2023

1. Application of extrusion-cooking for processing of white and red bean to create specific functional properties
artykuł [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Abdallah Bouasla , [AUT. KOR.] Sławomir Kocira, [AUT.] Ewa Czerwińska , [AUT.] Agnieszka Szparaga . Applied Sciences-Basel 2023 T. 13 Nr 3 s. 1671, DOI: 10.3390/app13031671
2. Structure and texture characteristics of novel snacks expanded by various methods
artykuł [AUT.] Katarzyna Lisiecka, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT. KOR.] Katarzyna Samborska , [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Piotr Lewko, [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT. KOR.] Anna Oniszczuk. Materials 2023 T. 16 Nr 4 s. 1541, DOI: 10.3390/ma16041541
3. The effect of fresh Kale (Brassica oleracea var. sabellica) addition and processing conditions on selected biological, physical, and chemical properties of extruded snack pellets
artykuł [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Maciej Bąkowski, [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Jarosław Mołdoch , [AUT.] Jarosław Szponar , [AUT. KOR.] Anna Oniszczuk. MOLECULES 2023 T. 28 Nr 4 s. 1835, DOI: 10.3390/molecules28041835
4. Physical and thermal modification of selected lignocellulosic raw materials
artykuł [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk, [AUT.] Jakub Pulka . International Agrophysics 2023 T. 37 Nr 2 s. 141-149, DOI: 10.31545/intagr/161612
5. Fresh Broccoli in fortified snack pellets: extrusion-cooking aspects and physical characteristics
artykuł [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Marek Milanowski, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Jakub Soja, [AUT. KOR.] Renata Różyło. Applied Sciences-Basel 2023 T. 13 Nr 14 s. 8138, DOI: 10.3390/app13148138
6. Nutritional characteristics of new generation extruded snack pellets with edible cricket flour processed at various extrusion conditions
artykuł [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Maciej Bąkowski, [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Jarosław Szponar , [AUT.] Jakub Soja, [AUT. KOR.] Anna Oniszczuk. Antioxidants 2023 T. 12 Nr 6 s. 1253, DOI: 10.3390/antiox12061253
7. Fresh chokeberry (Aronia melanocarpa) fruits as valuable additive in extruded snack pellets: selected nutritional and physiochemical properties
artykuł [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Maciej Bąkowski, [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Jarosław Mołdoch , [AUT.] Iwona Kowalska . Plants-Basel 2023 T. 12 Nr 18 s. 3276, DOI: 10.3390/plants12183276
8. Analysis of the extrusion-cooking process and selected physical properties of snack pellets with the addition of fresh kale
artykuł [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Mateusz Stasiak , [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd . International Agrophysics 2023 T. 37 Nr 3 s. 353-364, DOI: 10.31545/intagr/168434
10. Possibility of water saving in processing of snack pellets by the application of fresh lucerne sprouts: selected aspects and nutritional characteristics
artykuł [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Jakub Soja, [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT. KOR.] Anna Oniszczuk. Journal of Ecological Engineering 2023 T. 24 Nr 12 s. 130-142, DOI: 10.12911/22998993/173009

2022

12. A comparison of phenotypic variation in Triticum durum Desf. genotypes deposited in gene banks based on the shape and color descriptors of kernels in a digital image analysis
artykuł [AUT.] Elzbieta Suchowilska , [AUT. KOR.] Marian Wiwart , [AUT.] Urszula Wachowska , [AUT.] Wioleta Radawiec , [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Dariusz Gontarz . PLoS One 2022 T. 17 Nr 2 s. 0259413, DOI: 10.1371/journal.pone.0259413
13. Impact of coffee bean roasting on the content of pyridines determined by analysis of volatile organic compounds
artykuł [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Bohdan Dobrzański jr , [AUT.] Urszula Malaga-Toboła , [AUT.] Sylwester Tabor , [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Daniel Ćwikła , [AUT.] Wacław Roman Strobel , [AUT. KOR.] Anna Oniszczuk, [AUT.] Hamed Karami , [AUT.] Yousef Darvishi , [AUT.] Aleksandra Żytek , [AUT.] Robert Rusinek . MOLECULES 2022 T. 27 Nr 5 s. 1559, DOI: 10.3390/molecules27051559
15. Selected physical and spectroscopic properties of TPS moldings enriched with durum wheat bran
artykuł [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT. KOR.] Anna Oniszczuk, [AUT.] Dariusz Karcz , [AUT.] Jarosław Szponar , [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk. Materials 2022 T. 15 Nr 14 s. 5061, DOI: 10.3390/ma15145061
18. A new generation of extruded snacks with the addition of cricket flour
inne publikacje [AUT.] Maciej Combrzyński. W: 9th International Conference on Food Pathogen and Food Safety. June 20-21, 2022, Paris, France, [b.w], Paris 2022 2022, s. 16-16
19. Effect of the production parameters and In vitro digestion on the content of polyphenolic compounds, phenolic acids, and antiradical properties of innovative snacks enriched with wild Garlic (Allium ursinum L.) Leaves
artykuł [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Iwona Kowalska , [AUT.] Jarosław Mołdoch , [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Bohdan Dobrzański jr , [AUT.] Adrianna Kondracka , [AUT. KOR.] Anna Oniszczuk. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2022 T. 23 Nr 22 s. 14458, DOI: 10.3390/ijms232214458
20. Wpływ dodatków owocowych na przebieg procesu ekstruzji wzbogaconych bezglutenowych przekąsek ekstrudowanych
inne publikacje [AUT.] Kamila Węglowska , [AUT.] Julia Wrona , [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Maciej Combrzyński. , Lublin 2022 2022, s. 62-62
21. Wpływ dodatków owocowych na wybrane cechy fizyczne wzbogaconych bezglutenowych przekąsek ekstrudowanych
inne publikacje [AUT.] Julia Wrona , [AUT.] Kamila Węglowska , [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Maciej Combrzyński. W: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa-Innowacje w praktyce, Lublin, 20-21.10.2022, Lublin 2022 2022, s. 68-68
22. Management of flaxseed pomace by extrusion-cooking process
inne publikacje [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz. W: 1st International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2022 2022, s. 032, DOI: 10.24326/ICDSUPL1.T032
23. Wpływ dodatków owocowych na wybrane cechy tekstury wzbogaconych bezglutenowych przekąsek ekstrudowanych
inne publikacje [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Julia Wrona , [AUT.] Kamila Węglowska , [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Maciej Combrzyński. , Lublin 2022 2022, s. 50-50

2021

24. Physical properties, spectroscopic, microscopic, X-ray, and chemometric analysis of starch films enriched with selected functional additives
artykuł [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Marek Milanowski, [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Iwona Budziak-Wieczorek, [AUT.] Dariusz Karcz , [AUT.] Daniel Kamiński, [AUT.] Sławomir Kulesza , [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Iwona Kowalska , [AUT.] Lidia Ślusarczyk , [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk. Materials 2021 T. 14 Nr 10 s. 2673, DOI: 10.3390/ma14102673
25. The impact of formulation on the content of phenolic compounds in snacks enriched with Dracocephalum moldavica L. seeds: introduction to receiving a new functional food product
artykuł [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT. KOR.] Marta Olech , [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Renata Nowak , [AUT.] Robert Rusinek , [AUT.] Jarosław Szponar , [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT. KOR.] Anna Oniszczuk. MOLECULES 2021 T. 26 Nr 5 s. 1245, DOI: 10.3390/molecules26051245
28. Wybrane aspekty wykorzystania odpadów przemysłu rolno-spożywczego w produkcji żywności
inne publikacje [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Katarzyna Lisiecka, [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński. W: VII Konferencja Naukowo-Techniczna, Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce, geodezji i leśnictwie. Streszczenia. Redakcja merytoryczna / Krzysztof Jóźwiakowski, Alina Kowalczyk-Juśko, Agata Basak, Barbara Kępowicz, Patrycja Pochwatka., Zwierzyniec 2021 2021, s. 46-47
29. Foamed bioplastics: a review
artykuł [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Ozge Ozmen . International Agrophysics 2021 T. 35 Nr 4 s. 375-388, DOI: 10.31545/intagr/145289

2020

30. Effect of extrusion-cooking conditions on the pasting properties of extruded white and red bean seeds
artykuł [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT. KOR.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT. KOR.] Sławomir Kocira, [AUT.] Agnieszka Kasprzycka , [AUT.] Agnieszka Szparaga , [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk. International Agrophysics 2020 T. 1 Nr 34 s. 25-32, DOI: 10.31545/intagr/116388
Elementów na stronie: