Bartosz Sołowiej
bartosz.solowiej@up.lublin.pl

Ekspert - słowa kluczowe

orcid

Bartosz Sołowiej

Profesor uczelni

Dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz pracownik Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zajmuje się głównie wykorzystaniem białek i hydrokoloidów polisacharydowych do poprawy właściwości funkcjonalnych wybranych produktów żywnościowych, projektowaniem nowych wyrobów oraz suplementów diety, ze szczególnym uwzględnieniem produktów dla sportowców oraz osób aktywnych fizycznie. Jest absolwentem prestiżowego programu MNISW Top 500 Innovators “Science. Management. Commercialization” na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, USA. Był wielokrotnym stypendystą m.in. Uniwersytetu Wiktoria Melbourne (Australia); Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver (Kanada) oraz Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie (Izrael). Uczestniczył w wielu międzynarodowych programach szkoleniowych (Chiny, Węgry, Turcja, Belgia, Austria). Odbywał staże naukowe w University of Belgrade (Serbia) oraz Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja). Autor/współautor oraz recenzent artykułów naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Od 2009 roku prof. Bartosz Sołowiej jest międzynarodowym wykładowcą (Hiszpania, Francja, Turcja, Holandia, Estonia, Grecja, Czechy, Słowacja) w ramach programu Erasmus Teaching Staff Mobility.

Technologia żywności i żywienie człowieka; dietetyka; technologia mleczarstwa; właściwości funkcjonalne żywności
145
0
4437