2023

2022

6. Assessment of the possibility of using biomarkers (CCL11 and TGF-beta 1) in the diagnosis of prostate gland hyperplasia in dogs
artykuł [AUT. KOR.] Leszek Krakowski, [AUT.] Michał Wieszczeczyński , [AUT.] Jacek Furmaga , [AUT.] Izabela Krakowska, [AUT.] Grzegorz Opielak , [AUT. KOR.] Piotr Brodzki, [AUT.] Tomasz Piech, [AUT.] Magdalena Grodzka, [AUT.] Dorota Domagała, [AUT.] Olga Furmaga , [AUT.] Christos Rokos . THERIOGENOLOGY 2022 T. 192 s. 9-13, DOI: 10.1016/j.theriogenology.2022.08.012
9. O metodach uzupełniania brakujących obserwacji w badaniach jakości powietrza
inne publikacje [AUT.] Dorota Domagała, [AUT.] Małgorzata Szczepanik, [AUT.] Agnieszka Kubik-Komar. W: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna: Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji, połączona z obchodami Jubileuszu 60-lecia pracy naukowej prof. dra hab. inż. Oleksandra Dorozhynskyy''ego, 21-23 września 2022 r. Urszulin. Redakcja / Krzysztof Jóźwiakowski, Alina Kowalczyk-Juśko, Agata Basak, Urszulin 2022 2022, s. 17-17

2021

11. Winiarstwo w Polsce i badania jakości polskich win
inne publikacje [AUT. KOR.] Anna Stój, [AUT.] Tomasz Czernecki, [AUT.] Bożena Sosnowska, [AUT.] Dorota Domagała. W: Żywność w strategii Zielonego Ładu : XLV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, 1-2 lipca 2021 Gdańsk, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny : Materiały konferencyjne, [b.m.] [2021] 2021

2020

13. Classification of red wines produced from Zweigelt and Rondo grape varieties based on the analysis of phenolic compounds by UPLC-PDA-MS/MS
artykuł [AUT. KOR.] Anna Stój, [AUT.] Ireneusz Kapusta , [AUT.] Dorota Domagała. MOLECULES 2020 T. 25 Nr 6 s. 1342, DOI: 10.3390/molecules25061342
14. Gluten-free diet in prisons in Poland: nutrient contents and implementation of dietary reference intake standards
artykuł [AUT.] Aureliusz Kosendiak , [AUT. KOR.] Piotr Stanikowski, [AUT.] Dorota Domagała, [AUT.] Waldemar Gustaw. Nutrients 2020 T. 12 Nr 9 s. 2829, DOI: 10.3390/nu12092829

2019

2018

16. Group Sequential tests in the field of life sciences. New directions in university education in Poland
inne publikacje [AUT.] Dorota Domagała. W: ICERI Proceedings:11th International Conference of Education, Research and Innovation: Seville 2018, Seville 2018 2018, s. 10225-10229, 978-84-09-05948-5, DOI: 10.21125/iceri.2018.0921
17. Modeling and forecasting the proportion of female graduates from major subjects: education, engineering and engineering trades, information and communication technology and agriculture in Poland
inne publikacje [AUT.] Dorota Domagała. W: ICERI Proceedings:11th International Conference of Education, Research and Innovation: Seville 2018, Seville 2018 2018, s. 10253-10257, 978-84-09-05948-5, DOI: 10.21125/iceri.2018.0930

2017

18. Texture changes in apple cultivars during storage in different conditions
rozdział z monografii [AUT.] Rafał Nadulski, [AUT.] Katarzyna Wróblewska-Barwińska , [AUT.] Dorota Domagała, [AUT.] Zbigniew Kobus, [AUT.] Kamil Wilczyński. W: IX International Scientific Symposium Farm machinery and processes management in sustainable agriculture : Symposium Proceedings / edited by Edmund Lorencowicz, Jacek Uziak, Bruno Huyghebaert, Lublin 2017 2017 s. 26-265, 978-83-937433-2-2, DOI: 10.24326/fmpmsa.2017.47

2016

2014

2013

Elementów na stronie: