2024

1. Assessment of oil change intervals in urban buses based on the selected physicochemical properties of used engine oils
artykuł [AUT.] Wojciech Gołębiowski, [AUT. KOR.] Grzegorz Zając, [AUT.] Marie Sejkorova , [AUT.] Artur Wolak . Combustion Engines 2024 T. 196 Nr 1 s. 15-23, DOI: 10.19206/CE-169807
2. Evaluation of nitrogen oxide (NO) and particulate matter (PM) emissions from waste biodiesel combustion
artykuł [AUT.] Jacek Wasilewski, [AUT. KOR.] Paweł Krzaczek, [AUT.] Joanna Szyszlak-Bargłowicz, [AUT. KOR.] Grzegorz Zając, [AUT.] Adam Koniuszy , [AUT.] Małgorzata Hawrot-Paw , [AUT.] Weronika Marcinkowska . Energies 2024 T. 17 Nr 2 s. 328, DOI: 10.3390/en17020328
3. The effect of bakery waste addition on pine sawdust pelletization and pellet quality
artykuł [AUT.] Sławomir Obidziński , [AUT.] Joanna Szyszlak-Bargłowicz, [AUT. KOR.] Grzegorz Zając, [AUT.] Małgorzata Kowczyk-Sadowy , [AUT.] Małgorzata Krasowska , [AUT.] Aneta Sienkiewicz , [AUT.] Paweł Cwalina , [AUT.] Damian Faszczewski , [AUT.] Jacek Wasilewski. Energies 2024 T. 17 Nr 2 s. 523, DOI: 10.3390/en17020523
4. Ocena parametrów energetyczno-ekologicznych ciągnika rolniczego zasilanego metanem - studium przypadku
inne publikacje [AUT.] Andrzej Kuranc, [AUT.] Tomasz Słowik, [AUT. KOR.] Grzegorz Zając. W: 30 Jubileuszowa Konferencja Naukowa " Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w rolnictwie" Zakopane, 5-8 luty, 2024. Książka streszczeń, Zakopane 2024 2024, s. 49, 978-83-64377-59-4
5. Smart solutions in car dashboard interfaces as a response to needs of drivers and their assessment
artykuł [AUT.] Agnieszka Dudziak, [AUT.] Andrzej Kuranc, [AUT. KOR.] Grzegorz Zając, [AUT.] Joanna Szyszlak-Bargłowicz, [AUT.] Tomasz Słowik, [AUT. KOR.] Ondrej Stopka , [AUT.] Paweł Droździel , [AUT.] Maria Stopková . Case Studies on Transport Policy 2024 T. 16 s. 101194, DOI: 10.1016/j.cstp.2024.101194
6. Effect of the addition of elderberry waste to sawdust on the process of pelletization and the quality of fuel pellets
artykuł [AUT.] Sławomir Obidziński , [AUT.] Paweł Cwalina , [AUT.] Małgorzata Kowczyk-Sadowy , [AUT.] Aneta Sienkiewicz , [AUT.] Małgorzata Krasowska , [AUT.] Joanna Szyszlak-Bargłowicz, [AUT. KOR.] Grzegorz Zając, [AUT.] Rafał Kryński . Energies 2024 T. 17 Nr 7 s. 1508, DOI: 10.3390/en17071508
7. Does engine oil type affect fuel consumption in passenger vehicles? A two-year investigation
artykuł [AUT.] Artur Wolak , [AUT.] Michał Wołosz , [AUT.] Kamil Fijorek , [AUT. KOR.] Grzegorz Zając. Energies 2024 T. 17 Nr 11 s. 2458, DOI: 10.3390/en17112458

2023

8. Evaluation of Particulate Matter (PM) emissions from combustion of selected types of rapeseed biofuels
artykuł [AUT.] Joanna Szyszlak-Bargłowicz, [AUT.] Jacek Wasilewski, [AUT. KOR.] Grzegorz Zając, [AUT.] Andrzej Kuranc, [AUT.] Adam Koniuszy , [AUT.] Małgorzata Hawrot-Paw . Energies 2023 T. 16 Nr 1 s. 239, DOI: 10.3390/en16010239
9. Common reed and maize silage co-digestion as a pathway towards sustainable biogas production
artykuł [AUT.] Robert Czubaszek , [AUT. KOR.] Agnieszka Wysocka-Czubaszek , [AUT.] Wendelin Wichtmann , [AUT. KOR.] Grzegorz Zając, [AUT.] Piotr Banaszuk . Energies 2023 T. 16 Nr 2 s. 695, DOI: 10.3390/en16020695
10. Chemical composition of Lavatera thuringiaca L. biomass ash after pre-sowing stimulation of seeds with He-Ne laser light
artykuł [AUT. KOR.] Małgorzata Budzeń , [AUT. KOR.] Grzegorz Zając, [AUT.] Agnieszka Sujak, [AUT.] Joanna Szyszlak-Bargłowicz, [AUT.] Marcin Kafarski . Scientific Reports 2023 T. 13 s. 528, DOI: 10.1038/s41598-023-27836-5
11. Analysis of changes in soot content in engine oils under operating conditions
artykuł [AUT. KOR.] Grzegorz Zając, [AUT.] Wojciech Gołębiowski, [AUT.] Małgorzata Szczepanik, [AUT.] Artur Wolak , [AUT.] Marie Sejkorova . Lubricants 2023 T. 11 Nr 2 s. 89, DOI: 10.3390/lubricants11020089
12. Assessment of the suitability of paper chromatography for quick diagnostics of the operating condition of engine oil
artykuł [AUT.] Jarosław Molenda , [AUT.] Artur Wolak , [AUT. KOR.] Grzegorz Zając, [AUT.] Patrycja Cieloch , [AUT.] Dominik Chudy . Eksploatacja i Niezawodnosc-Maintenance and Reliability 2023 T. 25 Nr 2 s. 1-10, DOI: 10.17531/ein/162912
13. Grass from road verges as a substrate for biogas production
artykuł [AUT.] Robert Czubaszek , [AUT. KOR.] Agnieszka Wysocka-Czubaszek , [AUT.] Piotr Banaszuk , [AUT. KOR.] Grzegorz Zając, [AUT.] Martin J. Wassen . Energies 2023 T. 16 Nr 11 s. 4488, DOI: 10.3390/en16114488
14. Zabezpieczenie ładunku w aspekcie Bezpieczeństwa przewozu. Cz. II studium przypadku
rozdział z monografii [AUT.] Grzegorz Maj, [AUT. KOR.] Grzegorz Zając, [AUT.] Joanna Szyszlak-Bargłowicz, [AUT.] Tomasz Słowik, [AUT.] Ewelina Bazak , [AUT.] Maciej Kuboń . W: Transport i logistyka w dobie inżynierii mechanicznej. Tom II/ pod redakcją Macieja Kubonia, Kraków, 2023 2023, Wydawnictwo Inżynieria Rolnicza s. 89-103, 978-83-64377-52-5
15. Zabezpieczenie ładunku w aspekcie Bezpieczeństwa przewozu. Cz. I : Narzędzia i metody.
rozdział z monografii [AUT. KOR.] Grzegorz Zając, [AUT.] Grzegorz Maj, [AUT.] Tomasz Słowik, [AUT.] Joanna Szyszlak-Bargłowicz, [AUT.] Ewelina Bazak , [AUT.] Maciej Kuboń . W: Transport i logistyka w dobie inżynierii mechanicznej. Tom II/ pod redakcją Macieja Kubonia, Kraków, 2023 2023, Wydawnictwo Inżynieria Rolnicza s. 143-161, 978-83-64377-52-5
16. Zastosowanie narzędzi lean manufacturing w przedsiębiorstwach branży automotive
rozdział z monografii [AUT.] Agnieszka Dudziak, [AUT. KOR.] Emilia Osmólska, [AUT. KOR.] Grzegorz Zając. W: Transport i logistyka w dobie inżynierii mechanicznej. Tom II/ pod redakcją Macieja Kubonia, Kraków, 2023 2023, Wydawnictwo Inżynieria Rolnicza s. 5-14, 978-83-64377-52-5
17. Logistyka dostaw biomasy w obszarze transportu lądowego
rozdział z monografii [AUT.] Katarzyna Pyza , [AUT.] Maciej Kuboń , [AUT. KOR.] Grzegorz Zając, [AUT.] Grzegorz Maj, [AUT.] Tomasz Słowik, [AUT.] Joanna Szyszlak-Bargłowicz. W: Procesy logistyczne w przemyśle / pod redakcją Grzegorza Dzieniszewskiego i Macieja Kubonia, Przemyśl, 2023 2023, Wydawnictwo Inżynieria Rolnicza s. 173-188, 978-83-64377-55-6
18. Assessment of oil change intervals in urban buses based on the selected physicochemical properties of used engine oils
inne publikacje [AUT.] Wojciech Gołębiowski, [AUT. KOR.] Grzegorz Zając, [AUT.] Marie Sejkorova , [AUT.] Artur Wolak . W: 10th International Congress on Combustion Engines. 19-21 June 2023, Wrocław. Book of Abstracts., Wrocław 2023 2023, s. 25

2022

19. Evaluation of the impact of tractor field works on changes in selected elements of engine oils
artykuł [AUT.] Wojciech Gołębiowski, [AUT. KOR.] Grzegorz Zając, [AUT.] Branislav Sarkan . Agricultural Engineering 2022 T. 26 Nr 1 s. 1-12, DOI: 10.2478/agriceng-2022-0001
20. Wykorzystanie bioodpadów z procesu suszenia ziarna kukurydzy jako biopaliwa
inne publikacje [AUT. KOR.] Paweł Krzaczek, [AUT.] Grzegorz Maj, [AUT.] Wojciech Gołębiowski, [AUT.] Tomasz Słowik, [AUT.] Joanna Szyszlak-Bargłowicz, [AUT. KOR.] Grzegorz Zając. W: Vi Konferencja Naukowa z cyklu " Nauka i Praktyka-Rolnictwo różne spojrzenia." Chełm, 7-8 czerwca 2022, Chełm 2022 2022, s. 55-56, 978-837562-380-2
24. Optymalizacja w logistyce transportu mleka
rozdział z monografii [AUT. KOR.] Grzegorz Zając, [AUT.] Małgorzata Baryła-Paśnik , [AUT.] Joanna Szyszlak-Bargłowicz, [AUT.] Tomasz Słowik. W: Tendencje rozwojowe w transporcie i logistyce, Kraków 2022 2022, Wydawnictwo Inżynieria Rolnicza s. 319-334, 978-83-64377-53-2
25. O sposobach produkcji metanolu oraz wodoru z biogazu
artykuł [AUT. KOR.] Grzegorz Zając, [AUT.] Grzegorz Maj, [AUT. KOR.] Paweł Krzaczek, [AUT.] Dobiesław Nazimek. PRZEMYSL CHEMICZNY 2022 T. 101 Nr 8 s. 553-558, DOI: 10.15199/62.2022.8.2

2021

26. Heavy metal content in used engine oils depending on engine type and oil change interval
artykuł [AUT.] Joanna Szyszlak-Bargłowicz, [AUT. KOR.] Grzegorz Zając, [AUT.] Artur Wolak . Archives of Environmental Protection 2021 T. 47 Nr 2 s. 81-94, DOI: 10.24425/aep.2021.137280
27. Measuring kinematic viscosity of engine oils: a comparison of data obtained from four different devices
artykuł [AUT.] Artur Wolak , [AUT. KOR.] Grzegorz Zając, [AUT.] Tomasz Słowik. SENSORS 2021 T. 21 Nr 7 s. 2530, DOI: 10.3390/s21072530
Elementów na stronie: