2023

1. Application of extrusion-cooking for processing of white and red bean to create specific functional properties
artykuł [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Abdallah Bouasla , [AUT.] Sławomir Kocira, [AUT.] Ewa Czerwińska , [AUT.] Agnieszka Szparaga . Applied Sciences-Basel 2023 T. 13 Nr 3 s. 1671, DOI: 10.3390/app13031671
2. Structure and texture characteristics of novel snacks expanded by various methods
artykuł [AUT.] Katarzyna Lisiecka, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT. KOR.] Katarzyna Samborska , [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Piotr Lewko, [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT.] Anna Oniszczuk. Materials 2023 T. 16 Nr 4 s. 1541, DOI: 10.3390/ma16041541
3. The effect of In vitro digestion on polyphenolic compounds and antioxidant properties of sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) and sorghum-enriched pasta
artykuł [AUT.] Agnieszka Ziółkiewicz , [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Iwona Kowalska , [AUT.] Jarosław Mołdoch , [AUT.] Adrianna Kondracka , [AUT.] Anna Oniszczuk. MOLECULES 2023 T. 28 Nr 4 s. 1706, DOI: 10.3390/molecules28041706
4. The effect of fresh Kale (Brassica oleracea var. sabellica) addition and processing conditions on selected biological, physical, and chemical properties of extruded snack pellets
artykuł [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT. KOR.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Maciej Bąkowski, [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Jarosław Mołdoch , [AUT.] Jarosław Szponar , [AUT.] Anna Oniszczuk. MOLECULES 2023 T. 28 Nr 4 s. 1835, DOI: 10.3390/molecules28041835
5. Physical and thermal modification of selected lignocellulosic raw materials
artykuł [AUT. KOR.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT. KOR.] Arkadiusz Matwijczuk, [AUT.] Jakub Pulka . International Agrophysics 2023 T. 37 Nr 2 s. 141-149, DOI: 10.31545/intagr/161612
6. Nutritional characteristics of new generation extruded snack pellets with edible cricket flour processed at various extrusion conditions
artykuł [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Maciej Bąkowski, [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Jarosław Szponar , [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Anna Oniszczuk. Antioxidants 2023 T. 12 Nr 6 s. 1253, DOI: 10.3390/antiox12061253
7. Analysis of the extrusion-cooking process and selected physical properties of snack pellets with the addition of fresh kale
artykuł [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT. KOR.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Mateusz Stasiak , [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd . International Agrophysics 2023 T. 37 Nr 3 s. 353-364, DOI: 10.31545/intagr/168434
9. Possibility of water saving in processing of snack pellets by the application of fresh lucerne sprouts: selected aspects and nutritional characteristics
artykuł [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Renata Różyło, [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT.] Anna Oniszczuk. Journal of Ecological Engineering 2023 T. 24 Nr 12 s. 130-142, DOI: 10.12911/22998993/173009
10. Anti-Inflammatory and protective effects of water extract and bioferment from Sambucus nigra rruit in LPS-Induced human skin fibroblasts
artykuł [AUT.] Magdalena Wójciak , [AUT.] Aleksandra Ziemlewska , [AUT.] Martyna Zagórska-Dziok , [AUT.] Zofia Nizioł-Łukaszewska , [AUT.] Dariusz Szczepanek , [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT. KOR.] Ireneusz Sowa . INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2023 T. 24 Nr 12 s. 10286, DOI: 10.3390/ijms241210286

2022

11. Lipoic acid (LA) dose-dependently protects bone losses in the mandible of rats during the development of osteopenia by inhibiting oxidative stress and promoting bone formation
artykuł [AUT.] Radosław Radzki, [AUT. KOR.] Marek Bieńko, [AUT.] Dariusz Wolski, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Agnieszka Radzka-Pogoda , [AUT.] Paweł Polak , [AUT.] Andrzej Borzęcki , [AUT.] Mateusz Stasiak . BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY 2022 T. 146 s. 112467, DOI: 10.1016/j.biopha.2021.112467
13. A new generation of extruded snacks with the addition of broccol
inne publikacje [AUT.] Tomasz Oniszczuk. W: 9th International Conference on Food Pathogen and Food Safety. June 20-21, 2022, Paris, France, [b.w], Paris 2022 2022, s. 15-15
14. Effect of the production parameters and In vitro digestion on the content of polyphenolic compounds, phenolic acids, and antiradical properties of innovative snacks enriched with wild Garlic (Allium ursinum L.) Leaves
artykuł [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Iwona Kowalska , [AUT.] Jarosław Mołdoch , [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Bohdan Dobrzański jr , [AUT.] Adrianna Kondracka , [AUT.] Anna Oniszczuk. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2022 T. 23 Nr 22 s. 14458, DOI: 10.3390/ijms232214458
15. Selected natural products in neuroprotective strategies for Alzheimer’s Disease—A non-systematic review
artykuł [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Jarosław Mołdoch , [AUT.] Iwona Kowalska , [AUT.] Jarosław Szponar , [AUT.] Anna Oniszczuk. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2022 T. 23 Nr 3 s. 1212, DOI: 10.3390/ijms23031212
16. Curcumin and weight loss: does It work?
artykuł [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Adrianna Kondracka , [AUT.] Robert Rusinek , [AUT.] Anna Oniszczuk. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2022 T. 23 Nr 2 s. 639, DOI: 10.3390/ijms23020639
17. Management of flaxseed pomace by extrusion-cooking process
inne publikacje [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz. W: 1st International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2022 2022, s. 032, DOI: 10.24326/ICDSUPL1.T032

2021

18. Physical properties, spectroscopic, microscopic, X-ray, and chemometric analysis of starch films enriched with selected functional additives
artykuł [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT. KOR.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Marek Milanowski, [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Iwona Budziak-Wieczorek, [AUT.] Dariusz Karcz , [AUT.] Daniel Kamiński, [AUT.] Sławomir Kulesza , [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Iwona Kowalska , [AUT.] Lidia Ślusarczyk , [AUT. KOR.] Arkadiusz Matwijczuk. Materials 2021 T. 14 Nr 10 s. 2673, DOI: 10.3390/ma14102673
19. The impact of formulation on the content of phenolic compounds in snacks enriched with Dracocephalum moldavica L. seeds: introduction to receiving a new functional food product
artykuł [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT. KOR.] Marta Olech , [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Renata Nowak , [AUT.] Robert Rusinek , [AUT.] Jarosław Szponar , [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Anna Oniszczuk. MOLECULES 2021 T. 26 Nr 5 s. 1245, DOI: 10.3390/molecules26051245
21. Beneficial effects of phenolic compounds on gut microbiota and metabolic syndrome
artykuł [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Mateusz Stasiak , [AUT.] Anna Oniszczuk. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2021 T. 22 Nr 7 s. 3715, DOI: 10.3390/ijms22073715
22. The efficacy of Black Chokeberry fruits against cardiovascular diseases
artykuł [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Ewa Markut-Miotła , [AUT.] Anna Oniszczuk. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2021 T. 22 Nr 12 s. 6541, DOI: 10.3390/ijms22126541
23. Detection and measurement of aroma compounds with the electronic nose and a novel method for MOS sensor signal analysis during the wheat bread making process
artykuł [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Urszula Malaga-Toboła , [AUT.] Anna Oniszczuk, [AUT.] Sylwester Tabor , [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Marzena Gawrysiak-Witulska , [AUT.] Robert Rusinek . FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING 2021 T. 127 s. 90-98, DOI: 10.1016/j.fbp.2021.02.011
24. Role of gut microbiota, probiotics and prebiotics in the cardiovascular diseases
artykuł [AUT.] Anna Oniszczuk, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] J. Szymańska . MOLECULES 2021 T. 26 Nr 4 s. 1172, DOI: 10.3390/molecules26041172
25. Wybrane aspekty wykorzystania odpadów przemysłu rolno-spożywczego w produkcji żywności
inne publikacje [AUT.] Jakub Soja, [AUT. KOR.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Katarzyna Lisiecka, [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński. W: VII Konferencja Naukowo-Techniczna, Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce, geodezji i leśnictwie. Streszczenia. Redakcja merytoryczna / Krzysztof Jóźwiakowski, Alina Kowalczyk-Juśko, Agata Basak, Barbara Kępowicz, Patrycja Pochwatka., Zwierzyniec 2021 2021, s. 46-47

2020

26. Ekstruzja biomasy i bioodpadów: dobry sposób na przygotowanie i sanitację substratów do produkcji biogazu
rozdział z monografii [AUT. KOR.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Katarzyna Lisiecka, [AUT.] Maciej Combrzyński. W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Część I, 2020, Poznań 2020 2020, Młodzi Naukowcy s. 53-57, 978-83-66392-90-8
27. Wybrane aspekty procesu ekstruzji fasoli
inne publikacje [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Katarzyna Lisiecka, [AUT. KOR.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Abdallah Bouasla . W: XIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEMS 2020 ,MIKOŁAJKI – STARE SADY 8-11 WRZEŚNIA, [b.w], Stare Sady 2020 2020, s. 37-37
28. Możliwości wykorzystania otrąb zbożowych w produkcji biotworzyw
inne publikacje [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT. KOR.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Marek Milanowski. W: XIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEMS 2020 ,MIKOŁAJKI – STARE SADY 8-11 WRZEŚNIA, [b.w], Stare Sady 2020 2020, s. 20-20
29. Produkcja materiałów biodegradowalnych z wykorzystaniem procesu ekstruzji
inne publikacje [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Anna Oniszczuk, [AUT. KOR.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Marek Milanowski, [AUT.] Piotr Lewko. W: XIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEMS 2020 ,MIKOŁAJKI – STARE SADY 8-11 WRZEŚNIA, [b.w], Stare Sady 2020 2020, s. 44-44
30. Przegląd materiałów roślinnych stosowanych w biogazowniach rolniczych
rozdział z monografii [AUT. KOR.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Katarzyna Lisiecka, [AUT.] Anna Rodzeń. W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Część I, 2020, Poznań 2020 2020, Młodzi Naukowcy s. 47-51, 978-83-66392-90-8
Elementów na stronie: