Hamowanie aktywności oksydazy ksantynowej i lipooksygenazy przez ekstrakty otrzymane z wybranych grzybów nadrzewnych

Abstrakt

Autorzy

Agata Michalska
Agata Michalska
Przemysław Różycki
Przemysław Różycki
Aleksandra Kuryło
Aleksandra Kuryło
inne publikacje
Poster
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski
Żywność jako wyzwanie dla współczesnej nauki i przemysłu: XV Konferencja Naukowa z cyklu: Żywność XXI wieku. Kraków, 21–22 września 2023 r. Materiały konferencyjne. Opracowanie redakcyjne / Dorota Gałkowska, Emilia Bernaś
Polski
978-83-962880-3-5
2023
Kraków 2023
s.111
0
0
0
0