2024

2023

3. The content of selected phenolic compounds in pasta with the addition of Enoki, Maitake, Lion’s Mane, Reishi dried mushrooms
inne publikacje [AUT.] Magdalena Szydłowska-Tutaj, [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Urszula Złotek. W: 2nd International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT, 19 April 2023, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2023 2023, s. 052
6. Ocena degradacji leków w systemie hydrofitowej oczyszczalni ścieków pochodzących z terenów rekreacyjnych
inne publikacje [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Paulina Osowska , [AUT.] Krzysztof Jóźwiakowski, [AUT.] Katarzyna Ognik. W: 2023 Vol. 73 z.1: Konferencja szkoleniowa: Nowe trendy w badaniu człowieka dla celów sądowych stanowiąca XIX Zjazd Polskiego Towarzystw Medycyny Sądowej i Kryminologii połączony z XXXIX Konferencją Toksykologów Sadowych oraz VIII Konferencją Genetyków Sadowych. Tarnowo Podgórne - Poznań, 13-15 września 2023 roku., Archiwum Medycyny Sadowej i Kryminologii 2023, s. 113
7. Effect of feeding turkeys in the first days after hatching with a diet containing coccidiostat and antibiotics level in the liver
inne publikacje [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Radosław Smagieł , [AUT.] Paulina Osowska , [AUT.] K. Nadolna , [AUT.] D. Mikulski , [AUT.] Katarzyna Ognik, [AUT.] J. Jankowski . W: XXXIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA „Nauka praktyce – praktyka nauce”: Materiały konferencyjne, 20-22.09 września 2023 r. Wrocław, Poland = XXXII International Poultry Science Symposium PB WPSA “Science to Practice – Practice to Science” : Conference proceedings/ Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej., Wrocław 2023 2023, s. 107-108, 978-83967387-2-1

2022

8. Effect of a high-fat diet and chromium on hormones level and Cr retention in rats
artykuł [AUT.] A. Stępniowska , [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Jerzy Juśkiewicz , [AUT.] Katarzyna Ognik. JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION 2022 T. 45 Nr 3 s. 527-535, DOI: 10.1007/s40618-021-01677-3
9. St. John’s wort as a source of health-promoting properties against metabolic syndrome development - in vitro approach
inne publikacje [AUT.] Kaja Kiersnowska, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Begümhan Ömeroğlu , [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Urszula Złotek. W: 1st International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2022 2022, s. 013, DOI: 10.24326/ICDSUPL1.T013
10. Effect of chromium picolinate and chromium nanoparticles added to low- or high-fat diets on chromium biodistribution and the blood level of selected minerals in rats
artykuł [AUT.] A. Stępniowska , [AUT.] Jerzy Juśkiewicz , [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Joanna Fotschiki , [AUT.] Bartosz Fotschki , [AUT.] Katarzyna Ognik. POLISH JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION SCIENCES 2022 T. 72 Nr 3 s. 229-238, DOI: 10.31883/pjfns/151750
11. Ocena toksykologiczna ścieków z hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni przy ośrodku dydaktyczno-muzealnym Poleskiego Parku Narodowego
inne publikacje [AUT.] Radosław Smagieł , [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Paulina Osowska , [AUT.] Michał Marzec, [AUT.] A. Stępniowska , [AUT.] Krzysztof Jóźwiakowski, [AUT.] Katarzyna Ognik. W: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna: Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji, połączona z obchodami Jubileuszu 60-lecia pracy naukowej prof. dra hab. inż. Oleksandra Dorozhynskyy''ego, 21-23 września 2022 r. Urszulin. Redakcja / Krzysztof Jóźwiakowski, Alina Kowalczyk-Juśko, Agata Basak, Urszulin 2022 2022, s. 88-89
14. Analiza związków polifenolowych w kremach kosmetycznych wytwarzanych z dodatkiem ekstraktów z owoców jagodowych
inne publikacje [AUT.] A. Stępniowska , [AUT.] M. Krauze , [AUT.] Ewelina Cholewińska, [AUT.] Anna Czech, [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Patrycja Cieplińska . W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Naturalne surowce lecznicze i kosmetyczne. Streszczenia. Lublin, 15–16 listopada 2022, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2022 2022, s. 109
15. The effect of a low or high-fat diet and supplementation with various forms of chromium on the biodistribution of this element in the rat’s organism
inne publikacje [AUT.] Aleksandra Marzec, [AUT.] Zuzanna Całyniuk, [AUT.] Radosław Smagieł , [AUT.] A. Stępniowska , [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Bartosz Fotschki , [AUT.] Jerzy Juśkiewicz , [AUT.] Katarzyna Ognik. W: 1st International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2022 2022, s. 003, DOI: 10.24326/ICDSUPL1.A003
16. The effect of a low or high-fat diet and supplementation with various forms of chromium on immunological parameters in the rat’s organism
inne publikacje [AUT.] A. Stępniowska , [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Przemysław Sołek , [AUT.] Bartosz Fotschki , [AUT.] Jerzy Juśkiewicz , [AUT.] Paulius Matusevicius , [AUT.] Katarzyna Ognik. W: 2022 Vol.80 (2) Supplement: 2nd International Scientific Conference Lithuanian University of Health Sciences, Veterinary Academy, Faculty of Animal Sciences. 2022 November 16. Kaunas, Veterinarija ir Zootechnika 2022, s. 66
17. Ocena zmian neurodegeneracyjnych u indyków żywionych dietami o różnych proporcjach argininy i metioniny w stosunku do lizyny
inne publikacje [AUT.] P. Jurczak , [AUT.] M. Krauze , [AUT.] A. Stępniowska , [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Katarzyna Ognik, [AUT.] J. Jankowski . W: XXXII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA „Nauka praktyce – praktyka nauce” : Streszczenia doniesień naukowych, 5–7 września 2022 r. Lidzbark Warmiński, Poland = XXXII International Poultry Science Symposium PB WPSA “Science to Practice – Practice to Science” : Book of research abstracts / Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej., [Olsztyn 2022] 2022

2021

18. Effects of different chromium compounds on hematology and inflammatory cytokines in rats fed high-fat diet
artykuł [AUT.] Wojciech Dworzański , [AUT.] Iwona Sembratowicz, [AUT.] Ewelina Cholewińska, [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Bartosz Fotschki , [AUT.] Jerzy Juśkiewicz , [AUT.] Katarzyna Ognik. Frontiers in Immunology 2021 T. 12 s. 180, DOI: 10.3389/fimmu.2021.614000
20. Toksyczność mikroplastiku w produktach kosmetycznych
rozdział z monografii [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Magdalena Szydłowska-Tutaj. W: Wybrane aspekty biokosmetologii. Pod redakcją Mirosławy Chwil i Bożeny Denisow, Lublin 2021 2021, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 233-245, 978-83-7259-354-2

2020

21. Glucoheptoamidated polyamidoamine PAMAM G3 dendrimer as a vehicle for succinate linked doxorubicin; enhanced toxicity of DOX against grade IV glioblastoma U-118 MG cells
artykuł [AUT.] Justyna Czarnik-Kwaśniak , [AUT.] Konrad Kwaśniak , [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Iwona Filiks, [AUT.] Łukasz Uram , [AUT.] Monika Stompor , [AUT. KOR.] Stanisław Wołowiec . Journal of Drug Delivery Science and Technology 2020 T. 55 s. 1-8, DOI: 10.1016/j.jddst.2019.101424
22. The effect of the source and dosage of dietary Cu on redox status in rat tissues
artykuł [AUT.] Katarzyna Ognik, [AUT.] Ewelina Cholewińska, [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Monika Cendrowska-Pinkosz , [AUT.] Wojciech Dworzański , [AUT.] Anna Dworzańska , [AUT.] Jerzy Juśkiewicz . JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION 2020 T. 104 Nr 1 s. 352-361, DOI: 10.1111/jpn.13207
23. The effect of a rat diet without added Cu on redox status in tissues and epigenetic changes in the brain
artykuł [AUT.] Katarzyna Ognik, [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Ewelina Cholewińska, [AUT.] Monika Cendrowska-Pinkosz , [AUT.] Anna Dworzańska , [AUT.] Jerzy Juśkiewicz . Annals of Animal Science 2020 T. 20 Nr 2 s. 503-520, DOI: 10.2478/aoas-2019-0075
24. Estimated intestinal absorption of phosphorus and its deposition in chosen tissues, bones and feathers of chickens receiving chromium picolinate or chromium nanoparticles in diet
artykuł [AUT.] A. Stępniowska , [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] A. Drażbo , [AUT.] Krzysztof Kozłowski , [AUT.] Katarzyna Ognik, [AUT.] J. Jankowski . PLoS One 2020 T. 15 Nr 11 s. 1-13, DOI: 10.1371/journal.pone.0242820

2019

25. The effect of copper nanoparticles and copper (II) salt on redox reactions and epigenetic changes in a rat model
artykuł [AUT.] Katarzyna Ognik, [AUT.] Ewelina Cholewińska, [AUT.] Jerzy Juśkiewicz , [AUT.] Zenon Zduńczyk , [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Radosław Szlązak . JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION 2019 T. 103 Nr 2 s. 675-686, DOI: 10.1111/jpn.13025
26. The effect of manganese nanoparticles on performance, redox reactions and epigenetic changes in turkey tissues
artykuł [AUT.] Katarzyna Ognik, [AUT.] Krzysztof Kozłowski , [AUT.] A. Stępniowska , [AUT.] Radosław Szlązak , [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Zenon Zduńczyk , [AUT.] J. Jankowski . Animal 2019 T. 13 Nr 6 s. 1137-1144, DOI: 10.1017/S1751731118002653
27. Iodine biofortification through expression of HMT, SAMT and S3H genes in Solanum lycopersicum L.
artykuł [AUT. KOR.] Mariya Halka , [AUT.] Sylwester Smoleń , [AUT.] Małgorzata Czernicka , [AUT.] Magdalena Klimek-Chodacka , [AUT.] Joanna Pitala , [AUT.] Krzysztof Tutaj. PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 2019 T. 144 s. 35-48, DOI: 10.1016/j.plaphy.2019.09.028
28. Wpływ dodatku nanocząstek chromu i pikolinianu chromu do diety kurcząt na obraz histologiczny wątroby oraz status oksydoredukcyjny wybranych tkanek
inne publikacje [AUT.] A. Stępniowska , [AUT.] E. Rusinek-Prystupa , [AUT.] Krzysztof Kozłowski , [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] A. Drażbo , [AUT.] M. Krauze . W: XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA „Nauka praktyce – praktyka nauce” : Streszczenia doniesień naukowych, 04-06.09.2019 r., Polańczyk, Poland (XXXI International Poultry Science Symposium PB WPSA “Science to Practice – Practice to Science” : Book of research abstracts / Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej.), [b. wyd.], [B. m. wyd. 2019] 2019, s. 118-1119

2016

30. Effect of silver nanoparticles on the immune, redox, and lipid status of chicken blood
artykuł [AUT.] Katarzyna Ognik, [AUT.] Ewelina Cholewińska, [AUT.] Anna Czech, [AUT.] Krzysztof Kozłowski , [AUT.] Łukasz Wlazło, [AUT.] Bożena Nowakowicz-Dębek, [AUT.] Radosław Szlązak , [AUT.] Krzysztof Tutaj. CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 2016 T. 61 Nr 10 s. 450-461, DOI: 10.17221/80/2015-CJAS
Elementów na stronie: