2024

2023

3. Development of energy-rich and fiber-rich bars based on puffed and non-puffed cereals
artykuł [AUT.] Hayat Bourekoua , [AUT.] Fairouz Djeghim , [AUT.] Radia Ayad , [AUT.] Ayoub Benabdelkader , [AUT.] Abdelbasset Bouakkaz , [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Renata Różyło. Processes 2023 T. 11 Nr 3 s. 813, DOI: 10.3390/pr11030813
5. Micronized powder of raspberry pomace as a source of bioactive compounds
artykuł [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Ryszard Amarowicz , [AUT.] Michał Adam Janiak , [AUT.] Marek Domin, [AUT.] Sławomir Gawłowski, [AUT.] Ryszard Kulig, [AUT.] Grzegorz Łysiak, [AUT.] Klaudia Rząd , [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk. MOLECULES 2023 T. 28 Nr 12 s. 4871, DOI: 10.3390/molecules28124871
7. New coagulant proteases for cheesemaking from leaves and latex of the spontaneous plant pergularia tomentosa: biochemical characterization of coagulants and sensorial evaluation of cheese
artykuł [AUT.] Imene Leulmi , [AUT.] Mohammed Nasereddine Zidoune , [AUT.] Kahina Hafid , [AUT.] Fairouz Djeghim , [AUT.] Hayat Bourekoua , [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Renata Różyło. Foods 2023 T. 12 Nr 13 s. 2467, DOI: 10.3390/foods12132467
8. Innovative high-fiber wheat bread fortified with micronized oat and Plantago ovata husks: Spectroscopic and physicochemical characteristics
artykuł [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Regine Schönlechner , [AUT.] Eleonora Charlotte Pichler , [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Michał Świeca. FOOD CHEMISTRY 2023 T. 428 s. 136782, DOI: 10.1016/j.foodchem.2023.136782
10. Nutritional characteristics of new generation extruded snack pellets with edible cricket flour processed at various extrusion conditions
artykuł [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Maciej Bąkowski, [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Jarosław Szponar , [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Anna Oniszczuk. Antioxidants 2023 T. 12 Nr 6 s. 1253, DOI: 10.3390/antiox12061253
12. Fresh chokeberry (Aronia melanocarpa) fruits as valuable additive in extruded snack pellets: selected nutritional and physiochemical properties
artykuł [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Maciej Bąkowski, [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Jarosław Mołdoch , [AUT.] Iwona Kowalska . Plants-Basel 2023 T. 12 Nr 18 s. 3276, DOI: 10.3390/plants12183276
13. Analysis of the extrusion-cooking process and selected physical properties of snack pellets with the addition of fresh kale
artykuł [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Mateusz Stasiak , [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd . International Agrophysics 2023 T. 37 Nr 3 s. 353-364, DOI: 10.31545/intagr/168434
15. Parametry tarcia mydeł z dodatkiem rozdrobnionych łupin orzechów laskowych
inne publikacje [AUT.] Jacek Mazur, [AUT.] Monika Wójcik, [AUT.] Marian Panasiewicz, [AUT.] Paweł Sobczak, [AUT.] Patrycja Łusiak, [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Kazimierz Zawiślak. W: XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa-"Postęp w Inżynierii Produkcji - Doniesienia Naukowe": Zamość 2023, Zamość 2023 2023, s. 12-12
16. Wykorzystanie wytłoków jabłkowych i marchwiowych w produkcji wzbogaconych mydeł
inne publikacje [AUT.] Patrycja Łusiak, [AUT.] Paweł Sobczak, [AUT.] Jacek Mazur, [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk. W: XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa-"Postęp w Inżynierii Produkcji - Doniesienia Naukowe": Zamość 2023, Zamość 2023 2023, s. 64-64
17. Otrzymywanie i charakterystyka sproszkowanych wytłoków gruszkowych
inne publikacje [AUT.] Anna Krajewska , [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT. KOR.] Urszula Gawlik-Dziki , [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Andrzej Krzykowski. W: XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa-"Postęp w Inżynierii Produkcji - Doniesienia Naukowe": Zamość 2023, Zamość 2023 2023, s. 16-16
18. Właściwości fizyczne i przeciwutleniające innowacyjnego pieczywa bezglutenowego z dodatkiem kwiatostanu konopi
inne publikacje [AUT.] Anna Pecyna, [AUT.] Agnieszka Buczaj, [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Zbigniew Kobus. W: XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa-"Postęp w Inżynierii Produkcji - Doniesienia Naukowe": Zamość 2023, Zamość 2023 2023, s. 21-21
19. Badania pilotażowe nad zastosowaniem zimnej plazmy atmosferycznej do utrwalania pieczywa
inne publikacje [AUT.] Agnieszka Starek-Wójcicka, [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Iwona Niedźwiedź, [AUT.] Michał Kwiatkowski , [AUT.] Piotr Terebun , [AUT.] Magdalena Polak-Berecka, [AUT.] Joanna Pawłat . W: XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa-"Postęp w Inżynierii Produkcji - Doniesienia Naukowe": Zamość 2023, Zamość 2023 2023, s. 56-56
20. Common wheat pasta enriched with ultrafine ground oat husk: physicochemical and sensory properties
artykuł [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Renata Różyło, [AUT. KOR.] Urszula Gawlik-Dziki , [AUT.] Renata Nowak , [AUT.] Wioleta Pietrzak . MOLECULES 2023 T. 28 Nr 20 s. 7197, DOI: 10.3390/molecules28207197
21. Dried under different conditions and powdered red cabbage pomace: granulometric distribution and color changes
inne publikacje [AUT.] Anna Krajewska , [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Renata Różyło. W: 14th International Conference on Agrophysics, 11-13 September 2023, Lublin, Poland. Book of Abstracts., Polska Akademia Nauk, Lublin 2023 2023, s. 121, 978-83-89969-82-8
22. Possibility of water saving in processing of snack pellets by the application of fresh lucerne sprouts: selected aspects and nutritional characteristics
artykuł [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT.] Anna Oniszczuk. Journal of Ecological Engineering 2023 T. 24 Nr 12 s. 130-142, DOI: 10.12911/22998993/173009
23. Impact of watermelon seed four on the physical, chemical, and sensory properties of low-carbohydrate, high-protein bread
artykuł [AUT.] Monika Wójcik, [AUT.] Agata Bieńczak , [AUT.] Paweł Woźniak , [AUT.] Renata Różyło. Processes 2023 T. 11 Nr 12 s. 3282, DOI: 10.3390/pr11123282

2022

26. Fiber preparation from micronized Oat by-products: antioxidant properties and interactions between bioactive compounds
artykuł [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT. KOR.] Urszula Gawlik-Dziki , [AUT.] Wojciech Tarasiuk , [AUT.] Renata Różyło. MOLECULES 2022 T. 27 Nr 9 s. 2621, DOI: 10.3390/molecules27092621
28. Microencapsulated red powders from cornflower extract—spectral (FT-IR and FT-Raman) and antioxidant characteristics
artykuł [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Monika Szymańska-Chargot , [AUT.] Artur Zdunek , [AUT. KOR.] Urszula Gawlik-Dziki , [AUT.] Dariusz Dziki. MOLECULES 2022 T. 27 Nr 10 s. 3094, DOI: 10.3390/molecules27103094
29. Natural food coloring additives produced by freeze-drying.
inne publikacje [AUT.] Renata Różyło. W: 2nd Virtual Conference on Food Science & Technology, February 23-24, 2022, [b.w], Online 2022 2022
30. Fresh chokeberry as valuable additive in extruded snack pellets and crisps.
inne publikacje [AUT.] Renata Różyło. W: 9th International Conference on Food Pathogen and Food Safety. June 20-21, 2022, Paris, France, [b.w], Paris 2022 2022, s. s.17-17
Elementów na stronie: