2023

2. Health benefits of legume seeds
artykuł [AUT.] Paula Ćwiek , [AUT.] Anna Jakubczyk. JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE 2023 T. 103 Nr 11 s. 5213-5220, DOI: 10.1002/jsfa.12585

2021

2020

8. Prozdrowotne właściwości wybranych roślin strączkowych
inne publikacje [AUT.] Paula Ćwiek . W: Przegląd badań prowadzonych przez doktorantów, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2020 2020, s. 11, 978-83-7259-318-4, DOI: 10.24326/srzp.2020.1

2018

9. Rola błonnika pokarmowego w profilaktyce nowotworu jelita grubego = Role of dietary fiber in the prevention of colorevtal cancer
inne publikacje [AUT.] Adam Grdeń, [AUT.] Paula Ćwiek , [AUT.] Agnieszka Malik. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych. Abstrakty / Redakcja: Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Lublin 2018 2018, 978-83-65272-85-0
10. Właściwości prozdrowotne kurkumy = Health benefits of turmeric
inne publikacje [AUT.] Paula Ćwiek , [AUT.] Adam Grdeń, [AUT.] Agnieszka Malik. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych. Abstrakty / Redakcja: Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Lublin 2018 2018, 978-83-65272-85-0
11. Właściwości prozdrowotne morwy białej
rozdział z monografii [AUT.] Paula Ćwiek , [AUT.] Adam Grdeń, [AUT.] Agnieszka Malik. W: Właściwości prozdrowotne roślin i ich metabolitów wtórnych / pod red. Moniki Maciąg i Kamila Maciąg, Lublin 2018 2018, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o. s. 39-48, 978-83-65932-42-6

2017

Elementów na stronie: