2024

1. Physicochemical, antioxidant, antimicrobial, and sensory characteristics of selected kinds of edible oils
artykuł [AUT.] Eva Ivanišová , [AUT.] Veronika Juricová , [AUT.] Július Árvay , [AUT.] Miroslava Kačániová , [AUT.] Matej Cech , [AUT.] Zbigniew Kobus, [AUT. KOR.] Monika Krzywicka, [AUT.] Wojciech Cichocki , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz. Applied Sciences-Basel 2024 T. 14 Nr 9 s. 3630, DOI: 10.3390/app14093630

2023

2. Application of structured plant oils in selected food products
artykuł [AUT.] Katarzyna Kozłowicz. Agricultural Engineering 2023 T. 27 Nr 1 s. 99-111, DOI: 10.2478/agriceng-2023-0008
3. Effects of ultrasound treatment on the physical and chemical properties of ice cream with a strawberry seed oil oleogel
artykuł [AUT.] Sybilla Nazarewicz, [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT.] Bożena Gładyszewska, [AUT.] Klaudia Rząd , [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk, [AUT.] Zbigniew Kobus, [AUT.] Eva Ivanišová , [AUT.] Lubos Harangozo , [AUT.] Tomasz Skrzypek. Sustainability 2023 T. 15 Nr 11 s. 8975, DOI: 10.3390/su15118975
4. Examining the influence of ultrasounds and the addition of arrowroot on the physicochemical properties of ice cream
artykuł [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT.] Marta Krajewska, [AUT.] Sybilla Nazarewicz, [AUT.] Grzegorz Gładyszewski , [AUT.] Dariusz Chocyk , [AUT.] Michał Świeca, [AUT.] Dariusz Dziki, [AUT.] Zbigniew Kobus, [AUT.] Stanisław Parafiniuk, [AUT.] Artur Przywara, [AUT.] Magdalena Kachel-Górecka. Applied Sciences-Basel 2023 T. 13 Nr 17 s. 9816, DOI: 10.3390/app13179816
5. Ocena możliwości wykorzystania błonnika jabłkowego do suplementacji makaronu
inne publikacje [AUT.] Piotr Zarzycki, [AUT.] Anna Wirkijowska, [AUT.] Aldona Sobota, [AUT. KOR.] Dorota Teterycz, [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT.] Agnieszka Sagan. W: Żywność jako wyzwanie dla współczesnej nauki i przemysłu: XV Konferencja Naukowa z cyklu: Żywność XXI wieku. Kraków, 21–22 września 2023 r. Materiały konferencyjne. Opracowanie redakcyjne / Dorota Gałkowska, Emilia Bernaś, Kraków 2023 2023, s. 61, 978-83-962880-3-5

2022

6. Effect of Moldavian dragonhead seed residue on the baking properties of wheat flour and bread quality
artykuł [AUT.] Piotr Zarzycki, [AUT.] Anna Wirkijowska, [AUT.] Agnieszka Nawrocka , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT.] Marta Krajewska, [AUT.] Konrad Kłosok , [AUT.] Ada Krawęcka. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 2022 T. 155 s. 112967, DOI: 10.1016/j.lwt.2021.112967
7. The use of ultrasound in shaping the properties of ice cream with oleogel based on oil extracted from tomato seeds
artykuł [AUT.] Sybilla Nazarewicz, [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT.] Zbigniew Kobus, [AUT.] Bożena Gładyszewska, [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk, [AUT.] Lidia Ślusarczyk , [AUT.] Tomasz Skrzypek, [AUT.] Monika Sujka, [AUT.] Natalia Kozłowicz . Applied Sciences-Basel 2022 T. 12 Nr 18 s. 9165, DOI: 10.3390/app12189165

2021

9. Polysaccharides as edible films and coatings: characteristics and influence on fruit and vegetable quality - a review
artykuł [AUT. KOR.] Anna Kocira , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT.] Katarzyna Panasiewicz , [AUT.] Mariola Staniak , [AUT.] Ewa Szpunar-Krok , [AUT.] Paulina Hortyńska. Agronomy-Basel 2021 T. 11 Nr 5 s. 813, DOI: 10.3390/agronomy11050813
10. Wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo w transporcie drogowym
rozdział z monografii [AUT.] Sybilla Nazarewicz, [AUT.] Katarzyna Kozłowicz. W: Nauki przyrodnicze: Fauna i flora. Redakcja naukowa / Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Poznań 2021 2021, Młodzi Naukowcy s. 65-77, 978-83-66743-30-4
11. Wpływ geometrii układu jezdnego na kontakt z podłożem kołowych środków transportu
rozdział z monografii [AUT.] Sybilla Nazarewicz, [AUT.] Katarzyna Kozłowicz. W: Nauki przyrodnicze: Fauna i flora. Redakcja naukowa / Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Poznań 2021 2021, Młodzi Naukowcy s. 72-77, 978-83-66743-30-4
13. Black Cumin pressing waste material as a functional additive for starch bread
artykuł [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Jolanta Piekut , [AUT.] Monika Wójcik, [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT.] Marzena Smolewska , [AUT.] Marta Krajewska, [AUT.] Marek Szmigielski, [AUT.] Hayat Bourekoua . Materials 2021 T. 14 Nr 16 s. 4560, DOI: 10.3390/ma14164560
14. Carbon footprint in vegeburger production technology using a prototype forming and breading device
artykuł [AUT. KOR.] Magdalena Wróbel-Jędrzejewska , [AUT.] Joanna Markowska , [AUT.] Agata Bieńczak , [AUT.] Paweł Woźniak , [AUT.] Łukasz Ignasiak , [AUT.] Elżbieta Polak , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT. KOR.] Renata Różyło. Sustainability 2021 T. 13 Nr 16 s. 9093, DOI: 10.3390/su13169093
15. The use of Moldavian Dragonhead bagasse in shaping the thermophysical and physicochemical properties of ice cream
artykuł [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT.] Sybilla Nazarewicz, [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Maciej Nastaj, [AUT.] Stanisław Parafiniuk, [AUT.] Marek Szmigielski, [AUT.] Agata Bieńczak , [AUT.] Natalia Kozłowicz . Applied Sciences-Basel 2021 T. 11 Nr 18 s. 8598, DOI: 10.3390/app11188598
16. Symulacyjne badania metodą elementów skończonych wytrzymałości konstrukcji modułu formowania burgerów z wysortu warzywnego celem zagospodarowania odpadów
inne publikacje [AUT.] Łukasz Ignasiak , [AUT.] Agata Bieńczak , [AUT.] Paweł Woźniak , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT. KOR.] Renata Różyło. W: Rola Inżynierii Rolniczej i Inżynierii Środowiska w Rozwoju Rolnictwa Zrównoważonego. 50 lecie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1970-2020., Lublin 2021 2021, s. 25-25
17. Identyfikacja cukrów i związków fenolowych metodą gc-ms oraz pomiary spektroskopii ftir i dyfrakcji rentgenowskiej proszków miodowych
inne publikacje [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Bożena Gładyszewska, [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk, [AUT.] Grzegorz Gładyszewski , [AUT.] Dariusz Chocyk , [AUT.] Katarzyna Samborska , [AUT.] Jolanta Piekut , [AUT.] Marzena Smolewska . W: Rola Inżynierii Rolniczej i Inżynierii Środowiska w Rozwoju Rolnictwa Zrównoważonego. 50 lecie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1970-2020., Lublin 2021 2021, s. 33-33
18. Wykorzystanie wytłoków z pszczelnika mołdawskiego w kształtowaniu właściwości termofizycznych i fizykochemicznych lodów
inne publikacje [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT.] Sybilla Nazarewicz, [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Maciej Nastaj, [AUT.] Stanisław Parafiniuk, [AUT.] Marek Szmigielski, [AUT.] Agata Bieńczak , [AUT.] Natalia Kozłowicz . W: Rola Inżynierii Rolniczej i Inżynierii Środowiska w Rozwoju Rolnictwa Zrównoważonego. 50 lecie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1970-2020., Lublin 2021 2021, s. 34-34
19. Finite element simulation tests of the structural strength of the molding module for burger production from vegetable outgrades
artykuł [AUT.] Łukasz Ignasiak , [AUT.] Agata Bieńczak , [AUT.] Paweł Woźniak , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Jan Szczepaniak . Materials 2021 T. 14 Nr 22 s. 6747, DOI: 10.3390/ma14226747
21. Ocena możliwości wykorzystania bioodpadów w produkcji lodów
inne publikacje [AUT.] Sybilla Nazarewicz, [AUT.] Katarzyna Kozłowicz. W: Ogólnopolska Konferencja Doktorantów. Streszczenia. Redakcja merytoryczna / Marek Babicz, Zuzanna Całyniuk, Drabik Kamil, Michał Możejko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2021 2021, s. 45-45, DOI: 10.24326/mon.2021.3

2020

24. Changes in biochemistry and yield in response to biostimulants applied in bean (Phaseolus vulgaris L.)
artykuł [AUT. KOR.] Anna Kocira , [AUT.] Joanna Lamorska , [AUT.] Rafał Kornas , [AUT.] Natalia Nowosad , [AUT.] Marzena Tomaszewska , [AUT.] Danuta Leszczyńska , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT.] Sylwester Tabor . Agronomy-Basel 2020 T. 10 Nr 2 s. 189, DOI: 10.3390/agronomy10020189
26. Identification of sugars and phenolic compounds in honey powders with the use of GC-MS, FTIR spectroscopy, and X-ray diffraction
artykuł [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Bożena Gładyszewska, [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk, [AUT.] Grzegorz Gładyszewski , [AUT.] Dariusz Chocyk , [AUT.] Katarzyna Samborska , [AUT.] Jolanta Piekut , [AUT.] Marzena Smolewska . Scientific Reports 2020 T. 10, DOI: 10.1038/s41598-020-73306-7
28. Effect of Moldavian dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) oil on the physicochemical properties of ice cream
inne publikacje [AUT.] Sybilla Nazarewicz, [AUT.] Katarzyna Kozłowicz. W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2020. Materiały konferencyjne- wiosna. Część III. Redakcja naukowa dr. Jędrzej Nyćkowiak i dr. hab Jacek Leśny, Młodzi Naukowcy, Poznań 2020 2020, s. 67, 978-83-66392-65-6
30. Wykorzystanie pulsacyjnego pola elektrycznego do produkcji lodów probiotycznych
inne publikacje [AUT.] Dariusz Góral, [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT. KOR.] Urszula Pankiewicz, [AUT.] Małgorzata Góral . W: XIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEMS 2020 ,MIKOŁAJKI – STARE SADY 8-11 WRZEŚNIA, [b.w], Stare Sady 2020 2020, s. 27-27
Elementów na stronie: