2024

1. Evaluation of the efficacy of effective microorganisms in the reclamation of degraded soils
artykuł [AUT.] Grażyna Żukowska, [AUT.] Magdalena Myszura , [AUT.] Zofia Durczyńska , [AUT. KOR.] Marta Bik-Małodzińska, [AUT.] Szymon Roszkowski . Advances in Science and Technology - Research Journal 2024 T. 18 Nr 1 s. 360-369, DOI: 10.12913/22998624/182983
2. Possibilities of using bio-based nanomaterials in sustainable agriculture
artykuł [AUT.] Grażyna Żukowska, [AUT.] Zofia Durczyńska , [AUT.] Szymon Roszkowski , [AUT.] Magdalena Myszura , [AUT. KOR.] Marta Bik-Małodzińska. Journal of Ecological Engineering 2024 T. 25 Nr 3 s. 313-322, DOI: 10.12911/22998993/182966
5. Wpływ efektywnych mikroorganizmów na zawartość metali ciężkich w biomasie roślin uprawianych na glebie rekultywowanej osadem ściekowym i wełną mineralną.
inne publikacje [AUT. KOR.] Marta Bik-Małodzińska, [AUT.] Grażyna Żukowska, [AUT.] Magdalena Myszura . W: Warsztaty naukowe: Preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie i ochronie środowiska” Puławy, 10 maja 2024 roku. Materiały konferencyjne., Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy 2024 2024, s. 23, 978-83-7562-417-5

2023

6. Natural compounds with antimicrobial properties in cosmetics
artykuł [AUT.] Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, [AUT.] Anna Grenda , [AUT.] Anna Jakubczyk, [AUT.] Kaja Kiersnowska, [AUT. KOR.] Marta Bik-Małodzińska. Pathogens 2023 T. 12 Nr 2 s. 320, DOI: 10.3390/pathogens12020320
8. Wpływ efektywnych mikroorganizmów na kształtowanie pojemności wodnej
inne publikacje [AUT. KOR.] Marta Bik-Małodzińska, [AUT.] Grażyna Żukowska, [AUT.] Magdalena Myszura , [AUT.] Barbara Futa. W: Warsztaty naukowe : Preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie i ochronie środowiska. Puławy, 28 czerwca 2023 roku. Materiały konferencyjne., Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, [Puławy] 2023 2023, s. 24, 978-83-7562-395-6
9. Wpływ efektywnych mikroorganizmów na właściwości biologiczne rekultywowanej gleby
inne publikacje [AUT.] Barbara Futa, [AUT.] Grażyna Żukowska, [AUT. KOR.] Marta Bik-Małodzińska, [AUT.] Magdalena Myszura . W: Warsztaty naukowe : Preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie i ochronie środowiska. Puławy, 28 czerwca 2023 roku. Materiały konferencyjne., Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, [Puławy] 2023 2023, s. 29, 978-83-7562-395-6
10. Wykorzystanie efektywnych mikroorganizmów do kształtowania właściwości odpadów przeznaczonych do wykorzystania na cele nawozowe
inne publikacje [AUT.] Magdalena Myszura , [AUT.] Grażyna Żukowska, [AUT. KOR.] Marta Bik-Małodzińska, [AUT.] Barbara Futa. W: Warsztaty naukowe : Preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie i ochronie środowiska. Puławy, 28 czerwca 2023 roku. Materiały konferencyjne., Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, [Puławy] 2023 2023, s. 40, 978-83-7562-395-6
11. Wpływ efektywnych mikroorganizmów na zawartość i wskaźniki jakościowe substancji organicznej rekultywowanej gleby
inne publikacje [AUT.] Grażyna Żukowska, [AUT.] Magdalena Myszura , [AUT. KOR.] Marta Bik-Małodzińska, [AUT.] Barbara Futa, [AUT.] Sylwia Wesołowska. W: Warsztaty naukowe : Preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie i ochronie środowiska. Puławy, 28 czerwca 2023 roku. Materiały konferencyjne., Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, [Puławy] 2023 2023, s. 50, 978-83-7562-395-6
13. Evaluation of the impact of long-term reclamation on the enzymatic properties of degraded soils in Jeziórko
inne publikacje [AUT. KOR.] Marta Bik-Małodzińska, [AUT.] Grażyna Żukowska, [AUT.] Magdalena Myszura , [AUT.] Sylwia Wesołowska. W: 31st Congress of the Soil Science Society of Poland : Soil in the changing world". Book of abstracts. 11-16.09.2023. Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2023 2023, s. 91
14. The influence of crop rotation and fertilization on the content and quality of humus compounds
inne publikacje [AUT.] Magdalena Myszura , [AUT.] Grażyna Żukowska, [AUT. KOR.] Marta Bik-Małodzińska, [AUT.] Sylwia Wesołowska. W: 31st Congress of the Soil Science Society of Poland : Soil in the changing world". Book of abstracts. 11-16.09.2023. Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2023 2023, s. 136
15. The influence of different does of sewage sludge and sewage sludge used together with mineral wool on the content of organic carbon in light soil
inne publikacje [AUT.] Sylwia Wesołowska, [AUT.] Grażyna Żukowska, [AUT. KOR.] Marta Bik-Małodzińska, [AUT.] Magdalena Myszura . W: 31st Congress of the Soil Science Society of Poland : Soil in the changing world". Book of abstracts. 11-16.09.2023. Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2023 2023, s. 162
16. Effects of reclamation on organic carbon sequestration in post-mining soils
inne publikacje [AUT.] Grażyna Żukowska, [AUT.] Magdalena Myszura , [AUT. KOR.] Marta Bik-Małodzińska, [AUT.] Sylwia Wesołowska. W: 31st Congress of the Soil Science Society of Poland : Soil in the changing world". Book of abstracts. 11-16.09.2023. Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2023 2023, s. 166
20. Innowacyjne technologie zagospodarowania odpadów w rekultywacji gleb zdegradowanych przez przemysł siarkowy
inne publikacje [AUT. KOR.] Marta Bik-Małodzińska. W: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problem odpadów i ich zagospodarowania” Abstrakty. Redakcja : Kinga Kalbarczyk, Alicja Danielewska 2023

2022

22. Influence of COD in toxic industrial wastewater from a chemical concern on nitrification efficiency
artykuł [AUT.] Iwona Paśmionka , [AUT.] Piotr Herbut , [AUT.] Grzegorz Kaczor , [AUT.] Krzysztof Chmielowski , [AUT.] Janina Gospodarek , [AUT.] Elżbieta Boligłowa , [AUT. KOR.] Marta Bik-Małodzińska, [AUT.] Frederico Márcio C. Vieira . International Journal of Environmental Research and Public Health 2022 T. 19 Nr 21 s. 14124, DOI: 10.3390/ijerph192114124

2021

24. Odpady - materiały pożyteczne. Czy zniszczone tereny pokopalniane mogą przemienić się w łąki?!
inne publikacje [AUT. KOR.] Marta Bik-Małodzińska. W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” 12 lutego 2021 r. Abstrakty. Pod redakcją Moniki Maciąg i Kamila Maciąg, Lublin 2021 2021, s. 13-14, 978-83-66861-08-4
25. Wpływ odpadów zastosowanych w rekultywacji gleby na skład chemiczny traw
rozdział z monografii [AUT. KOR.] Marta Bik-Małodzińska, [AUT.] Grażyna Żukowska, [AUT.] Mateusz Kisiel . W: Współczesne problemy ochrony środowiska - wybrane aspekty, Lublin 2021 2021, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o. s. 24-35, 978-83-66489-86-8
26. Wpływ azbestu i opakowań po środkach ochrony roślin na stan środowiska w gminie Samborzec
rozdział z monografii [AUT. KOR.] Marta Bik-Małodzińska, [AUT.] Justyna Mazur , [AUT.] Magdalena Myszura . W: Wybrane problemy środowiska przyrodniczego w ujęciu naukowym, Lublin 2021 2021, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o. s. 50-64, 978-83-66489-62-2

2020

30. Ocena wpływu długoletniej rekultywacji gleb zdegradowanych na skład chemiczny traw
inne publikacje [AUT. KOR.] Marta Bik-Małodzińska, [AUT.] Grażyna Żukowska, [AUT.] Magdalena Myszura . W: VI Konferencja Naukowo-Techniczna. Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce, geodezji i gospodarce przestrzennej. Książka streszczeń. Redakcja merytoryczna / Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Micek, Alina Kowalczyk-Juśko, Patrycja Pochwatka, Arkadiusz Malik, Lublin 2020 2020, s. 6-6
Elementów na stronie: