2023

2. Otrzymywanie i charakterystyka sproszkowanych wytłoków gruszkowych
inne publikacje [AUT.] Anna Krajewska , [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Urszula Gawlik-Dziki , [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Andrzej Krzykowski. W: XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa-"Postęp w Inżynierii Produkcji - Doniesienia Naukowe": Zamość 2023, Zamość 2023 2023, s. 16-16

2022

4. Ditlenek węgla jako nośnik energii geotermalnej
artykuł [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Beata Biernacka. PRZEMYSL CHEMICZNY 2022 T. 101 Nr 9 s. 646-652, DOI: 10.15199/62.2022.9.3

2021

5. The influence of the carrier addition and spray drying temperatures on physicochemical properties of microencapsulated carrot juice powder
artykuł [AUT.] Emilia Janiszewska-Turak , [AUT.] Paulina Bąk , [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Dorota Witrowa-Rajchert . INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 2021 T. 56 Nr 6 s. 2768-2779, DOI: 10.1111/ijfs.14908

2020

8. Wild strawberry Fragaria vesca L.: kinetics of fruit drying and quality characteristics of the dried fruits
artykuł [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Urszula Gawlik-Dziki , [AUT.] Emilia Janiszewska-Turak , [AUT.] Beata Biernacka. Processes 2020 T. 8 Nr 10 s. 1-13, DOI: 10.3390/pr8101265

2019

9. Changes in pasta properties during cooking and short-time storage
artykuł [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Antoni Miś , [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Renata Różyło. International Agrophysics 2019 T. 33 Nr 3 s. 323-330, DOI: 10.31545/intagr/110806
11. Wpływ rodzaju ekstrahenta na aktywność antyoksydacyjną suchych ekstraktów z owoców rokitnika zwyczajnego
artykuł [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Norbert Leszczyński, [AUT.] Mariusz Rudy . PRZEMYSL CHEMICZNY 2019 T. 98 Nr 10 s. 1597-1601, DOI: 10.15199/62.2019.10.13

2018

16. The changes of the properties of pasta during cooking and short-time storage
inne publikacje [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] W. H. Hassoon , [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Andrzej Krzykowski. W: ICA 2018, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant&Climate, Book of Abstracts, 17-19 September, 2018 Lublin, Lublin 2018 2018, s. 142, 978-83-89969-59-0
17. Drying kinetics and physicochemical properties of hot-air and freze-dried haskap berries
inne publikacje [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] W. H. Hassoon , [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Urszula Gawlik-Dziki , [AUT.] Beata Biernacka. W: ICA 2018, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant&Climate, Book of Abstracts, 17-19 September, 2018 Lublin, Lublin 2018 2018, s. 145, 978-83-89969-59-0
18. Analiza sposobu i parametrów suszenia owoców rokitnika (Hippophae rhamnoides L.) w aspekcie kinetyki procesu i wybranych cech jakościowych suszu
inne publikacje [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Beata Biernacka. W: VI Sympozjum Inżynierii Żywności, Warszawa, 26-27 czerwca, [Warszawa] 2018 2018

2017

2016

22. Influence of pulping and freeze-drying temperature on the process kinetics and selected physicochemical properties of kale
inne publikacje [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Renata Polak, [AUT.] Stanisław Rudy, [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Urszula Gawlik-Dziki , [AUT.] Renata Różyło. W: ICA 2016, 11th International Conference on Agrophysics : Soil, Plant & Climate : Book of abstracts, Lublin 2016, s. 95, 978-83-89969-43-9

2015

26. Ground green coffee beans as a functional food supplement - Preliminary study
artykuł [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Urszula Gawlik-Dziki , [AUT.] Łukasz Pecio , [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Michał Świeca, [AUT.] Andrzej Krzykowski, [AUT.] Stanisław Rudy. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 2015 T. 63 Nr 1 s. 691-699, DOI: 10.1016/j.lwt.2015.03.076

2014

Elementów na stronie: