2023

1. Structure and texture characteristics of novel snacks expanded by various methods
artykuł [AUT.] Katarzyna Lisiecka, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT. KOR.] Katarzyna Samborska , [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT. KOR.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Piotr Lewko, [AUT. KOR.] Kamila Kasprzak Drozd , [AUT.] Anna Oniszczuk. Materials 2023 T. 16 Nr 4 s. 1541, DOI: 10.3390/ma16041541
3. Ocena tekstury i barwy chrupek bezglutenowych z dodatkiem wybranych owoców egzotycznych. (X Ogólnopolska Konferencja Naukowa-Innowacje w praktyce, Lublin, 15-16.06.2023).
inne publikacje [AUT. KOR.] Kamila Węglowska , [AUT.] Julia Wrona , [AUT.] Wojciech Gajewski , [AUT.] Piotr Lewko, [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz. , Lublin 2023 2023, s. 100-100, 978-83-943796-9-8
4. Wpływ dodatku wybranych ciemnych owoców na teksturę i barwę chrupek bezglutenowych. (X Ogólnopolska Konferencja Naukowa-Innowacje w praktyce, Lublin, 15-16.06.2023).
inne publikacje [AUT.] Julia Wrona , [AUT. KOR.] Kamila Węglowska , [AUT.] Jakub Szewczuk , [AUT.] Dawid Świderski , [AUT.] Piotr Lewko, [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz. , Lublin 2023 2023, s. 102-102, 978-83-943796-9-8
5. Content of non-starch polysaccharides (NSP) and arabinoxylans in wheat varieties
inne publikacje [AUT.] Piotr Lewko, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz. W: 2nd International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT, 19 April 2023, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2023 2023, s. 035, DOI: 10.24326/ICDSUPL2.T035
6. Corn-based gluten-free snacks supplemented with various dried fruits: characteristics of physical properties and effect of variables
artykuł [AUT.] Monika Różańska-Boczula, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Magdalena Piszcz , [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Piotr Lewko, [AUT.] Szymon Ignaciuk, [AUT.] Marek Milanowski, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Kamila Kasprzak-Drozd . Applied Sciences-Basel 2023 T. 13 Nr 19 s. 10678, DOI: 10.3390/app131910678
7. Ocena wyróżników barwy bezglutenowych przekąsek z dodatkiem suszonych owoców
rozdział z monografii [AUT. KOR.] Kamila Węglowska , [AUT.] Julia Wrona , [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Piotr Lewko, [AUT.] Karol Kupryaniuk. W: XXVII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych.Publikacja pokonferencyjna.Tom 6: Problematyka nauk przyrodniczych i technicznych.Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 11-12 maja 2023 r. Pod redakcją/ Damian Knecht, Jan Kazak, Agnieszka Nawirska-Olszańska, Artur Niedźwiedź, Przemysław Pokorny, Janina Zawieja, Wrocław 2023 2023, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu s. 7-15, 978-83-7717-393-0
8. Charakterystyka tekstury chrupek bezglutenowych z dodatkiem wybranych owoców
rozdział z monografii [AUT.] Julia Wrona , [AUT. KOR.] Kamila Węglowska , [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Piotr Lewko, [AUT.] Karol Kupryaniuk. W: XXVII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych.Publikacja pokonferencyjna.Tom 6: Problematyka nauk przyrodniczych i technicznych.Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 11-12 maja 2023 r. Pod redakcją/ Damian Knecht, Jan Kazak, Agnieszka Nawirska-Olszańska, Artur Niedźwiedź, Przemysław Pokorny, Janina Zawieja, Wrocław 2023 2023, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu s. 16-26, 978-83-7717-393-0
9. Influence of thermal and hydrothermal treatment on selected rheological properties of wheat bread flour fortified with baking enzymes
inne publikacje [AUT.] Piotr Lewko, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Magdalena Szydłowska-Tutaj. W: 14th International Conference on Agrophysics, 11-13 September 2023, Lublin, Poland. Book of Abstracts., Polska Akademia Nauk, Lublin 2023 2023, s. 184, 978-83-89969-82-8
10. Charakterystyka wyróżników tekstury bezglutenowych przekąsek z dodatkiem wybranych suszów owocowych
rozdział z monografii [AUT.] Magdalena Piszcz , [AUT.] Julia Wrona , [AUT. KOR.] Kamila Węglowska , [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Piotr Lewko, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz. , Lublin 2023 2023, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 61-68, DOI: 10.24326/mon.2023.1

2022

11. Plonowanie i jakość wybranych gatunków i odmian pszenicy makaronowej. Cz. II. Wartość technologiczna ziarna
artykuł [AUT.] Aneta Bobryk-Mamczarz , [AUT. KOR.] Leszek Rachoń, [AUT.] Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, [AUT.] Magdalena Szydłowska-Tutaj, [AUT.] Piotr Lewko, [AUT.] Andrzej Woźniak. Agronomy Science 2022 T. 77 Nr 1 s. 65-78, DOI: 10.24326/as.2022.1.6
12. Effect of the addition of dried Lion’s Mane, Maitake, Reishi and Enoki mushrooms on the culinary and sensory evaluation of pasta
inne publikacje [AUT.] Magdalena Szydłowska-Tutaj, [AUT.] Urszula Złotek, [AUT.] Piotr Lewko. W: 1st International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2022 2022, s. 036, DOI: 10.24326/ICDSUPL1.T036
13. Selected aspects of extrusion-cooking of enzyme-enriched wheat flour
inne publikacje [AUT.] Piotr Lewko, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Magdalena Szydłowska-Tutaj. W: 1st International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT – PLANT – ANIMAL – PRODUCT., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2022 2022, s. 021, DOI: 10.24326/ICDSUPL1.T021
14. Występowanie chorób podsuszkowych na polach produkcyjnych pszenicy ozimej
artykuł [AUT. KOR.] Leszek Rachoń, [AUT.] Andrzej Woźniak, [AUT.] Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, [AUT.] Magdalena Szydłowska-Tutaj, [AUT.] Piotr Lewko, [AUT.] Andrzej Makowski . Fragmenta Agronomica 2022 T. 39 Nr 1 s. 22-29, DOI: 10.26374/fa.2022.39.2
15. Effect of extrusion-cooking process parameters on selected characteristics of NSP-Rich wheat flour enriched with fungal xylanase addition
inne publikacje [AUT.] Piotr Lewko, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz. W: Abstract Book -8th International Conference on Food Chemistry and Technology (October 12-14, 2022,Rome, Italy and online (hybrid conference))., Rome 2022 2022

2021

16. Characteristics of selected domestic varieties of common wheat using various rheological tests
inne publikacje [AUT.] Piotr Lewko, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Jakub Soja, [AUT.] Magdalena Szydłowska-Tutaj. W: 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate - Book of abstracts, Polska Akademia Nauk, Lublin 2021 2021, s. O17

2020

17. Ocena wybranych parametrów fizykochemicznych i reologicznych komponowanych mieszanek semoliny do produkcji makaronu z udziałem suszu z płomiennicą zimową (Flammulina Velutipes)
inne publikacje [AUT.] Magdalena Szydłowska-Tutaj, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Urszula Złotek, [AUT.] Piotr Lewko. W: Innowacje w praktyce : konferencja - warsztaty, wystawa, spotkanie panelowe, Lublin 20.10.2020 r., Lublin 2020 2020, s. 88, 978-83-943796-6-7
19. Ekstrudowane makarony błyskawiczne - wybrane zagadnienia techniczne i technologiczne
inne publikacje [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Abdallah Bouasla , [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT. KOR.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Katarzyna Lisiecka, [AUT.] Marek Milanowski, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Piotr Lewko. W: XIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEMS 2020 ,MIKOŁAJKI – STARE SADY 8-11 WRZEŚNIA, [b.w], Stare Sady 2020 2020, s. 68-68
21. Produkcja materiałów biodegradowalnych z wykorzystaniem procesu ekstruzji
inne publikacje [AUT. KOR.] Tomasz Oniszczuk, [AUT.] Maciej Combrzyński, [AUT.] Agnieszka Wójtowicz, [AUT.] Marcin Mitrus, [AUT.] Anna Oniszczuk, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Marek Milanowski, [AUT.] Piotr Lewko. W: XIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEMS 2020 ,MIKOŁAJKI – STARE SADY 8-11 WRZEŚNIA, [b.w], Stare Sady 2020 2020, s. 44-44
22. Zawartość związków aktywnych biologicznie w ekstrudowanych chrupkach z dodatkiem czosnku niedźwiedziego
inne publikacje [AUT. KOR.] Kamila Kasprzak Drozd , [AUT.] Anna Oniszczuk, [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Piotr Lewko. W: XIX KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEMS 2020 ,MIKOŁAJKI – STARE SADY 8-11 WRZEŚNIA, [b.w], Stare Sady 2020 2020, s. 29-30
Elementów na stronie: