2024

2023

2. Current knowledge of the antidepressant activity of chemical compounds from Crocus sativus l.
artykuł [AUT.] Renata Matraszek-Gawron, [AUT. KOR.] Mirosława Chwil, [AUT.] Karol Terlecki , [AUT.] Michał M. Skoczylas . Pharmaceuticals 2023 T. 16 Nr 1 s. 58, DOI: 10.3390/ph16010058

2022

2021

7. NaCl-induced elicitation alters physiology and increases accumulation of phenolic compounds in Melissa officinalis L.
artykuł [AUT. KOR.] Barbara Hawrylak-Nowak, [AUT.] Sławomir Dresler , [AUT.] Maria Stasińska-Jakubas, [AUT.] Magdalena Wójciak , [AUT.] Ireneusz Sowa , [AUT.] Renata Matraszek-Gawron. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2021 T. 22 Nr 13 s. 6844, DOI: 10.3390/ijms22136844
8. Właściwości oraz wykorzystanie karotenoidów w kosmetologii - od historii do nowoczesnych zastosowań
rozdział z monografii [AUT.] Katarzyna Rubinowska, [AUT.] Agnieszka Szczurowska, [AUT.] Renata Matraszek-Gawron, [AUT. KOR.] Barbara Hawrylak-Nowak. W: Wybrane aspekty biokosmetologii. Pod redakcją Mirosławy Chwil i Bożeny Denisow, Lublin 2021 2021, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 22-44, 978-83-7259-354-2
9. Występowanie i aktywność biologiczna saponin
rozdział z monografii [AUT.] Marta Dmitruk, [AUT. KOR.] Bożena Denisow, [AUT. KOR.] Mirosława Chwil, [AUT.] Renata Matraszek-Gawron, [AUT.] Małgorzata Bożek. W: Wybrane aspekty biokosmetologii. Pod redakcją Mirosławy Chwil i Bożeny Denisow, Lublin 2021 2021, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 45-57, 978-83-7259-354-2
10. P16. Nutraceutical potential of Centaurea cyanus L. flowers (Cyani flos)
inne publikacje [AUT. KOR.] Mirosława Chwil, [AUT.] J. Król , [AUT.] Aneta Brodziak, [AUT.] Renata Matraszek-Gawron. W: 13th International Conference on Astrophysics : Agriculture in changing climate, 15-16 November 2021, Lublin, Poland. Book of abstracts. Edited by / Artur Zdunek, Agata Pacek-Bieniek., Lublin 2021 2021, s. 95, 978-83-89969-72-9

2020

11. Selenium in plants: Boon or bane?
artykuł [AUT.] Mirza Hasanuzzaman , [AUT.] M.H.M. Borhannuddin Bhuyan , [AUT.] Ali Raza , [AUT. KOR.] Barbara Hawrylak-Nowak, [AUT.] Renata Matraszek-Gawron, [AUT.] Jubayer Al. Mahmud , [AUT.] Kamrun Nahar , [AUT.] Masayuki Fujita . ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY 2020 T. 178 s. 104170, DOI: 10.1016/j.envexpbot.2020.104170
13. Selenium Toxicity in Plants and Environment: Biogeochemistry and Remediation Possibilities
artykuł [AUT.] Mirza Hasanuzzaman , [AUT.] M. H. M. Borhannuddin Bhuyan , [AUT.] Ali Raza , [AUT. KOR.] Barbara Hawrylak-Nowak, [AUT.] Renata Matraszek-Gawron, [AUT.] Kamrun Nahar , [AUT.] Masayuki Fujita . Plants-Basel 2020 T. 9 Nr 12 s. 1711, DOI: 10.3390/plants9121711
14. Biologically active compounds and pharmacological activity of Centella asiatica (L.) Urb.
rozdział z monografii [AUT.] Mikołaj Kostryco, [AUT. KOR.] Mirosława Chwil, [AUT.] Renata Matraszek-Gawron. W: Biologically active compounds of plant origin in medicine / edited by Mirosława Chwil, Michał M. Skoczylas, Lublin 2020 2020, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 132-142, 978-83-7259-332-0
16. Bromelain -antibacterial activity and application in dermatology and cosmetology
rozdział z monografii [AUT.] Renata Matraszek-Gawron, [AUT. KOR.] Mirosława Chwil. W: Biologically active compounds of plant origin in medicine / edited by Mirosława Chwil, Michał M. Skoczylas, Lublin 2020 2020, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 68-80, 978-83-7259-332-0
17. Fucoidan -occurrence, activity, and application
rozdział z monografii [AUT. KOR.] Mirosława Chwil, [AUT.] Renata Matraszek-Gawron. W: Biologically active compounds of plant origin in medicine / edited by Mirosława Chwil, Michał M. Skoczylas, Lublin 2020 2020, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 59-67, 978-83-7259-332-0

2019

20. Recent studies on anti-depressant bioactive substances in selected species from the genera hemerocallis and gladiolus: a systematic review
artykuł [AUT.] Renata Matraszek-Gawron, [AUT. KOR.] Mirosława Chwil, [AUT.] Paulina Terlecka , [AUT.] Michał M. Skoczylas . Pharmaceuticals 2019 T. 12 Nr 4 s. 1-31, DOI: 10.3390/ph12040172

2018

25. Selenium biofortification enhances the growth and alters the physiological response of lamb's lettuce grown under high temperature stress
artykuł [AUT. KOR.] Barbara Hawrylak-Nowak, [AUT.] Sławomir Dresler , [AUT.] Katarzyna Rubinowska, [AUT.] Renata Matraszek-Gawron, [AUT.] Weronika Woch, [AUT.] Mirza Hasanuzzaman . PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 2018 T. 127 s. 446-456, DOI: 10.1016/j.plaphy.2018.04.018
27. Mechanisms of Selenium-Induced Enhancement of Abiotic Stress Tolerance in Plants
rozdział z monografii [AUT. KOR.] Barbara Hawrylak-Nowak, [AUT.] Mirza Hasanuzzaman , [AUT.] Renata Matraszek-Gawron. W: Plant nutrients and abiotic stress tolerance, Singapore 2018 2018, Springer s. 269-295, 978-981-10-9043-1, DOI: 10.1007/978-981-10-9044-8_12
28. Biologically active compounds in roots and leaves of plants from the genus Hemerocallis
inne publikacje [AUT. KOR.] Mirosława Chwil, [AUT.] Renata Matraszek-Gawron. W: III Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka” = The 3rd International Conference ''Human ecology'', Lublin, 19-20.06.2018 Poland, POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNIKÓW im. KOPERNIKA, Kraków 2018 2018, s. 61
29. Antidepressant activity of selected species from the genus Hemerocallis
inne publikacje [AUT.] Renata Matraszek-Gawron, [AUT. KOR.] Mirosława Chwil. W: III Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka” = The 3rd International Conference ''Human ecology'', Lublin, 19-20.06.2018 Poland, POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNIKÓW im. KOPERNIKA, Kraków 2018 2018, s. 83
30. Antidepressant activity of selected species from the genus Hemerocallis
inne publikacje [AUT.] Renata Matraszek-Gawron, [AUT. KOR.] Mirosława Chwil. W: III Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka” = The 3rd International Conference ''Human ecology'', Lublin, 19-20.06.2018 Poland, POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNIKÓW im. KOPERNIKA, Kraków 2018 2018, s. 94
Elementów na stronie: