2023

1. Natural compounds with antimicrobial properties in cosmetics
artykuł [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Anna Grenda , [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Kaja Kiersnowska, [AUT.] Marta Bik-Małodzińska. Pathogens 2023 T. 12 Nr 2 s. 320, DOI: 10.3390/pathogens12020320

2022

2. St. John’s wort as a source of health-promoting properties against metabolic syndrome development - in vitro approach
inne publikacje [AUT.] Kaja Kiersnowska, [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Begümhan Ömeroğlu , [AUT.] Krzysztof Tutaj, [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Urszula Złotek. W: 1st International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2022 2022, s. 013, DOI: 10.24326/ICDSUPL1.T013

2021

Elementów na stronie: