2023

1. Quality of tomato juice as influenced by non-thermal air plasma treatment
artykuł [AUT.] Agnieszka Starek , [AUT.] Agnieszka Sagan, [AUT.] Piotr Terebun , [AUT.] Michał Kwiatkowski , [AUT.] Emilia Osmólska, [AUT.] Marta Krajewska, [AUT.] Elżbieta Grządka , [AUT.] Narumol Matsuyama , [AUT.] Nobuya Hayashi , [AUT.] Joanna Pawłat . Applied Sciences-Basel 2023 T. 13 Nr 1 s. 578, DOI: 10.3390/app13010578
2. Comparative analysis of phytochemicals and antioxidant properties of borage oil (Borago officinalis L.) and Milk Thistle (Silybum marianum Gaertn)
artykuł [AUT. KOR.] Magdalena Kachel-Jakubowska , [AUT.] Marta Krajewska, [AUT.] Małgorzata Stryjecka , [AUT.] Lidia Ślusarczyk , [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk, [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Marek Domin. Applied Sciences-Basel 2023 T. 13 Nr 4 s. 2560, DOI: 10.3390/app13042560
4. Examining the influence of ultrasounds and the addition of arrowroot on the physicochemical properties of ice cream
artykuł [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT.] Marta Krajewska, [AUT.] Sybilla Nazarewicz, [AUT.] Grzegorz Gładyszewski , [AUT.] Dariusz Chocyk , [AUT.] Michał Świeca, [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Zbigniew Kobus, [AUT. KOR.] Stanisław Parafiniuk, [AUT.] Artur Przywara, [AUT. KOR.] Magdalena Kachel-Jakubowska . Applied Sciences-Basel 2023 T. 13 Nr 17 s. 9816, DOI: 10.3390/app13179816
5. Effect of apple pomace (Malus domestica ‘Gala’) addition on the processing conditions and antioxidant potential of extruded snacks
artykuł [AUT. KOR.] Jakub Soja, [AUT.] Ozge Ozmen , [AUT.] Marta Krajewska, [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd . International Agrophysics 2023 T. 37 Nr 4 s. 401-413, DOI: 10.31545/intagr/171927
6. Porównanie właściwości fizykochemicznych nasion słonecznika i sezamu oraz otrzymanego z nich oleju tłoczonego na zimno
rozdział z monografii [AUT.] Marta Krajewska, [AUT.] Wiktoria Dąbek , [AUT.] Michalina Kwiatkowska . , Lublin 2023 2023, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 69-75, 978-83-7259-403-7

2022

8. Impact of inorganic metal (Ag, Cu) nanoparticles on the quality of seeds and dried rapeseed sprouts
artykuł [AUT. KOR.] Magdalena Kachel-Jakubowska , [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Marta Krajewska, [AUT.] Mariusz Rudy . Agriculture-Basel 2022 T. 12 Nr 1 s. 106, DOI: 10.3390/agriculture12010106
9. Effect of Moldavian dragonhead seed residue on the baking properties of wheat flour and bread quality
artykuł [AUT.] Piotr Zarzycki, [AUT.] Anna Wirkijowska, [AUT.] Agnieszka Nawrocka , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT.] Marta Krajewska, [AUT.] Konrad Kłosok , [AUT.] Ada Krawęcka. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 2022 T. 155 s. 112967, DOI: 10.1016/j.lwt.2021.112967

2021

13. Black Cumin pressing waste material as a functional additive for starch bread
artykuł [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Jolanta Piekut , [AUT.] Monika Wójcik, [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT.] Marzena Smolewska , [AUT.] Marta Krajewska, [AUT.] Marek Szmigielski, [AUT.] Hayat Bourekoua . Materials 2021 T. 14 Nr 16 s. 4560, DOI: 10.3390/ma14164560
14. Chemiczne właściwości tłoczonego na zimno oleju z nasion lnu z dodatkiem suszonych owoców sumaka
inne publikacje [AUT.] Emilia Osmólska, [AUT.] Agnieszka Sagan, [AUT.] Marta Krajewska, [AUT.] Beata Zdybel, [AUT.] Agnieszka Starek . W: Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych. Streszczenia. Redakcja merytoryczna / Marek Babicz, Witold Chabuz, Katarzyna Dzida, Adam Gawryluk, Urszula Szymanowska, Wojciech Płaska, Monika Stoma, Marta Wójcik, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2021 2021, s. 46-46, DOI: 10.24326/mon.2021.2
18. Przydatność wybranych odmian owoców do produkcji soków NFC
inne publikacje [AUT.] Emilia Osmólska, [AUT.] Agnieszka Starek , [AUT.] Agnieszka Sagan, [AUT.] Marta Krajewska, [AUT.] Beata Zdybel. W: Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych. Streszczenia. Redakcja merytoryczna / Marek Babicz, Witold Chabuz, Katarzyna Dzida, Adam Gawryluk, Urszula Szymanowska, Wojciech Płaska, Monika Stoma, Marta Wójcik, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2021 2021, s. 47-47, DOI: 0.24326/mon.2021.2

2020

2019

2018

24. Effects of seaweed extract on yield and protein content of two common bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars
artykuł [AUT. KOR.] Sławomir Kocira, [AUT.] Anna Kocira , [AUT.] Rafał Kornas , [AUT.] Milan Koszel, [AUT.] Marek Szmigielski, [AUT.] Marta Krajewska, [AUT.] Agnieszka Szparaga , [AUT.] Zbigniew Krzysiak. Legume Research 2018 T. 41 Nr 4 s. 589-593
26. Wpływ wstępnej obróbki cieplnej promieniami podczerwonymi na przebieg procesu absorpcji wody przez nasiona soczewicy
inne publikacje [AUT.] Agata Blicharz-Kania, [AUT.] Marta Krajewska, [AUT.] Dariusz Andrejko, [AUT.] Beata Zdybel, [AUT.] Agnieszka Kubik-Komar. W: Konferencja naukowa : Współczesne problemy inżynierii produkcji : Przemysł Rolno-Spożywczy - Transport - Energia i Środowisko / Streszczenia referatów, 16-18 maja 2018, Gawrych-Ruda, [b.m.] 2018 2018
27. Jakość oleju z nasion sezamu tłoczonego na zimno
inne publikacje [AUT.] Marta Krajewska, [AUT.] Beata Ślaska-Grzywna, [AUT.] Marek Szmigielski, [AUT.] Agata Blicharz-Kania, [AUT.] Beata Zdybel. W: Konferencja naukowa : Współczesne problemy inżynierii produkcji : Przemysł Rolno-Spożywczy - Transport - Energia i Środowisko / Streszczenia referatów, 16-18 maja 2018, Gawrych-Ruda, [b.m.] 2018 2018
28. Wpływ dodatku oleożywic na stabilność oksydatywną oleju rzepakowego tłoczonego na zimno
inne publikacje [AUT.] Agnieszka Starek , [AUT.] Agnieszka Sagan, [AUT.] Bożena Kiczorowska, [AUT.] Agata Blicharz-Kania, [AUT.] Marta Krajewska. W: Konferencja naukowa : Współczesne problemy inżynierii produkcji : Przemysł Rolno-Spożywczy - Transport - Energia i Środowisko / Streszczenia referatów, 16-18 maja 2018, Gawrych-Ruda, [b.m.] 2018 2018
29. The influence of dried oregano on the quality of rapeseed oil cold pressed
inne publikacje [AUT.] Marta Krajewska. W: III Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka” = The 3rd International Conference ''Human ecology'', Lublin, 19-20.06.2018 Poland, POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNIKÓW im. KOPERNIKA, Kraków 2018 2018, s. 27
30. Zmiany cech jakościowych tłoczonego na zimno oleju rzepakowego z dodatkiem oregano
inne publikacje [AUT.] Beata Ślaska-Grzywna, [AUT.] Marta Krajewska. W: Budowa i eksploatacja maszyn przemysłu spożywczego : BEMS 2018 / XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna,Koszalin-Ustronie Morskie, wrzesień 2018, Koszalin 2018 2018, s. 88, 978-83-7365-494-5
Elementów na stronie: