2023

1. Effects of ultrasound treatment on the physical and chemical properties of ice cream with a strawberry seed oil oleogel
artykuł [AUT.] Sybilla Kłapsia , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT.] Bożena Gładyszewska, [AUT.] Klaudia Rząd , [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk, [AUT.] Zbigniew Kobus, [AUT.] Eva Ivanišová , [AUT.] Lubos Harangozo , [AUT.] Tomasz Skrzypek. Sustainability 2023 T. 15 Nr 11 s. 8975, DOI: 10.3390/su15118975
2. Examining the influence of ultrasounds and the addition of arrowroot on the physicochemical properties of ice cream
artykuł [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT. KOR.] Marta Krajewska, [AUT.] Sybilla Kłapsia , [AUT.] Grzegorz Gładyszewski , [AUT.] Dariusz Chocyk , [AUT.] Michał Świeca, [AUT. KOR.] Dariusz Dziki, [AUT.] Zbigniew Kobus, [AUT.] Stanisław Parafiniuk, [AUT.] Artur Przywara, [AUT.] Magdalena Kachel-Górecka. Applied Sciences-Basel 2023 T. 13 Nr 17 s. 9816, DOI: 10.3390/app13179816

2022

3. The use of ultrasound in shaping the properties of ice cream with oleogel based on oil extracted from tomato seeds
artykuł [AUT.] Sybilla Kłapsia , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT.] Zbigniew Kobus, [AUT.] Bożena Gładyszewska, [AUT.] Arkadiusz Matwijczuk, [AUT.] Lidia Ślusarczyk , [AUT.] Tomasz Skrzypek, [AUT.] Monika Sujka, [AUT.] Natalia Kozłowicz . Applied Sciences-Basel 2022 T. 12 Nr 18 s. 9165, DOI: 10.3390/app12189165

2021

5. Wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo w transporcie drogowym
rozdział z monografii [AUT.] Sybilla Kłapsia , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz. W: Nauki przyrodnicze: Fauna i flora. Redakcja naukowa / Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Poznań 2021 2021, Młodzi Naukowcy s. 65-77, 978-83-66743-30-4
6. Wpływ geometrii układu jezdnego na kontakt z podłożem kołowych środków transportu
rozdział z monografii [AUT.] Sybilla Kłapsia , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz. W: Nauki przyrodnicze: Fauna i flora. Redakcja naukowa / Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Poznań 2021 2021, Młodzi Naukowcy s. 72-77, 978-83-66743-30-4
7. The use of Moldavian Dragonhead bagasse in shaping the thermophysical and physicochemical properties of ice cream
artykuł [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT.] Sybilla Kłapsia , [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Maciej Nastaj, [AUT.] Stanisław Parafiniuk, [AUT.] Marek Szmigielski, [AUT.] Agata Bieńczak , [AUT.] Natalia Kozłowicz . Applied Sciences-Basel 2021 T. 11 Nr 18 s. 8598, DOI: 10.3390/app11188598
8. Wykorzystanie wytłoków z pszczelnika mołdawskiego w kształtowaniu właściwości termofizycznych i fizykochemicznych lodów
inne publikacje [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT.] Sybilla Kłapsia , [AUT. KOR.] Renata Różyło, [AUT.] Maciej Nastaj, [AUT.] Stanisław Parafiniuk, [AUT.] Marek Szmigielski, [AUT.] Agata Bieńczak , [AUT.] Natalia Kozłowicz . W: Rola Inżynierii Rolniczej i Inżynierii Środowiska w Rozwoju Rolnictwa Zrównoważonego. 50 lecie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1970-2020., Lublin 2021 2021, s. 34-34
11. Analiza oddziaływania czynników infrastruktury na bezpieczeństwo w transporcie
inne publikacje [AUT.] Sybilla Kłapsia . W: Rola Inżynierii Rolniczej i Inżynierii Środowiska w Rozwoju Rolnictwa Zrównoważonego. 50 lecie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1970-2020., Lublin 2021 2021, s. 48-48
12. Ocena możliwości wykorzystania bioodpadów w produkcji lodów
inne publikacje [AUT.] Sybilla Kłapsia , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz. W: Ogólnopolska Konferencja Doktorantów. Streszczenia. Redakcja merytoryczna / Marek Babicz, Zuzanna Całyniuk, Drabik Kamil, Michał Możejko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2021 2021, s. 45-45, DOI: 10.24326/mon.2021.3

2020

15. Effect of Moldavian dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) oil on the physicochemical properties of ice cream
inne publikacje [AUT.] Sybilla Kłapsia , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz. W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2020. Materiały konferencyjne- wiosna. Część III. Redakcja naukowa dr. Jędrzej Nyćkowiak i dr. hab Jacek Leśny, Młodzi Naukowcy, Poznań 2020 2020, s. 67, 978-83-66392-65-6
16. Aspect of reloading in the ice cream transport process
inne publikacje [AUT.] Sybilla Kłapsia , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz. W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2020 : Materiały konferencyjne – jesień / redakcja naukowa Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Młodzi Naukowcy, Poznań 2020 2020, s. 139-139, 978-83-66743-18-2
17. Charakterystyka właściwości lodów uwarunkowana ich składnikami
rozdział z monografii [AUT.] Sybilla Kłapsia , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz. W: Żywność i żywienie / Redakcja naukowa Marcin Baran, Jędrzej Nyćkowiak, Poznań 2020 2020, Młodzi Naukowcy s. 100-105, 978-83-66392-59-5
18. Charakterystyka rodzaju lodów z uwzględnieniem aspektów żywieniowych i technologicznych
rozdział z monografii [AUT.] Sybilla Kłapsia , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz. W: Żywność i żywienie / Redakcja naukowa Marcin Baran, Jędrzej Nyćkowiak, Poznań 2020 2020, Młodzi Naukowcy s. 106-111, 978-83-66392-59-5
19. Projekt i zestawienie stanowiska do pomiaru współczynnika wnikania ciepła
rozdział z monografii [AUT.] Łukasz Papież , [AUT.] Sybilla Kłapsia , [AUT. KOR.] Aleksandra Noga , [AUT.] Wiktor Bielawski , [AUT.] Cezary Piecyk . , Lublin 2020 2020, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie s. 69-78
21. Studia nad twardością liofilizatów z banana uzyskanych w zróżnicowanych warunkach
rozdział z monografii [AUT. KOR.] Aleksandra Noga , [AUT.] Sybilla Kłapsia , [AUT.] Łukasz Papież , [AUT.] Wiktor Bielawski , [AUT.] Cezary Piecyk . , Lublin 2020 2020, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie T. 1 s. 60-68

2019

23. Impact of vacuum impregnation using solutions of gelling agents on selected properties of freeze-dried apples
inne publikacje [AUT.] Sybilla Kłapsia , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT.] Jowita Szyt . W: XVI Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. "Środowisko - Zwierzę - Produkt" : VI Konferencja Doktorantów, Lublin, 8 kwietnia 2019 r. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2019 2019, s. 147
24. Lyophilized protein structure as an alternative material for frozen food packaging
inne publikacje [AUT.] Sybilla Kłapsia . W: Farm machinery and processes management in sustainable agriculture : X International Scientific Symposium FMPMSA 2019 Lublin, Poland [20-22 November] 2019 / edited by Edmund Lorencowicz, Jacek Uziak, Bruno Huyghebaert, 2019 Lublin 2019
25. Alternatywne metody ekspandowania pelletów przekąskowych
rozdział z monografii [AUT.] Katarzyna Lisiecka, [AUT.] Anna Rodzeń, [AUT.] Sybilla Kłapsia . W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze. Część III: Żywienie i żywność, Poznań 2019 2019, Młodzi Naukowcy s. 69-74, 978-83-66139-81-7
26. Analiza wykorzystania wybranych powłok ochronnych w przechowywaniu chłodniczym ogórków
rozdział z monografii [AUT.] Sybilla Kłapsia , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT. KOR.] Marek Domin, [AUT.] Katarzyna Lisiecka. W: Żywność i żywienie / Redakcja naukowa Marcin Baran, Jedrzej Nyćkowiak, Poznań 2019 2019, Młodzi Naukowcy s. 39-46, 978-83-66139-99-2
27. Aspekty stosowania powłok jadalnych w przechowywaniu owoców i warzyw
rozdział z monografii [AUT.] Sybilla Kłapsia , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz, [AUT. KOR.] Marek Domin, [AUT.] Karol Kupryaniuk. W: Żywność i żywienie / Redakcja naukowa Marcin Baran, Jedrzej Nyćkowiak, Poznań 2019 2019, Młodzi Naukowcy s. 47-53, 978-83-66139-99-2
28. Wpływ techniki ekstruzji na biomasę lignocelulozową
rozdział z monografii [AUT.] Karol Kupryaniuk, [AUT.] Oniszczuk Tomasz , [AUT.] Katarzyna Lisiecka, [AUT.] Sybilla Kłapsia . W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Uprawa roślin i ochrona środowiska, Poznań 2019 2019, Młodzi Naukowcy s. 33-39, 978-83-66392-47-2

2018

29. Aspekty stosowania powłok ochronnych w przechowywaniu owoców i warzyw
inne publikacje [AUT.] Sybilla Kłapsia , [AUT.] Katarzyna Kozłowicz. W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2018. Materiały konferencyjne-jesień. Część trzecia-Lublin / Red.nauk.Jędrzej Nyćkowiak,Jacek Leśny, Młodzi Naukowcy, Poznań 2018 2018, s. 67
Elementów na stronie: