2023

1. Structure and texture characteristics of novel snacks expanded by various methods
artykuł [AUT.] Katarzyna Lisiecka, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT. KOR.] Katarzyna Samborska , [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT. KOR.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Lewko, P. , [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT. KOR.] Anna Oniszczuk. Materials 2023 T. 16 Nr 4 s. 1541, DOI: 10.3390/ma16041541
2. The effect of fresh Kale (Brassica oleracea var. sabellica) addition and processing conditions on selected biological, physical, and chemical properties of extruded snack pellets
artykuł [AUT.] Jakub Soja, [AUT. KOR.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT. KOR.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Maciej Bąkowski, [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Jarosław Mołdoch , [AUT.] Jarosław Szponar , [AUT. KOR.] Anna Oniszczuk. MOLECULES 2023 T. 28 Nr 4 s. 1835, DOI: 10.3390/molecules28041835
3. Fresh Broccoli in fortified snack pellets: extrusion-cooking aspects and physical characteristics
artykuł [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT. KOR.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Marek Milanowski, [AUT. KOR.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Jakub Soja, [AUT. KOR.] Renata Różyło. Applied Sciences-Basel 2023 T. 13 Nr 14 s. 8138, DOI: 10.3390/app13148138
4. Nutritional characteristics of new generation extruded snack pellets with edible cricket flour processed at various extrusion conditions
artykuł [AUT. KOR.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Maciej Bąkowski, [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Jarosław Szponar , [AUT.] Jakub Soja, [AUT. KOR.] Anna Oniszczuk. Antioxidants 2023 T. 12 Nr 6 s. 1253, DOI: 10.3390/antiox12061253
5. Ocena tekstury i barwy chrupek bezglutenowych z dodatkiem wybranych owoców egzotycznych. (X Ogólnopolska Konferencja Naukowa-Innowacje w praktyce, Lublin, 15-16.06.2023).
inne publikacje [AUT.] Kamila Węglowska , [AUT.] Julia Wrona , [AUT.] Wojciech Gajewski , [AUT.] Lewko, P. , [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz. , Lublin 2023 2023, s. 100-100, 978-83-943796-9-8
6. Wpływ dodatku wybranych ciemnych owoców na teksturę i barwę chrupek bezglutenowych. (X Ogólnopolska Konferencja Naukowa-Innowacje w praktyce, Lublin, 15-16.06.2023).
inne publikacje [AUT.] Julia Wrona , [AUT.] Kamila Węglowska , [AUT.] Jakub Szewczuk , [AUT.] Dawid Świderski , [AUT.] Lewko, P. , [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz. , Lublin 2023 2023, s. 102-102, 978-83-943796-9-8
7. Corn-based gluten-free snacks supplemented with various dried fruits: characteristics of physical properties and effect of variables
artykuł [AUT.] Monika Różańska-Boczula, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Magdalena Piszcz , [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Lewko, P. , [AUT.] Szymon Ignaciuk, [AUT.] Marek Milanowski, [AUT. KOR.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd . Applied Sciences-Basel 2023 T. 13 Nr 19 s. 10678, DOI: 10.3390/app131910678
8. Ocena wyróżników barwy bezglutenowych przekąsek z dodatkiem suszonych owoców
rozdział z monografii [AUT.] Kamila Węglowska , [AUT.] Julia Wrona , [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Lewko, P. , [AUT. KOR.] Karol Kupryaniuk. W: XXVII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych.Publikacja pokonferencyjna.Tom 6: Problematyka nauk przyrodniczych i technicznych.Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 11-12 maja 2023 r. Pod redakcją/ Damian Knecht, Jan Kazak, Agnieszka Nawirska-Olszańska, Artur Niedźwiedź, Przemysław Pokorny, Janina Zawieja, Wrocław 2023 2023, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu s. 7-15, 978-83-7717-393-0
9. Charakterystyka tekstury chrupek bezglutenowych z dodatkiem wybranych owoców
rozdział z monografii [AUT.] Julia Wrona , [AUT.] Kamila Węglowska , [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Lewko, P. , [AUT. KOR.] Karol Kupryaniuk. W: XXVII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych.Publikacja pokonferencyjna.Tom 6: Problematyka nauk przyrodniczych i technicznych.Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 11-12 maja 2023 r. Pod redakcją/ Damian Knecht, Jan Kazak, Agnieszka Nawirska-Olszańska, Artur Niedźwiedź, Przemysław Pokorny, Janina Zawieja, Wrocław 2023 2023, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu s. 16-26, 978-83-7717-393-0
10. Effect of apple pomace (Malus domestica ‘Gala’) addition on the processing conditions and antioxidant potential of extruded snacks
artykuł [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Ozge Ozmen , [AUT.] Marta Krajewska, [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd . International Agrophysics 2023 T. 37 Nr 4 s. 401-413, DOI: 10.31545/intagr/171927
11. Possibility of water saving in processing of snack pellets by the application of fresh lucerne sprouts: selected aspects and nutritional characteristics
artykuł [AUT. KOR.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Beata Biernacka, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Jakub Soja, [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT. KOR.] Anna Oniszczuk. Journal of Ecological Engineering 2023 T. 24 Nr 12 s. 130-142, DOI: 10.12911/22998993/173009
12. Charakterystyka wyróżników tekstury bezglutenowych przekąsek z dodatkiem wybranych suszów owocowych
rozdział z monografii [AUT.] Magdalena Piszcz , [AUT.] Julia Wrona , [AUT.] Kamila Węglowska , [AUT.] Jakub Soja, [AUT. KOR.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Lewko, P. , [AUT.] Agnieszka Wójtowicz. , Lublin 2023 2023, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 61-68, DOI: 10.24326/mon.2023.1

2022

14. Wpływ dodatków owocowych na przebieg procesu ekstruzji wzbogaconych bezglutenowych przekąsek ekstrudowanych
inne publikacje [AUT.] Kamila Węglowska , [AUT.] Julia Wrona , [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Jakub Soja, [AUT. KOR.] Maciej Combrzyński. , Lublin 2022 2022, s. 62-62
15. Wpływ dodatków owocowych na wybrane cechy fizyczne wzbogaconych bezglutenowych przekąsek ekstrudowanych
inne publikacje [AUT.] Julia Wrona , [AUT.] Kamila Węglowska , [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Jakub Soja, [AUT. KOR.] Maciej Combrzyński. W: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa-Innowacje w praktyce, Lublin, 20-21.10.2022, Lublin 2022 2022, s. 68-68
16. Management of flaxseed pomace by extrusion-cooking process
inne publikacje [AUT.] Jakub Soja, [AUT. KOR.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz. W: 1st International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2022 2022, s. 032, DOI: 10.24326/ICDSUPL1.T032
17. Wpływ dodatków owocowych na wybrane cechy tekstury wzbogaconych bezglutenowych przekąsek ekstrudowanych
inne publikacje [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Julia Wrona , [AUT.] Kamila Węglowska , [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT. KOR.] Maciej Combrzyński. , Lublin 2022 2022, s. 50-50

2021

18. Physical properties, spectroscopic, microscopic, X-ray, and chemometric analysis of starch films enriched with selected functional additives
artykuł [AUT. KOR.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT. KOR.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Marek Milanowski, [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Iwona Budziak-Wieczorek, [AUT.] Dariusz Karcz , [AUT.] Daniel Kamiński, [AUT.] Sławomir Kulesza , [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Iwona Kowalska , [AUT.] Lidia Ślusarczyk , [AUT. KOR.] Arkadiusz Matwijczuk. Materials 2021 T. 14 Nr 10 s. 2673, DOI: 10.3390/ma14102673
19. The efficacy of Black Chokeberry fruits against cardiovascular diseases
artykuł [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Marek Gancarz , [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Ewa Markut-Miotła , [AUT. KOR.] Anna Oniszczuk. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2021 T. 22 Nr 12 s. 6541, DOI: 10.3390/ijms22126541
21. Wybrane aspekty wykorzystania odpadów przemysłu rolno-spożywczego w produkcji żywności
inne publikacje [AUT.] Jakub Soja, [AUT. KOR.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Katarzyna Lisiecka, [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd , [AUT.] Karolina Wojtunik-Kulesza , [AUT.] Tomasz Oniszczuk, [AUT. KOR.] Maciej Combrzyński. W: VII Konferencja Naukowo-Techniczna, Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce, geodezji i leśnictwie. Streszczenia. Redakcja merytoryczna / Krzysztof Jóźwiakowski, Alina Kowalczyk-Juśko, Agata Basak, Barbara Kępowicz, Patrycja Pochwatka., Zwierzyniec 2021 2021, s. 46-47
22. Characteristics of selected domestic varieties of common wheat using various rheological tests
inne publikacje [AUT.] Lewko, P. , [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Szydłowska-Tutaj, M. . W: 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate - Book of abstracts, Polska Akademia Nauk, Lublin 2021 2021, s. O17
Elementów na stronie: