.] Iwona Hofman , [RED.] Jerzy Błażejowski , [RED.] Andrzej Kansy . Warszawa 2023 2023, Polska Akademia Nauk, 978-83-66847-47-7
2. Społeczny wymiar działalności Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
rozdział z monografii [AUT.] Joanna Stadnik, [AUT.] Dorota Piasecka-Kwiatkowska , [AUT.] Agnieszka Kita . W: Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych, Warszawa 2023 2023, Polska Akademia Nauk s. 359-364, 978-83-66847-47-7
3. The impact of plant extracts in the form of spraying on the biodiversity of fungi colonizing seedlings of winter wheat (Triticum aestivum L.) and selected quality parameters of seedlings in phytotron conditions
inne publikacje [AUT.] Weronika Kursa, [AUT.] Agnieszka Jamiołkowska, [AUT.] Barbara Skwaryło-Bednarz. W: 14th International Conference on Agrophysics, 11-13 September 2023, Lublin, Poland. Book of Abstracts., Polska Akademia Nauk, Lublin 2023 2023, s. 55, 978-83-89969-82-8
4. Mycorrhizal fungi and interactions of soil microbes in the cultivation of solanaceous plants
inne publikacje [AUT.] Agnieszka Jamiołkowska, [AUT.] A. Gałązka , [AUT.] Weronika Kursa. W: 14th International Conference on Agrophysics, 11-13 September 2023, Lublin, Poland. Book of Abstracts, Polska Akademia Nauk, Lublin 2023 2023, s. 152, 978-83-89969-82-8
6. The microbiota of Polish red grape wines of spontaneous fermentation in the light of metagenetic and culturomic studies
inne publikacje [AUT.] Monika Kordowska-Wiater, [AUT.] Monika Pytka, [AUT.] Anna Stój, [AUT.] Adam Staniszewski , [AUT.] Adam Waśko. W: 14th International Conference on Agrophysics, 11-13 September 2023, Lublin, Poland. Book of Abstracts., Polska Akademia Nauk, Lublin 2023 2023, s. 54, 978-83-89969-82-8
7. Dried under different conditions and powdered red cabbage pomace: granulometric distribution and color changes
inne publikacje [AUT.] Anna Krajewska , [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Renata Różyło. W: 14th International Conference on Agrophysics, 11-13 September 2023, Lublin, Poland. Book of Abstracts., Polska Akademia Nauk, Lublin 2023 2023, s. 121, 978-83-89969-82-8
8. The influence of vegetable processing waste from bell pepper and tomato on the baking characteristics of wheat flour and the quality of wheat bread
inne publikacje [AUT.] Piotr Zarzycki, [AUT.] Anna Wirkijowska, [AUT.] Dorota Teterycz, [AUT.] Agnieszka Nawrocka , [AUT.] Agata Blicharz-Kania, [AUT.] Paulina Łysakowska. W: 14th International Conference on Agrophysics, 11-13 September 2023, Lublin, Poland. Book of Abstracts, Polska Akademia Nauk, Lublin 2023 2023, s. 185, 978-83-89969-82-8
9. Effect of the addition of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) leaves on the physicochemical properties and quality of pasta
inne publikacje [AUT.] Aldona Sobota, [AUT.] Piotr Zarzycki, [AUT.] A Pyzik . W: 14th International Conference on Agrophysics, 11-13 September 2023, Lublin, Poland. Book of Abstracts, Polska Akademia Nauk, Lublin 2023 2023, s. 186, 978-83-89969-82-8
10. New biotechnological solutions in biocontrol and molecular diagnostics of Neofabraea spp. in apples - a review
inne publikacje [AUT.] Karolina Oszust , [AUT.] Klaudia Szpilska , [AUT.] A Gryta , [AUT.] Jacek Panek , [AUT.] Michał Pylak , [AUT.] Tomasz Lipa, [AUT.] Magdalena Frąc . W: 14th International Conference on Agrophysics, 11-13 September 2023, Lublin, Poland. Book of Abstracts., Polska Akademia Nauk, Lublin 2023 2023, s. 135, 978-83-89969-82-8
11. Application of machine learning to assess the quality of food products. Case study: Coffee Bean.
inne publikacje [AUT.] K. Przybył , [AUT.] Marzena Gawrysiak-Witulska , [AUT.] P. Bielska , [AUT.] Robert Rusinek , [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Bohdan Dobrzański jr , [AUT.] Aleksander Siger . W: 14th International Conference on Agrophysics, 11-13 September 2023, Lublin, Poland. Book of Abstracts., Polska Akademia Nauk, Lublin 2023 2023, s. 158, 978-83-89969-82-8
12. Detection of nutritional deficiency of sugar beet leaves by VIS - NIR - SWIR spectroscopy
inne publikacje [AUT.] Anna Siedliska , [AUT.] Piotr Baranowski, [AUT.] Jaromir Krzyszczak , [AUT.] Piotr Bartmiński , [AUT.] M. Siłuch . W: 14th International Conference on Agrophysics, 11-13 September 2023, Lublin, Poland. Book of Abstracts., Polska Akademia Nauk, Lublin 2023 2023, s. 167, 978-83-89969-82-8
13. Influence of thermal and hydrothermal treatment on selected rheological properties of wheat bread flour fortified with baking enzymes
inne publikacje [AUT.] Piotr Lewko, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Magdalena Szydłowska-Tutaj. W: 14th International Conference on Agrophysics, 11-13 September 2023, Lublin, Poland. Book of Abstracts., Polska Akademia Nauk, Lublin 2023 2023, s. 184, 978-83-89969-82-8
14. The AGRICORE suite: a novel policy assessment tool combining agentbased and biophysical modelling
inne publikacje [AUT.] Jaromir Krzyszczak , [AUT.] Piotr Baranowski, [AUT.] Krzysztof Lamorski , [AUT.] Cezary Sławiński , [AUT.] Anna Siedliska , [AUT.] Waldemar Bojar , [AUT.] Wojciech Żarski , [AUT.] Renata Kuśmierek-Tomaszewska , [AUT.] Przemysław Tkaczyk. W: 14th International Conference on Agrophysics, 11-13 September 2023, Lublin, Poland. Book of Abstracts., Polska Akademia Nauk, Lublin 2023 2023, s. 69, 978-83-89969-82-8

