2023

2. Unveiling of interactions between foliar-applied Cu nanoparticles and barley suffering from Cu deficiency.
artykuł [AUT.] Magdalena Kusiak, [AUT.] Małgorzata Sikora , [AUT.] Michał Świeca, [AUT.] Sylwia Pasieczna- Patkowska , [AUT.] Mohamed Sheteiwy , [AUT. KOR.] Izabela Jośko. ENVIRONMENTAL POLLUTION 2023 T. 320 s. 121044, DOI: 10.1016/j.envpol.2023.121044
3. Sour cherry juice concentrate powdered by high and low temperature spray drying with pea protein as a carrier - physical properties, antioxidant activity and in vitro bioaccessibility
artykuł [AUT. KOR.] Alicja Barańska , [AUT.] Michał Świeca, [AUT.] Katarzyna Samborska . DRYING TECHNOLOGY 2023 T. 41 Nr 3 s. 444-459, DOI: 10.1080/07373937.2022.2096060
4. Innovative high-fiber wheat bread fortified with micronized oat and Plantago ovata husks: Spectroscopic and physicochemical characteristics
artykuł [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Regine Schönlechner , [AUT.] Eleonora Charlotte Pichler , [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Michał Świeca. FOOD CHEMISTRY 2023 T. 428 s. 136782, DOI: 10.1016/j.foodchem.2023.136782
6. Examining the influence of ultrasounds and the addition of arrowroot on the physicochemical properties of ice cream
artykuł [AUT. KOR.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT. KOR.] Marta Krajewska, [AUT.] Sybilla Nazarewicz, [AUT.] Grzegorz Gładyszewski , [AUT.] Dariusz Chocyk , [AUT.] Michał Świeca, [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Zbigniew Kobus, [AUT.] Stanisław Parafiniuk, [AUT.] Artur Przywara, [AUT.] Magdalena Kachel-Górecka. Applied Sciences-Basel 2023 T. 13 Nr 17 s. 9816, DOI: 10.3390/app13179816
7. Hamowanie aktywności oksydazy ksantynowej i lipooksygenazy przez ekstrakty otrzymane z wybranych grzybów nadrzewnych
inne publikacje [AUT.] Michał Świeca, [AUT.] Agata Michalska , [AUT.] Przemysław Różycki , [AUT.] Aleksandra Kuryło . W: Żywność jako wyzwanie dla współczesnej nauki i przemysłu: XV Konferencja Naukowa z cyklu: Żywność XXI wieku. Kraków, 21–22 września 2023 r. Materiały konferencyjne. Opracowanie redakcyjne / Dorota Gałkowska, Emilia Bernaś, Kraków 2023 2023, s. 111, 978-83-962880-3-5

2022

8. Wodny ekstrakt z oregano jako narzędzie przedłużające jakość pozbiorczą kiełków
inne publikacje [AUT.] Małgorzata Sikora , [AUT.] Michał Świeca. W: Vi Konferencja Naukowa z cyklu " Nauka i Praktyka-Rolnictwo różne spojrzenia." Chełm, 7-8 czerwca 2022, Chełm 2022 2022, s. 83-84, 978-837562-380-2
9. Kiełki fasoli mung wzbogacone probiotycznymi bakteriami L. Plantarum 299V.
inne publikacje [AUT.] Michał Świeca, [AUT.] Małgorzata Sikora , [AUT.] Beata Drzewiecka . W: Vi Konferencja Naukowa z cyklu " Nauka i Praktyka-Rolnictwo różne spojrzenia." Chełm, 7-8 czerwca 2022, Chełm 2022 2022, s. 99, 978-837562-380-2
10. Antioxidant content and antioxidant capacity of the protein-rich powdered beverages enriched with flax seeds gum
artykuł [AUT. KOR.] Justyna Bochnak-Niedźwiecka, [AUT.] Urszula Szymanowska, [AUT.] Ireneusz Kapusta , [AUT.] Michał Świeca. Antioxidants 2022 T. 11 Nr 3 s. 582, DOI: 10.3390/antiox11030582
11. Prospects and applications of natural blood-derived products in regenerative medicine
artykuł [AUT. KOR.] Joanna Wessely-Szponder, [AUT.] Joanna Zdziennicka, [AUT.] Andrzej Junkuszew, [AUT. KOR.] Michał Latalski , [AUT.] Michał Świeca, [AUT.] Tomasz Szponder. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2022 T. 23 Nr 1 s. 472, DOI: 10.3390/ijms23010472
13. Wykorzystanie mikronizowanej łuski owsianej do wytwarzania wysokobłonnikowego pieczywa pszennego
inne publikacje [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Regine Schönlechner , [AUT.] Eleonora Charlotte Pichler , [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Michał Świeca.
14. Starch and protein analysis in buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) sprouts enriched with probiotic yeast
artykuł [AUT.] Marta Molska , [AUT.] Julita Reguła , [AUT.] Magdalena Zielińska-Dawidziak , [AUT.] Aneta Tomczak , [AUT.] Michał Świeca. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 2022 T. 168 s. 113903
15. Prospects and applications of natural blood-derived products in regenerative medicine
artykuł [AUT. KOR.] Joanna Wessely-Szponder, [AUT.] Joanna Zdziennicka, [AUT.] Andrzej Junkuszew, [AUT. KOR.] Michał Latalski , [AUT.] Michał Świeca, [AUT.] Tomasz Szponder. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2022 T. 23 Nr 1 s. 472, DOI: 10.3390/ijms23010472
16. Application of Saccharomyces cerevisiae var. boulardii in probiotic food - study on legume sprouts
inne publikacje [AUT.] Monika Kordowska-Wiater, [AUT.] Michał Świeca, [AUT.] Adam Staniszewski . W: Abstract book. 1st polish yeast conference, Rzeszów June 22-24, 2022, [b.m] [b.r] 2022, s. 143-144
17. The effect of the addition of selected fruit pomace powders and pectin as carrier agents on the nutritional value of freeze-dried snacks
artykuł [AUT. KOR.] Magdalena Karwacka , [AUT.] Katarzyna Rybak , [AUT.] Michał Świeca, [AUT. KOR.] Sabina Galus , [AUT.] Monika Janowicz . Sustainability 2022 T. 14 Nr 20 s. 13012, DOI: 10.3390/su142013012
18. Analysis of phenolic compounds in buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) sprouts modified with probiotic yeast
artykuł [AUT.] Marta Molska , [AUT.] Julita Reguła , [AUT.] Ireneusz Kapusta , [AUT.] Michał Świeca. MOLECULES 2022 T. 27 Nr 22 s. 7773, DOI: 10.3390/molecules27227773

2021

20. Biological activity, phytochemical parameters, and potential bioaccessibility of wheat bread enriched with powder and microcapsules made from Saskatoon berry
artykuł [AUT.] Sabina Lachowicz , [AUT.] Michał Świeca, [AUT.] Ewa Pejcz . FOOD CHEMISTRY 2021 T. 338 s. 128026, DOI: 10.1016/j.foodchem.2020.128026
23. Transcriptional and biochemical response of barley to co-exposure of metal-based nanoparticles
artykuł [AUT. KOR.] Izabela Jośko, [AUT.] Magdalena Kusiak, [AUT.] Patryk Oleszczuk, [AUT.] Michał Świeca, [AUT.] Magdalena Kończak , [AUT.] Małgorzata Sikora . SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 2021 T. 782 s. 146883, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.146883
24. Uncovering the multi-level response of Glycine max L. to the application of allelopathic biostimulant from Levisticum officinale Koch
artykuł [AUT.] Agnieszka Szparaga , [AUT. KOR.] Sławomir Kocira, [AUT.] Pavol Findura , [AUT.] Ireneusz Kapusta , [AUT.] Grzegorz Zaguła , [AUT.] Michał Świeca. Scientific Reports 2021 T. 11 s. 15360, DOI: 10.1038/s41598-021-94774-5
26. Wpływ wodnych ekstraktów z otrębów pszennych na właściwości prozdrowotne oraz sensoryczne rozdrobnionej przechowywanej sałaty lodowej
inne publikacje [AUT.] Małgorzata Sikora , [AUT.] Urszula Złotek, [AUT.] Michał Świeca. W: Żywność w strategii Zielonego Ładu : XLV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, 1-2 lipca 2021 Gdańsk, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny : Materiały konferencyjne, [b.m.] [2021] 2021, s. 52
27. Wpływ ekstraktów z wybranych ziół na hamowanie brązowienia enzymatycznego i wzrostu endogennej mikrobioty w przechowywanych kiełkach fasoli mung
inne publikacje [AUT.] Małgorzata Sikora , [AUT.] Michał Świeca, [AUT.] Urszula Złotek, [AUT.] Monika Kordowska-Wiater. W: Konferencja Naukowa pn. "Ograniczanie strat i marnotrawstwa żywności - wyzywaniem najbliższych lat", 17 czerwca 2021 r., Warszawa, Warszawa 2021 2021, 978-83-60312-94-0
28. Risk factors in low-processed food chain
inne publikacje [AUT.] Michał Świeca. W: Book of abstaracts, Risk Factors of Food Chain XXIst International Scientific Conference, 6-8 September 2021, Iwonicz Poland, [Iwonicz] [2021] 2021, s. 8, 978-83-7996-932-6
29. Funkcjonalność kiełków soczewicy wzbogaconych L. plantarum 299v w modelu in vitro i in vivo
inne publikacje [AUT.] Michał Świeca, [AUT.] Małgorzata Sikora , [AUT.] Marta Molska , [AUT.] Julita Reguła , [AUT.] Piotr Jarocki. W: Żywność w strategii Zielonego Ładu : XLV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, 1-2 lipca 2021 Gdańsk, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny : Materiały konferencyjne, [b.m.] [2021] 2021, s. 49
Elementów na stronie: