Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji surowców, żywności i kosmetyków. Tom 3 pod redakcją / Marka Babicza, Kingi Kropiwiec-Domańskiej, Urszuli Szymanowskiej

Abstrakt

Autorzy

monografia
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Polski
2023
witryna wydawcy
CC BY- SA 4.0 Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0
ostateczna wersja opublikowana
w momencie opublikowania
2023-10-01
20
0
0
0