2022

16. Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności prozdrowotnej
rozdział z monografii [AUT.] Tomasz Gruszecki, [AUT.] Andrzej Junkuszew. W: 65-lecie Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN / opracowanie zbiorowe pod redakcją Eugeniusza Greli i Aldony Kawęckiej., Warszawa 2022 2022, Polska Akademia Nauk s. 95-98, 978-83-66847-35-4
17. Hodowla zwierząt w Polsce, historia, stan obecny i organizacje naukowe ją wspierające
rozdział z monografii [AUT.] Zygmunt Litwińczuk. W: 65-lecie Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN / opracowanie zbiorowe pod redakcją Eugeniusza Greli i Aldony Kawęckiej., Warszawa 2022 2022, Polska Akademia Nauk s. 126-129, 978-83-66847-35-4

2021

18. Phytotoxicity and respiratory activity of soil in the first year of fertilization with spent mushroom substrate
inne publikacje [AUT.] Jolanta Joniec, [AUT.] Edyta Kwiatkowska, [AUT.] Cezary Kwiatkowski. W: 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate - BOOK OF ABSTRACTS. 15-16 november, Lublin, Poland, Polska Akademia Nauk, [b.m.] 2021 2021, s. 121, 978-83-89969-72-9
19. 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate - Book of abstracts
monografia [RED.] Artur Zdunek , [RED.] Agata Pacek-Bieniek . Lublin 2021 2021, Polska Akademia Nauk, 978-83-89969-72-9
20. Characteristics of selected domestic varieties of common wheat using various rheological tests
inne publikacje [AUT.] Piotr Lewko, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Magdalena Szydłowska-Tutaj. W: 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate - Book of abstracts, Polska Akademia Nauk, Lublin 2021 2021, s. O17

2019

Elementów na stronie: