Influence of thermal and hydrothermal treatment on selected rheological properties of wheat bread flour fortified with baking enzymes

Abstrakt

Autorzy

inne publikacje
Streszczenie Zjazdowe Konferencji Międzynarodowej
Polska Akademia Nauk
14th International Conference on Agrophysics, 11-13 September 2023, Lublin, Poland. Book of Abstracts.
Angielski
978-83-89969-82-8
2023
Lublin 2023
s. 184
witryna wydawcy
CC BY 4.0 Uznanie autorstwa 4.0
ostateczna wersja opublikowana
w momencie opublikowania
0
0
0
0